<<
>>

Хто може бути суб'єктом права на винаходи, корисні моделі і промислові зразки?

Автором будь-якого результату творчої праці може бути громадянин України, громадянин будь-якої іншої держави або особа без громадянства, тобто це завжди буде фізична особа, незалежно від віку. Суб'єктом права на винахід, корисну модель чи промисловий зразок можуть бути як автори результату, так і його правонаступники - - будь-які фізичні і юридичні особи, яким автор передав своє суб'єктивне майнове право на результати творчої праці.
Правонаступниками можуть бути спадкоємці або інші особи, держава. Наприклад, власником патенту може стати Фонд винахідників України. Суб'єктами зазначених прав можуть бути будь-які фізичні чи юридичні особи, до яких суб'єктивне право авторів переходить за договором або за заповітом. Але слід пам'ятати, що при переході суб'єктивних прав автора до інших осіб в усіх випадках за автором залишаються його особисті немайнові права. Винахід, корисна модель чи промисловий зразок можуть бути створені не одним автором, а спільною творчою працею кількох співавторів. У цьому разі складаються відносини, які називають співавторством. Відносини між співавторами визначаються угодою між ними. Чинне законодавство про винаходи, корисні моделі та промислові зразки містить норми, відповідно до яких право на одержання патенту має роботодавець, якщо винахід, корисну модель чи промисловий зразок створено у зв'язку з виконанням службових обов'язків чи дорученням роботодавця, за умови, що трудовим договором (контрактом) не передбачено інше. Роботодавець повинен укласти письмовий договір з автором і за його умовами видати винагороду автору відповідно до економічної цінності винаходу, корисної моделі чи промислового зразка та інші вигоди, одержані роботодавцем від використання зазначених об'єктів промислової власності. У свою чергу винахідник корисної моделі або винаходу чи автор промислового зразка повинен подати роботодавцеві письмове повідомлення про досягнутий ним результат творчої праці з описом, що розкриває сутність винаходу, корисної моделі чи промислового зразка настільки повно і ясно, що робить можливим його використання.
<< | >>
Источник: М.І.Панченко. Цивільне право України. 2005

Еще по теме Хто може бути суб'єктом права на винаходи, корисні моделі і промислові зразки?:

  1. Суб'єкти права на винаходи, корисні моделі та промислові зразки
  2. Суб'єктивні права на винаходи, корисні моделі та промислові зразки
  3. Який зміст суб'єктивних прав на винаходи, корисні моделі та промислові зразки?
  4. § 1. Право на винаходи, корисні моделі та промислові зразки
  5. Як оформлюють право на винаходи, корисні моделі і промислові зразки?
  6. Оформлення прав на винаходи, корисні моделі і промислові зразки
  7. § 1. Право на винаходи, корисні моделі та промислові зразки
  8. Патентування винаходу, корисної моделі та промислового зразка в іноземних державах
  9. Хто є суб'єктом авторських відносин?
  10. § 2. Зміст договору. Майно, що може бути об'єктом договору довічного утримання.