<<
>>

Кваліфікаційна експертиза заявки

. Експертний орган Установи України провадить експертизу заявки на патентоспроможність сорту. Таким експертним органом Установи є Державна комісія України з випробування та охорони сортів рослин Міністерства АПК.
Якщо в процесі експертизи буде встановлено, що сорт не відповідає умовам патентоспроможності, то приймається рішення про

відмову в наданні правової охорони сорту, про що повідомляється заявникові у письмовій формі.

Рішення за результатами експертизи заявки на патентоспроможність може бути оскаржено до Апеляційної палати Установи.

Позитивне рішення за результатами експертизи заявки на патентоспроможність є підставою для видання заявникові патенту України на заявлений сорт.

З моменту публікації відомостей про заявку на сорт в офіційному бюлетені Установи сорту надається тимчасова охорона, яка має чинність від дати публікації до дати прийняття рішення про видачу патенту. Тимчасова охорона права на сорт надається в обсязі опублікованого опису сорту.

Якщо за результатами кваліфікаційної експертизи прийнято рішення про відмову у видачі патенту, тимчасова охорона права на сорт вважається такою, що не настала, але за умови, що можливість оскарження вичерпано.

На підставі позитивного рішення експертного органу за результатами експертизи на патентоспроможність сорту Установа здійснює державну реєстрацію сорту шляхом занесення його до Державного реєстру сортів України. Після реєстрації сорту Установа протягом одного місяця від дати одержання документа про сплату відповідного збору видає патент України на сорт. У разі наявності кількох співавторів на сорт їм видається один патент.

Рішення про видачу патенту України на сорт публікується в офіційному бюлетені Установи. В публікації зазначається ім'я автора чи співавторів сорту, назва сорту, його опис та інші відомості за визначенням Установи.

Довідавшись з публікації про видачу патенту, будь-яка особа має право ознайомитися з матеріалами заявки в порядку, визначеному Установою.

<< | >>
Источник: О. В. Дзера. Цивільне право України. Книга 1. 2002

Еще по теме Кваліфікаційна експертиза заявки:

 1. Експертиза заявки про видачу патенту на сорт
 2. Експертиза заявки
 3. Формальна експертиза заявки на сорт.
 4. Статья 1502. Отзыв заявки на товарный знак и выделение из нее другой заявки
 5. Статья 1523. Экспертиза заявки на наименование места происхождения товара и внесение изменений в документы заявки
 6. Статья 1497. Экспертиза заявки на товарный знак и внесение изменений в документы заявки
 7. Поняття, значення і форми екологічної експертизи. Правовий статус експерта екологічної експертизи.
 8. Стаття 14. Вища кваліфікаційна комісія адвокатури
 9. Стаття 54. Позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу
 10. Стаття 381. Порядок призначення експертизи
 11. Публікація відомостей про заявку на сорт
 12. Стаття 149. Комплексна експертиза
 13. Глава 3. СУДОВО-ПСИХОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА
 14. Стаття 150. Додаткова і повторна експертиза