<<
>>

Стаття 66. Внесення змін до облікових даних платників податків

66.1. Підставами для внесення змін до облікових даних платників податків є:

66.1.1. інформація органів державної реєстрації;

66.1.2. інформація банків та інших фінансових установ про відкриття (закриття) рахунків платників податків;

66.1.3. документально підтверджена інформація, що надається платниками податків;

66.1.4. інформація суб'єктів інформаційного обміну, уповноважених вчиняти будь-які реєстраційні дії стосовно платника податків;

66.1.5. рішення суду, що набрало законної сили;

66.1.6. дані перевірок платників податків.

66.2. Внесення змін до облікових даних платників податків здійснюється у порядку, встановленому центральним органом державної податкової служби.

66.3. У разі проведення державної реєстрації зміни місцезнаходження або місця проживання платника податків, внаслідок якої змінюється адміністративно-територіальна одиниця та орган державної податкової служби, в якому на обліку перебуває платник податків (далі - адміністративний район), а також у разі зміни податкової адреси платника податків, органами державної податкової служби за попереднім та новим місцезнаходженням (місцем проживання) платника податків проводяться процедури відповідно зняття з обліку/взяття на облік такого платника податків.

Підставою для зняття з обліку платника податків в одному органі державної податкової служби і взяття на облік в іншому є надходження хоча б до одного з цих органів даних, що свідчать про належну державну реєстрацію таких змін органами державної реєстрації.

У такому разі платник податків зобов'язаний подати органу державної податкової служби за новим місцезнаходженням відповідну заяву у десятиденний строк від дня реєстрації зміни місцезнаходження (місця проживання) у порядку, визначеному центральним органом державної податкової служби.

У разі неподання такої заяви протягом 10 календарних днів платник податків або посадові особи платника податків несуть відповідальність відповідно до закону.

66.4. Платники податків - юридичні особи та їх відокремлені підрозділи зобов'язані подати органу державної податкової служби відомості стосовно осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку юридичної особи, її відокремлених підрозділів, у 10-денний строк з дня взяття на облік чи виникнення змін у облікових даних платників податків, шляхом подання заяви у порядку, визначеному центральним органом державної податкової служби.

Відповідальність за неподання такої інформації визначається цим Кодексом.

66.5. У разі виникнення змін у даних або внесення змін до документів, що подаються для взяття на облік згідно з цією главою, платник податків зобов'язаний подати органу державної податкової служби, в якому він обліковується, уточнені документи протягом 10 календарних днів з дня внесення змін до зазначених документів.

Джерелами змін до облікових даних про платників податків є: - Державний реєстратор на території відповідної адміністративно -територіальної одиниці передає органам державної податкової служби

повідомлення та відомості з реєстраційних карток про вчинення реєстраційних дій, які передбачені цим Законом, у тому числі щодо створення або ліквідації відокремлених підрозділів юридичних осіб;

- фінансові установи зобов'язані надіслати повідомлення про відкриття або закриття рахунку платника податків і зборів (обов'язкових платежів) юридичної особи, у тому числі відкритого через його відокремлені підрозділи, чи самозайнятої фізичної особи до органу державної податкової служби, в якому обліковується платник податків, у триденний строк з дня відкриття/закриття рахунків (включаючи день відкриття/закриття);

- інформація, яка подається самими платниками податків, наприклад, самозайнятими особами.

Джерелом інформації можуть бути також рішення суду як безпосередньо, так і через державного реєстратора при його зобов'язанні вчинити певні дії.

Крім того, внесення інформації щодо змін до облікових даних платників податків здійснюється у порядку, встановленому центральним органом державної податкової служби.

Податковою адресою юридичної особи (відокремленого підрозділу юридичної особи) є місцезнаходження такої юридичної особи, відомості про що містяться у Єдиному державному реєстрі. Податковою адресою фізичної особи - платника податків визнається місце постійного або переважного її проживання, за яким вона береться на облік як платник податків в органі державної податкової служби.

У разі зміни податкової адреси у результаті зміни місцезнаходження або місця проживання платника податків здійснюється взяття на облік в органі державної податкової служби за новим місцезнаходженням та зняття з обліку в органі державної податкової служби за попереднім місцезнаходженням.

Підставою для відповідних змін в адресі платника податків є надходження хоча б до одного з цих органів інформації, що свідчить про

належну державну реєстрацію таких змін органами державної реєстрації.

Ці зміни подаються державному реєстратору.

Джерелом такої інформації є заява платника податків, яка подається у десятиденний строк від дня реєстрації зміни місцезнаходження (місця проживання). За ухилення від цього платник податків або посадові особи платника податків несуть відповідальність, визначену Податковим кодексом.

Платники податків окремою заявою повідомляють відповідний орган державної податкової служби про осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку. Термін для такої заяви встановлюється десять днів з дня взяття на облік чи виникнення змін у облікових даних платників податків.

Таке повідомлення є досить важливим, оскільки у випадку неможливості визначення осіб, які підписують податкову звітність, вона може бути не визнана; після цього до платників можуть бути застосовані відповідні санкції.

При зміні інформації, яку платник подає до податкового органу для взяття на облік, у нього є десять днів для уточнення поданих даних. Таке уточнення здійснюється за допомогою відповідної заяви.

<< | >>
Источник: М. Я. Азаров. Науково - практичний коментар до Податкового кодексу УКРАЇНИ. Том 1. 2010

Еще по теме Стаття 66. Внесення змін до облікових даних платників податків:

 1. Стаття 119. Порушення платником податків порядку подання інформації про фізичних осіб - платників податків
 2. ГЛАВА 6. ОБЛІК ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ
 3. ГЛАВА 9. ПОГАШЕННЯ ПОДАТКОВОГО БОРГУ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ
 4. Стаття 70. Державний реєстр фізичних осіб - платників податків
 5. Стаття 63. Загальні положення щодо обліку платників податків
 6. Стаття 155. Законопроект про внесення змін до Конституції України, крім розділу І «Загальні засади», розділу III «Вибори. Референдум» і розділу XIII «Внесення змін до Конституції України», попередньо схвалений більшістю від конституційного складу Верховної Ради України, вважається прийнятим, якщо на наступній черговій сесії Верховної Ради України за нього проголосувало не менш як дві третини від конституційного складу Верховної Ради України.
 7. Стаття 50. Внесення змін до податкової звітності
 8. Розділ XIII Внесення змін до Конститущї України
 9. Стаття 2. Внесення змін до Податкового кодексу України
 10. РОЗДІЛ XVIII. ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ В УМОВАХ ДІЇ УГОДИ ПРО РОЗПОДІЛ ПРОДУКЦІЇ
 11. Стаття 340. Гарантії у разі внесення змін до податкового законодавства
 12. Стаття 69. Вимоги до відкриття та закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах