<<
>>

У чому полягає переважне право купівлі частки у спільній частковій власності?

Кожен співвласник має право самостійно розпоряджатися своєю часткою в майні, яке перебуває у спільній частковій власності (шляхом укладання договорів купівлі-продажу, дарування, міни, заповіту).
Набувачами такої частки можуть бути сторонні особи або інші співвласники. У цих випадках спільна власність не припиняється, оскільки відчужується не конкретна частина майна, а частка у праві спільної власності, тобто відбувається лише зміна суб'єкта цивільних правовідносин. Законодавством встановлено певні гарантії захисту прав співвласників, не заінтересованих у відчуженні частки у спільній власності стороннім особам. Зокрема, відповідно до Цивільного кодексу України при продажу частки у спільній власності сторонній особі решта її учасників має переважне право купівлі частки, що продається за ціною, за якою вона продається, і на інших рівних умовах, крім випадку продажу з прилюдних торгів. Надане співвласникам право переважної купівлі зумовлене кількома причинами. Насамперед співвласники можуть бути самі заінтересовані у придбанні відчужуваної частини для задоволення своїх матеріальних і культурних потреб. Крім того, їм не байдуже, хто стане новим учасником спільної часткової власності, як виконуватиме обов'язки з утримання спільного майна, користування ним. Але право переважної купівлі не застосовується при відчуженні частки шляхом укладення договорів дарування, міни, довічного утримання. Цивільним кодексом України встановлено також умову здійснення співвласником права переважної купівлі та наслідки його недодержання. Так, співвласник-продавець зобов'язаний повідомити решту співвласників про намір продати свою частку сторонній особі, вказавши ціну та інші умови продажу. Для передачі заяви співвласнику про намір подати свою частку він може скористатися послугами нотаріальної контори, склавши заяву за такою формою. Зразок заяви співвласнику про намір продати свою частку До державної нотаріальної контори № 1 м.
Дніпропетровська Кучеренка Івана Миколайовича, який мешкає за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Щорса, 11, кв. 4 ЗАЯВА Прошу державну нотаріальну контору на підставі Закону України "Про нотаріат" передати громадянину Ковалю Андрію Петровичу, який мешкає за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна, 100, мою заяву такого змісту: Громадянине Ковалю Андрію Петровичу! Повідомляю Вас, що я продаю належну мені 1/2 частину у спільній власності на житловий будинок, який знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна, 100, за ЗО 000 (тридцять тисяч)гривень. Згідно з Цивільним кодексом України, Ви як співвласник маєте право переважної купівлі моєї частки, а тому прошу Вас не пізніше одного місяця від дня отримання цього оповіщення повідомити в державну нотаріальну контору № 1 м. Дніпропетровська про свій намір чи відмову придбати вказану частку будинку за ЗО 000 (тридцять тисяч) гривень. У разі неотримання від Вас відповіді після закінчення вказаного строку належна мені 1/2 частка у спільній власності буде продана сторонній особі. м. Дніпропетровськ, 20 серпня 2003 р. Підпис (Кучеренко І. М.) Якщо співвласник відмовився від переважного права купівлі на визначених умовах або протягом одного місяця (а щодо рухомого майна — протягом 10 днів) не повідомив про своє рішення, продавець може продати свою частку будь-якій особі. Можлива ситуація, коли кілька співвласників виявлять бажання придбати частку в спільній власності. Тоді продавець має право вибору покупця з числа всіх співвласників. При передачі частки з порушенням переважного права купівлі співвласник протягом одного року може звернутися до суду з позовом про переведення на нього прав та обов'язків покупця й перерахувати на депозитний рахунок суду всі суми, які за договором має сплатити покупець. Передача співвласникам переважного права купівлі частки іншим особам не допускається. Частка у праві спільної часткової власності переходить до набувача за договором з моменту укладення договору, якщо домовленістю сторін не передбачено інше, а момент переходу частки за договором, який підлягає нотаріальному посвідченню або державній реєстрації з моменту цього посвідчення чи реєстрації.
<< | >>
Источник: М.І.Панченко. Цивільне право України. 2005

Еще по теме У чому полягає переважне право купівлі частки у спільній частковій власності?:

 1. У чому полягає право на обов'язкову частку в спадщині?
 2. У чому полягає зміст права власності?
 3. У чому полягає зміст цивільно-правових відносин?
 4. У чому полягає правове регулювання розрахункових відносин?
 5. Стаття 67. Право на розпоряджання часткою у майні, що с об'єктом права спільної сумісної власності подружжя
 6. Стаття 213. Особи, які мають переважне перед іншими право на усиновлення дитини
 7. Право на обов'язкову частку в спадщині.
 8. § 5. Право господарського відання і право оперативного управління як засоби здійснення права власності
 9. Глава 25. Право літературно-художньої власності. Авторське право і суміжні права
 10. Глава 28 ПРАВО ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЬОЇ ВЛАСНОСТІ. АВТОРСЬКЕ ПРАВО І СУМІЖНІ ПРАВА
 11. Що таке право спільної власності?
 12. § 3. Право повного господарського відання і право оперативного управління — основні форми здійснення права державної та комунальної власності
 13. § 2. Право спільної часткової власності
 14. § 2. Право спільної часткової власності
 15. 4.3. Право довірчої власності