<<
>>

Книга друга ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Фізична особа може бути власником, підприємцем, продукувати матеріальні та нематеріальні блага лише в тому разі, якщо матиме сприятливі умови для життя у буквальному, фізичному розумінні цього слова і для життя у загальному вимірі як можливості вільного прояву і розвитку своєї особистості, забезпечення поваги до особи та її захищеності. Регулювання Цивільним кодексом особистих немайнових відносин, які не пов'язувалися з майновими, в колишньому СРСР розпочалося 30 років тому і зводилося головним чином до забезпечення захисту честі, гідності та ділової репутації.
Так зване позитивне регулювання цих відносин або взагалі не здійснювалося, або було винесене за межі Цивілістичного правового матеріалу, хоча за своїм змістом вони належали до цивілістики. Тривалий час коло особистих немайнових відносин, що перебували у сфері регулювання цивільного права, було гранично вузьким. Відтепер, у зв'язку з прийняттям Конституції України і нового Цивільного кодексу України, до предмета регулювання цивільного права входить широке коло особистих немайнових відносин, не пов'язаних з майновими. Це ставить нові завдання перед цивілістичною наукою, а саме: дослідити сутність особистих немайнових відносин, виявити їх ознаки (риси), особливості виникнення і здійснення цих відносин. Юридичним фундаментом цієї частини Цивільного кодексу є другий розділ Конституції України про права людини і громадянина. Конституційні права людини повністю перенесено до другої книги, де зміст їх розширено, конкретизовано. Другу книгу Цивільного кодексу України можна назвати Кодексом про особисті права фізичної особи. Книга складається з трьох глав (ст. 269—315), що регулюють особисті немайнові відносини, пов'язані зі здійсненням особистих прав як у непорушному стані, так і у випадках порушення зазначених відносин. Забезпечується до трьох десятків особистих прав фізичної особи. Книга містить перелік способів захисту особистого немайнового права у разі його порушення. Зокрема передбачаються відшкодування збитків, компенсація моральної шкоди, заборона випуску у світ газети чи книги, в яких міститься неправдива інформація про особу. Передбачено можливість і вилучення тиражу таких видань та знищення його. Це повністю відповідає вимогам Конституції України. Другою книгою ЦК України введено в дію вкрай важливі положення, що головним обов'язком держави є не тільки утвердження, а й забезпечення прав і свобод людини. На державу покладається обов'язок створення такого правового порядку, за яким ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законом. Людина визнається найвищою соціальною цінністю, а її права і свободи мають визначати зміст і спрямованість діяльності держави. Людина починається не з майнових уподобань, а з духовних цінностей: особистого життя, здоров'я, імені та ін. Людина передусім — це духовний світ, а вже потім — власник, підприємець.
<< | >>
Источник: М.І.Панченко. Цивільне право України. 2005

Еще по теме Книга друга ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА ФІЗИЧНИХ ОСІБ:

 1. Що таке особисті немайнові права фізичних осіб?
 2. Розділ II. Особисті немайнові права
 3. Розділ II ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ
 4. Розділ 2. Особисті немайнові та майнові права дітей та батьків.
 5. Глава 6. Особисті немайнові права та обов'язки подружжя
 6. § 2. Особисті немайнові права фізичної особи та їх види
 7. Глава 13. Особисті немайнові права і обов'язки батьків та дітей
 8. Глава 21. Особисті немайнові права та обов’язки інших членів сім’ї та родичів
 9. § 4. Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи
 10. § 3. Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи
 11. § 7. Особисті немайнові блага як об'єкти цивільних прав
 12. Стаття 166/11. Порушення законодавства про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців
 13. § 4. Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб підприємців
 14. Екологічна правосуб'єктність і природоохоронні права й обов'язки юридичних і фізичних осіб.
 15. Стаття 99. Порядок виконання грошових зобов'язань фізичних осіб у разі їх смерті або визнання безвісно відсутніми чи недієздатними, а також неповнолітніх осіб
 16. § 2. Правоздатність фізичних осіб
 17. РОЗДІЛ IV. ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
 18. Глава ПРАВО ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ ФІЗИЧНИХ ОСІБ (ГРОМАДЯН)
 19. Стаття 70. Державний реєстр фізичних осіб - платників податків