<<
>>

Стаття 32. Зміна строку сплати податку та збору

32.1. Зміна строку сплати податку та збору здійснюється шляхом перенесення встановленого податковим законодавством строку сплати податку та збору або його частини на більш пізній строк.

32.2. Зміна строку сплати податку здійснюється у формі: відстрочки;

розстрочки; податкового кредиту.

32.3. Зміна строку сплати податку не скасовує діючого і не створює нового податкового обов'язку.

Зміною строку сплати податку й збору визнається перенесення вповноваженим органом установленого строку сплати податку (збору) на більш пізній.

Зміна строку не скасовує існуючого й не створює нового обов'язку щодо сплати податку й збору. Зміна строку сплати податку й збору здійснюється за рішенням органів, у компетенцію яких входить прийняття відповідних рішень:

1) відстрочка являє собою перенесення граничного строку сплати повної суми податку на більш пізній строк. Відстрочка щодо сплати податку (збору) може бути представлена по одному або декількох податках. Відповідно до ст. 100 цього Кодексу розстроченням, відстроченням грошових зобов'язань або податкового боргу є перенесення строків сплати платником податків його грошових зобов'язань або податкового боргу під проценти, розмір яких дорівнює розміру пені, визначеному цим Кодексом;

2) розстрочка являє собою розподіл суми податку на певні частини із встановленням строків сплати цих частин. Розстрочені суми грошових зобов'язань або податкового боргу (в тому числі окремо - суми штрафних санкцій) погашаються рівними частками, починаючи з місяця, що настає за тим місяцем, у якому прийнято рішення про надання такого розстрочення. Підставою для розстрочення грошових зобов'язань або податкового боргу платника податків, згідно з п. 100.4 ст. 100 цього Кодексу, є надання ним

доказів існування обставин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, що свідчать про наявність загрози виникнення або накопичення податкового боргу такого платника податків, а також економічного обґрунтування, яке свідчить про можливість погашення грошових зобов'язань та податкового боргу та/або збільшення податкових надходжень до відповідного бюджету внаслідок застосування режиму розстрочення, протягом якого відбудуться зміни політики управління виробництвом чи збутом такого платника податків;

3) податковий кредит визначається як сума, на яку платник податку має право зменшити податкове зобов'язання звітного періоду.

<< | >>
Источник: М. Я. Азаров. Науково - практичний коментар до Податкового кодексу УКРАЇНИ. Том 1. 2010

Еще по теме Стаття 32. Зміна строку сплати податку та збору:

 1. Стаття 31. Строк сплати податку та збору
 2. Стаття 237. Строки сплати податку
 3. Стаття 222. Порядок і строки сплати податку
 4. Стаття 306. Порядок нарахування та строки сплати податку
 5. Стаття 322. Порядок сплати збору
 6. Стаття 239. Порядок сплати збору.
 7. Стаття 334. Порядок сплати збору
 8. Стаття 328. Порядок сплати збору
 9. Стаття 313. Порядок обчислення і сплати збору
 10. Стаття 197. Встановлення строку сплати заборгованості. Звільнення від сплати заборгованості за аліментами
 11. Стаття 238. Порядок обчислення і сплати збору
 12. Стаття 317. Порядок обчислення і сплати збору