>>

Глава 1 Цивільне право як право приватне

§ 1. Дихотомія "приватне право — публічне право" як підґрунтя характеристики становища приватної особи у суспільстві.

§ 2. Джерела приватного права.

§ 3. Співвідношення приватного і цивільного права.

§ 4. Цивілістика.

Право — це цивілізаційна категорія, котра одночасно виступає як елемент соціально-політичного устрою та елемент суспільної свідомості, є складовою духовного світу людини та її світогляду, відображаючи уявлення окремих індивідів та суспільства в цілому про справедливість, добро, гуманізм тощо.

Приватне право виступає як складова частина загальної категорії "право". Разом із тим, оскільки ці категорії не є поняттями тотожними, для характеристики приватного права доцільно охарактеризувати і другу частину права — право публічне.

| >>
Источник: Є. О. Харитонов, О. В. Старцев. Цивільне право України. Підручник.. 2007

Еще по теме Глава 1 Цивільне право як право приватне:

 1. § 1. Дихотомія "приватне право — публічне право" як підґрунтя характеристики становища приватної особи у суспільстві
 2. Глава З НАУКА ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА І "ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ" ЯК НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА
 3. Глава 1. Цивільне право як галузь права. Наука цивільного права
 4. Глава 4 Цивільне право як галузь українського права
 5. Глава 3. Система та завдання курсу "Цивільне право" як навчальної дисципліни
 6. Стаття Право на повагу до приватного і сімейного життя
 7. Міжнародне публічне право і міжнародне приватне право.
 8. § 2. Речі як об'єкти цивільних прав (правовідносин). Речі приватного права. Види речей приватного права
 9. Стаття 58. Право на плоди та доходи від речей, що є особистою приватною власністю дружини, чоловіка
 10. § 3. Співвідношення приватного і цивільного права
 11. § 3. Радянське цивільне право в Україні
 12. Глава 25. Право літературно-художньої власності. Авторське право і суміжні права
 13. Глава 28 ПРАВО ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЬОЇ ВЛАСНОСТІ. АВТОРСЬКЕ ПРАВО І СУМІЖНІ ПРАВА
 14. Глава 3. ПРАВО НА ИНФОРМАЦИЮ, ЕГО ОХРАНА И ЗАЩИТА. ИНТЕРНЕТ И ПРАВО