<<
>>

Елементи зобов'язання

. Оскільки будь-яке зобов'язання є цивільними правовідносинами, зобов'язання складаються з тих самих елементів, що формують будь-які інші цивільні правовідносини.

Разом з тим ці елементи мають певні особливості, які відображають специфіку самих зобов'язань.

У зарубіжному цивільному законодавстві, зокрема у Французькому цивільному кодексі, поняття зобов'язання іноді застосовується як синонім поняття договору. Так, ст. 1101 ФЦК визначає предмет договору і предмет зобов'язання. В подальшому в інших статтях терміни "договір" і "зобов'язання" використовуються як тотожні. Найбільшу деталізацію поняття зобов'язання дістало у французькій цивілістичній літературі. Слід зазначити, що автори, які звертаються до даного питання, розрізняють зобов'язання як родове поняття і договір як одну з підстав його виникнення. Щодо німецького цивільного права, то воно, більше ніж інші цивільні кодекси капіталістичних країн, пішло шляхом побудови загальних понять, які стосуються зобов'язань, за якими на підставі зобов'язання кредитор управомочений вимагати від боржника надання, зокрема утримання.

<< | >>
Источник: О. В. Дзера. Цивільне право України. Книга 1. 2002

Еще по теме Елементи зобов'язання:

  1. § 3. Елементи зобов'язань
  2. § 1. Поняття та елементи зобов'язань із заподіяння шкоди
  3. § 1. Поняття та елементи зобов'язань, що виникають зі створення небезпеки
  4. Елементи зобов'язань із заподіяння моральної шкоди
  5. Неможливість виконання зобов'язання
  6. РОЗДІЛ VI НЕДОГОВІРНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
  7. РОЗДІЛ 1. ДОГОВІРНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
  8. РОЗДІЛ 2. НЕДОГОВІРНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
  9. Розділ VI ДОГОВІРНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
  10. Глава 56 ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ЗІ СТРАХУВАННЯ