<<
>>

С.В. Пєтков. Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення. 2012

У даному науково-практичному коментарі подано постатейний аналіз чинної редакції Кодексу України про адміністративні правопорушення з урахуванням останніх змін і доповнень станом на 2 квітня 2012 року.
Особливу увагу приділено складам правопорушень, що зазнали змін в 2010-2011 рр., а також новим складам правопорушень, запровадженим законодавцем в цей період. При підготовці коментаря широко використано положення профільних законів та підзаконних актів, які встановлюють вимоги та правила, порушення яких утворюють склади адміністративних правопорушень. У Додатках до книги подано тексти актуальних Інструкцій та Положень, які встановлюють процедуру оформлення матеріалів про адмінправопорушення та розгляду справ про ці порушення окремими органами (посадовими особами), уповноваженими на їх розгляд.

<< | >>
Розділ І. Загальні положення
Глава 1. Загальні положення
Розділ ІІ. Адміністративне правопорушення і адміністративна відповідальність
І. Загальна частина
Глава 2. Адміністративне правопорушення і адміністративна відповідальність
Глава 3. Адміністративне стягнення
Глава 4. Накладення адміністративного стягнення
II. Особлива частина
Глава 5. Адміністративні правопорушення в галузі охорони праці і здоров'я населення
Глава 6. Адміністративні правопорушення, що посягають на власність
2. Адміністративне розслідування
4. Проблемні питання застосування законодавства
Глава 7. Адміністративні правопорушення у сфері охорони природи, використання природних ресурсів, охорони культурної спадщини
Глава 8. Адміністративні правопорушення в промисловості, будівництві та у сфері використання паливно-енергетичних ресурсів
Глава 9. Адміністративні правопорушення у сільському господарстві. Порушення ветеринарно-санітарних правил
Глава 10. Адміністративні правопорушення на транспорті, в галузі шляхового господарства і зв'язку
Глава 11. Адміністративні правопорушення в галузі житлових прав громадян, житлово-комунального господарства та благоустрою
Глава 12. Адміністративні правопорушення в галузі торгівлі, громадського харчування, сфері послуг, в галузі фінансів і підприємницькій діяльності
2. Адміністративне розслідування
4. Проблемні питання застосування законодавства
Глава 13. Адміністративні правопорушення в галузі стандартизації, якості продукції, метрології та сертифікації
Глава 13-А. Адміністративні корупційні правопорушення
Глава 14. Адміністративні правопорушення, що посягають на громадський порядок і громадську безпеку
Глава 15. Адміністративні правопорушення, що посягають на встановлений порядок управління
Глава 15-А. Адміністративні правопорушення, що посягають на здійснення народного волевиявлення та встановлений порядок його забезпечення
Розділ III. Органи, уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення
Глава 16. Основні положення
Глава 17. Підвідомчість справ про адміністративні правопорушення
Розділ IV. Провадження в справах про адміністративні правопорушення
Глава 18. Основні положення
Глава 19. Протокол про адміністративне правопорушення
Глава 20. Заходи забезпечення провадження у справах про адміністративне і правопорушення
Глава 21. Особи, які беруть участь у провадженні в справі про адміністративне правопорушення
Глава 22. Розгляд справ про адміністративне правопорушення
Глава 23. Постанова по справі про адміністративне правопорушення
Глава 24. Оскарження і опротестування постанови по справі про адміністративне правопорушення
Розділ V. Виконання постанов про накладення адміністративних стягнень
Глава 25. Основні положення
Глава 26. Провадження по виконанню постанови про винесення попередження
Глава 27. Провадження по виконанню постанови про накладення штрафу
Глава 28. Провадження по виконанню постанови про оплатне вилучення предмета
Глава 29. Провадження по виконанню постанови про конфіскацію предмета, грошей
Глава 30. Провадження по виконанню постанови про позбавлення спеціального права
Глава 30-А. Провадження про виконання постанови про застосування громадських робіт
Глава 31. Провадження по виконанню постанови про застосування виправних робіт
Глава 32. Провадження по виконанню постанови про застосування адміністративного арешту
Глава 33. Провадження по виконанню постанови в частині відшкодування майнової шкоди

Книги и учебники по дисциплине Административное право:

 1. Президент Российской Федерации. Градостроительный кодекс Российской Федерации с исправлениями и дополнениями на 05.04.2013 года - 2013 год
 2. Президент Российской Федерации. Кодекс РФ об административных правонарушениях (ред. от 02.04.2012) - 2012 год
 3. Президент Российской Федерации. Кодекс РФ об административных правонарушениях (ред. от 02.04.2012) - 2012 год
 4. Е.С.Ладнова. Прием и увольнение работников - 2012 год
 5. all-books.biz. Курс лекций по административному праву России - 2012 год
 6. Реферат. Адміністративне право - 2011 год
 7. Курсова робота. Адміністративне правопорушення - 2011 год
 8. Реферат. Провадження у справах про адміністративні правопорушення - 2011 год
 9. Александр Холодов. Правовая грамотность. Самоучитель для водителей - 2011 год
 10. П. П. Глущенко, Н. Н. Жильский, В. И. Кайнов, И. В. Куртяк. Административное право. Краткий курс - 2011 год
 11. Н. В. Макарейко. Административное право. Конспект лекций - 2009 год
 12. С. В. Кивалов. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО УКРАИНЫ - 2004 год
 13. А.Б. Агапов. Постатейный комментарий к кодексу российской федерации об административных правонарушениях. Расширенный, с использованием материалов судебной практики - 2004 год
 14. A.Б. Агапов. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: УЧЕБНИК - 2000 год