<<
>>

Книга четверта ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Цивільне право не регулює безпосередньо творчу науково-технічну, літературну та іншу діяльність. Процес науково-технічної і художньої творчості залишається за межами! дії його норм. Цивільне право традиційно виконує функції визнання авторства на вже створені творчі результати, встановлює їх! правовий режим, матеріальне і моральне стимулювання таї захист їх авторів.
Разом з тим норми сучасного цивільного! права регулюють відносини з організації (на підставі договорів) створення, передачі та використання нових досягнень у галузі науково-технічної, художньої та іншої творчої діяльності. Норми цивільного права сприяють підвищенню культур-1 ного рівня суспільства, охороні прав та інтересів творців наукових і літературно-художніх цінностей. У свою чергу, право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок, селекційні досягнення, товарний знак та ін. забезпечує вирішення таких важливих завдань, як прискорення науково-технічного прогресу, підвищення ефективності виробництва, якості та конкурентоспрожність продукції. Конституція України визначила правові засади розвитку будь-якого виду творчості, раціонального використання її результатів та їх правової охорони. Ці засади реалізовані в Цивільному кодексі України (книга четверта), яка складається з 12 глав (ст. 418—508). Книга містить загальні положення про інтелектуальну власність, а також норми авторського права і суміжних прав, права на наукове відкриття, права промислової власності, права на компонування інтегральної мікросхеми, право на раціоналізаторську пропозицію, право на сорти рослин, породу тварин, право на комерційне найменування, право на торговельну марку, право на географічне зазначення та право на комерційну таємницю. За Цивільним кодексом України, тільки правочин регулює відносини між володільцем права інтелектуальної власності і її користувачем. Саме правочин визначає розміри, порядок обчислення і витрати за використання об'єктів інтелектуальної власності. Кабінет Міністрів України може лише встановлювати мінімальні ставки авторської винагороди. У Цивільному кодексі України передбачено нові інститути — це суміжні права (права виконавців, виробників фонограм та організацій мовлення), право компонування інтегральної мікросхеми, право на раціоналізаторську пропозицію, право інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин, на комерційне найменування, на торговельну марку, географічне зазначення, на комерційну таємницю. Визначається тільки судовий порядок захисту порушеного права суб'єктів прав інтелектуальної власності. Отже, четверта книга сприятиме активному розвитку в країні ініціативи в галузі науки, техніки, літератури, мистецтва та в інших видах творчої діяльності.
<< | >>
Источник: М.І.Панченко. Цивільне право України. 2005

Еще по теме Книга четверта ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ:

 1. Глава 19 Право інтелектуальної власності
 2. Розділ IV. Право інтелектуальної власності
 3. Розділ IV ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
 4. § 2. Право інтелектуальної власності як вид речового права
 5. Що означає право інтелектуальної власності на географічне зазначення?
 6. Що таке право інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин?
 7. Що означає право інтелектуальної власності на комерційне найменування?
 8. Книга 3. Право власності та інші речові права
 9. М.И. БРАГИНСКИЙ, В.В. ВИТРЯНСКИЙ. ДОГОВОРНОЕ ПРАВО. ДОГОВОРЫ О ПЕРЕВОЗКЕ, БУКСИРОВКЕ, ТРАНСПОРТНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ И ИНЫХ УСЛУГАХ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА. Книга четвертая, 2006
 10. Стаття 54. Громадянам гарантується свобода літературної, художньої, наукової і технічної творчості, захист інтелектуальної власності, їхніх авторських прав, моральних і матеріальних інтересів, що виникають у зв'язку з різними видами інтелектуальної діяльності.
 11. 2.1. Ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності
 12. § 4. Зміст права інтелектуальної власності
 13. § 5. Здійснення права інтелектуальної власності
 14. § 6. Захист права інтелектуальної власності
 15. § 1. Поняття та види інтелектуальної власності
 16. § 1. Розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності
 17. Що є об’єктами права інтелектуальної власності?
 18. ГЛАВА 21. ДОГОВОРИ ЩОДО РОЗПОРЯДЖЕННЯ МАЙНОВИМИ ПРАВАМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
 19. Які особливості судового захисту права інтелектуальної власності?