<<
>>

Майнові права інтелектуальної власності на комерційне найменування

. Майновими правами на комерційне найменування є: право на викорис-

590тання комерційного найменування; право перешкоджати іншим особам неправомірно використовувати комерційне найменування, в тому числі забороняти таке використання, а також будь-які інші майнові права, що не заборонені законом.

Майнові права інтелектуальної власності на комерційне найменування передаються іншій особі лише разом з цілісним майновим комплексом особи, якій ці права належать, або його відповідною частиною.

Чинність майнових прав інтелектуальної власності на комерційне найменування припиняється у разі ліквідації юридичної особи та з інших підстав, встановлених законом (ст.

493 нового ЦК України).

За міжнародною практикою фірмове найменування може також використовувати володілець у товарних знаках, які належать йому. Проте володілець фірмового найменування за тією ж міжнародною практикою не може відчужувати його окремо від підприємства. Це правило не поширюється на випадки реорганізації юридичної особи чи відчуження підприємства в цілому.

Використання зареєстрованого на ім'я певної юридичної особи комерційного найменування іншими юридичними особами без дозволу володільця не допускається. Досягнута володільцем комерційного найменування ділова репутація в умовах ринкової економіки має досить високу ціну. Вона здобута наполегливою працею колективу юридичної особи, в результаті якої досягнуто високої якості товару, надання послуг, інших економічних досягнень. Цей труд винагороджується великим попитом товару, що виробляється підприємством під певним комерційним найменуванням. Отже, закон має надавати володільцеві комерційного найменування право розпоряджатися виключним правом на фірму на свій розсуд. Він, безумовно, повинен мати право передавати своє виключне право на використання комерційного найменування іншим особам за певну винагороду. Комерційне найменування має приносити своєму володільцю прибуток шляхом здавання його у своєрідний найм. Так, наприклад, вартість знака фірми "Хол-динг-центр" на 1 січня 1993 р. становила 2 млн 300 тис. доларів, Російської товарно-сировинної біржі — 769 тис. російських рублів. На жаль, даних про вартість знаків українських власників поки що немає.

Юридична особа, яка неправомірно використала чуже комерційне найменування має бути зобов'язана припинити його використання і відшкодувати потерпілому заподіяні збитки в повному обсязі.

<< | >>
Источник: О. В. Дзера. Цивільне право України. Книга 1. 2002

Еще по теме Майнові права інтелектуальної власності на комерційне найменування:

 1. Що означає право інтелектуальної власності на комерційне найменування?
 2. § 4. Зміст права інтелектуальної власності
 3. Що є об’єктами права інтелектуальної власності?
 4. 2.1. Ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності
 5. § 6. Захист права інтелектуальної власності
 6. § 5. Здійснення права інтелектуальної власності
 7. § 2. Право інтелектуальної власності як вид речового права
 8. Які особливості судового захисту права інтелектуальної власності?
 9. 2.3. Договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності
 10. Стаття 51/2. Порушення прав на об'єкт права інтелектуальної власності
 11. Стаття 257. Призупинення митного оформлення товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності
 12. Стаття 258. Взаємодія митних органів з іншими органами державної влади у сфері захисту права інтелектуальної власності
 13. Розділ X КОНТРОЛЬ ЗА ПЕРЕМІЩЕННЯМ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ ТОВАРІВ, ЩО МІСТЯТЬ ОБ'ЄКТИ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
 14. Глава 45. Особливості переміщення через митний кордон України товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності
 15. 2.1.1. Особливості оформлення матеріалів у справах про порушення прав на об'єкт права інтелектуальної власності (ст. 51 КпАП)
 16. 2.1.1. Особливості оформлення матеріалів у справах про порушення прав на об'єкт права інтелектуальної власності (ст. 51 КпАП)
 17. § 3. Суб'єкти, об'єкти та підстави виникнення права інтелектуальної власності
 18. Стаття 54. Громадянам гарантується свобода літературної, художньої, наукової і технічної творчості, захист інтелектуальної власності, їхніх авторських прав, моральних і матеріальних інтересів, що виникають у зв'язку з різними видами інтелектуальної діяльності.
 19. Стаття 256. Заходи митних органів щодо контролю за переміщенням через митний кордон України товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності