<<
>>

Для чого складають комерційний акт?

Порушення учасниками перевезення своїх обов'язків є підставою для пред'явлення уповноваженою особою претензій і подання позовів до правопорушника. Обставини, що можуть виключати матеріальну відповідальність перевізників, відправників, одержувачів вантажів, пасажирів і бути підставою для пред'явлення претензій та подання позову, посвідчуються комерційними актами та актами загальної форми. Комерційний акт складається для посвідчення нестачі, псування чи пошкодження вантажу або багажу, виявлення вантажів без супроводжувальних документів та документів без вантажу, повернення перевізникові вкраденого вантажу (багажу), непередачі вантажу залізницею на під'їзну колію протягом 24 годин після оформлення в товарній конторі видачі вантажу за документами (ст.
129 Статуту залізниць України). Акт загальної форми складається для посвідчення інших порушень договору перевезення. Відповідно до ст. 158 Статуту автомобільного транспорту і розділу 9 Правил перевезення вантажів автотранспортом обставини, пов'язані з несхоронністю вантажів та іншими порушеннями договору перевезення, фіксуються в товарно-транспортній накладній, а у разі розходження в оцінці сторонами причин і характеру порушень, оформлюються актами встановленої форми, що прирівнюються до комерційних актів та актів загальної форми на інших видах транспорту. Акт складається перевізником, якщо він сам виявить зазначені вище обставини або їх наявність стверджується відправником чи одержувачем вантажу. Необґрунтовану відмову перевізника скласти комерційний акт можна оскаржити у встановленому порядку. В цьому разі прийняття вантажу слід оформити відповідно до правил про порядок прийняття продукції та товарів за кількістю і якістю, що діють при поставці, контрактації тощо.
<< | >>
Источник: М.І.Панченко. Цивільне право України. 2005

Еще по теме Для чого складають комерційний акт?:

 1. Заключен договор транспортной экспедиции, для завершения договора клиент должен подписать акт сверки исполнения договорных обязательств, но не делает этого. Как избежать ненужной судебной тяжбы? Как обезопасить себя от отказа контрагента подписать акт сверки взаиморасчетов либо акт выполненных работ?
 2. Достаточно ли для приемки выполненных работ акта по унифицированной форме N КС-2, которая используется в основном для бухгалтерского учета, или дополнительно необходим акт в простой письменной форме?
 3. § 1. Право на комерційне найменування1
 4. Що означає право інтелектуальної власності на комерційне найменування?
 5. Майнові права інтелектуальної власності на комерційне найменування
 6. Що означає термін "комерційна концесія"?
 7. Комерційна субконцесія
 8. Стаття 133. Систему адміністративно-територіального устрою України складають: Автономна Республіка Крим, області, райони, міста, райони в містах, селища і села.
 9. Стаття 79. Перед вступом на посаду народні депутати України складають перед Верховною Радою України таку присягу:
 10. Статья 225. Обвинительный акт
 11. Стаття Обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування
 12. Адміністративний акт.
 13. Статья 59. Передаточный акт и разделительный баланс