<<
>>

§ 1. Капітальне будівництво в Україні та способи його здійснення

Капітальне будівництво — це галузь матеріального виробництва, в межах якої здійснюється створення нових, реконструкція діючих основних фондів виробничого і невиробничого призначення, а також технічне переоснащення їх.

Нове будівництво (новобудова) — це будівництво підприємств, будівель і споруд, яке здійснюється на нових майданчиках на підставі початкове затвердженої проектно-кошторисної документації.

Розширення — це здійснюване за новим проектом будівництво других і наступних черг діючих підприємств, додаткових виробничих комплексів і виробництв, а також нових або розширення діючих цехів.

Технічне переоснащення — проведення відповідно до плану технічного розвитку об'єднань (підприємств) комплексу заходів (без розширення виробничих площ) щодо підвищення технічного рівня окремих дільниць виробництва, агрегатів, установок шляхом запровадження нової техніки, технології, заміни устаткування тощо.

Основними завданнями в галузі будівництва на сучасному етапі є докорінна зміна інвестиційної політики, значне скорочення кількості одночасно споруджуваних об'єктів, істотне зменшення рівня незавершеного будівництва.

Капітальне будівництво може виконуватись підрядним способом, тобто шляхом залучення до виконання будівельних і спеціалізованих монтажних робіт підрядних будівельних організацій, які на підставі договору із замовником будують об'єкт відповідно до проектно-кошторисної документації.

Будівництво може здійснюватись і власними силами замовника без залучення спеціалізованих будівельних організацій, тобто господарським способом. Якщо виникає потреба поєднати зусилля підрядної організації і замовника, то будівництво об'єкта може вестись змішаним способом. Вибір способу будівництва залежить від конкретних умов, у яких перебуває замовник, від складності об'єкта, технічних можливостей замовника, наявності підрядних організацій, які були б зацікавлені у виконанні робіт для замовника, та ін.

Традиційно в нашій країні більшість будівельних робіт (понад 80 відсотків) виконується підрядним способом.

Це насамперед пояснюється досить розгалуженою системою будівельних і спеціалізованих організацій, які функціонують у межах будівельного комплексу України, а також їх технічною озброєністю, використанням прогресивних будівельних технологій, сучасних матеріалів та конструкцій.

Особливу увагу слід зосередити на будівництві об'єктів "під ключ", коли забезпечується спорудження об'єктів, підготовлених до експлуатації або виконання додаткових робіт та надання послуг, на підставі зосередження функцій управління всіма стадіями інвестиційного процесу в одній організаційній структурі, коли будівництво здійснюється як єдиний безперервний процес створення завершеної будівельної продукції (проектування — виконання будівельних і монтажних робіт, включаючи комплектацію будов технологічним та інженерним устаткуванням, — введення в експлуатацію). Як правило, функції єдиного керівництва будівельним процесом покладаються на підрядника.

В умовах ринкової економіки значно підвищується роль договірних засад в організації будівельного процесу і загалом договору підряду.

<< | >>
Источник: О. В. Дзера. Цивільне право України. Книга 2. 2002

Еще по теме § 1. Капітальне будівництво в Україні та способи його здійснення:

 1. Стаття 166/13. Порушення законодавства, що регулює фінансові механізми здійснення інвестицій у будівництво житла
 2. Глава 15-А. Адміністративні правопорушення, що посягають на здійснення народного волевиявлення та встановлений порядок його забезпечення
 3. Стаття 61. Визначення податкового контролю та повноваження органів державної влади щодо його здійснення
 4. § 6. Надання громадянам житла у зв'язку з капітальним ремонтом
 5. Засоби захисту прав власників у випадках втручання державних органів у здійснення власником його правомочностей та видання державними органами актів, які порушують права власників
 6. Стаття 147. Облік операцій із землею та її капітальним поліпшенням
 7. Стаття 97. Самовільне будівництво будинків або споруд
 8. Стаття 96. Порушення вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів і правил під час будівництва
 9. Стаття 197-1. Самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво
 10. § 1. Особливості формування цивільного права в Україні
 11. § 5. Традиція приватного права в Україні
 12. § 3. Радянське цивільне право в Україні
 13. Глава 38 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
 14. Стаття 284. Усиновлення дитини, яка є іноземцем і проживає в Україні