<<
>>

Інші підвиди договору роздрібної купівлі-продажу

. У наш час одним із найпоширеніших видів роздрібної купівлі-продажу є продаж товарів за допомогою самообслуговування у різноманітних супермаркетах, універмагах, взуттєвих магазинах тощо.

Отже, продаж товарів за допомогою самообслуговування -це спосіб продажу товарів, у процесі якого покупець має вільний до них доступ, самостійно їх оглядає, відбирає, а розраховується за підібрані товари у вузлі розрахунку та контролю.

При цьому самообслуговування не виключає можливості індивідуального обслуговування покупців при продажу окремих видів товарів.

Зокрема, деякі товари потребують нарізки, зважування,

відмірювання продавцями, тому у залах самообслуговування можуть знаходитися відповідні прилавки. Крім того, при купівлі окремих товарів може знадобитися допомога продавця у вигляді надання відповідної консультації, піднесення необхідного товару зі складу тощо.

Правила продажу товарів на замовлення та вдома у покупців, затверджені наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від 29 березня 1999 р. № 199, виділяють ще два підвиди роздрібної купівлі-продажу:

1) продаж товарів на замовлення - форма роздрібного продажу товарів, за якої покупець здійснює попереднє їх замовлення безпосередньо в об'єкті торгівлі або через торгового агента чи за допомогою телефону, персонального комп'ютера, інших технічних засобів зв'язку та одержує товари в обумовленому місці та в зазначений час (наприклад, замовлення по телефону піци);

2) продаж товарів удома - форма роздрібного продажу товарів уповноваженим представником продавця вдома у покупця, за місцем його роботи, відпочинку тощо, як за попереднім запрошенням покупця, так і без такого (наприклад, влаштування продавцем так званих презентацій у санаторіях, офісах).

Залежно від товару, що є предметом договору роздрібної купівлі-продажу, можна також виділити окремі підвиди цього договору (договір роздрібної купівлі-продажу взуття, хліба, транспортних засобів тощо), особливості яких встановлюються відповідними підза-конними актами.

У цьому параграфі дано, звичайно, не вичерпний перелік різновидів договору роздрібної купівлі-продажу. Нормативними актами або домовленістю сторін можуть встановлюватися й інші його підвиди. Крім того, продавець і покупець можуть укласти правочин, який буде об'єднувати кілька перерахованих вище договорів.

Список рекомендованої літератури

1. Алексеева Е.В. Гражданско-правовое регулирование розничной купли-продажи: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Ленингр. гос. ун-т им. А.А. Жданова. - Л., 1985. - 16 с.

2. Косінов С А. Теоретичні проблеми захисту прав споживачів в Україні за договором купівлі-продажу: Автореф. дис.... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. -X., 1999.-19 с.

3. Соловьев АЛ. Розничная купля-продажа. - М.: Приор, 1996.

-144 с.

4. Язев ВЛ. Договор розничной купли-продажи товаров. - М.,

1974.-80 с.

<< | >>
Источник: С.С. Бичкова. Цивільне право України (договірні та недоговірні зобовязання). 2006

Еще по теме Інші підвиди договору роздрібної купівлі-продажу:

 1. 2.1. Загальні положення про роздрібну купівлю-продаж Поняття та загальна характеристика договору роздрібної купівлі-продажу.
 2. Які є гарантії захисту прав покупця за договором роздрібної купівлі-продажу?
 3. § 2. Договір роздрібної купівлі-продажу
 4. Які права покупця у разі придбання товару неналежної якості за договором роздрібної купівлі-продажу?
 5. § 2. Договір роздрібної купівлі-продажу
 6. Які особливості договору купівлі-продажу?
 7. Які особливості договору купівлі-продажу автомобіля?
 8. Які особливості договору купівлі-продажу в кредит?
 9. § 1. Поняття, значення та види договору купівлі-продажу
 10. Які особливості договору купівлі-продажу на ринках?
 11. Які особливості договору купівлі-продажу житлового будинку і квартири?
 12. § 4. Зміст договору купівлі-продажу та правові наслідки його порушення
 13. Які є різновиди договорів купівлі-продажу?
 14. ГЛАВА 1. ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ
 15. § 1. Договір купівлі-продажу
 16. § 2. Сторони у договорі купівлі-продажу
 17. § 5. Договір купівлі-продажу в роздрібній торгівлі
 18. § 6. Особливості купівлі-продажу в зовнішньоекономічному обігу