<<
>>

Стаття 37. Виникнення, зміна і припинення податкового обов'язку

37.1. Підстави для виникнення, зміни і припинення податкового обов'язку, порядок і умови його виконання встановлюються цим Кодексом або законами з питань митної справи.

37.2. Податковий обов'язок виникає у платника податку з моменту настання обставин, з якими цей Кодекс та закони з питань митної справи пов'язує сплату ним податку.

37.3. Підставами для припинення податкового обов'язку, крім його виконання, є:

37.3.1. ліквідація юридичної особи;

37.3.2. смерть фізичної особи, визнання її недієздатною або безвісно відсутньою;

37.3.3. втрата особою ознак платника податку, які визначені цим Кодексом;

37.3.4. скасування податкового обов'язку у передбачений законодавством спосіб.

Обов'язок щодо сплати податку або збору виникає, змінюється та припиняється за наявності підстав, установлених податковим законодавством.

Важливо враховувати, що в податкових правовідносинах діє розширювальний принцип, принцип дозволеної поведінки, тобто йдеться про сукупність дій, прямо закріплених Податковим кодексом України. Водночас подібне положення закріплює й певні гарантії, установлюючи межі для

контролюючих органів. Підстави виникнення, зміни й припинення обов'язків платника податків як об'єкта контролю повинні бути встановлені тільки податковими законами.

Існує чотири підстави припинення податкового обов'язку: 1) належне виконання податкового обов'язку; 2) ліквідація юридичної особи - платника податків; 3) смерть або оголошення особи померлою; 4) втрата особою ознак, що визначають його як платника податків. Припинення податкового обов'язку сплатою податку платником податків відображає загальне положення теорії права про те, що будь-який обов'язок припиняється належним виконанням. Три інших підстави припинення податкового обов'язку фактично пов'язані з відсутністю особи, зобов'язаної сплачувати податки й збори (смерть фізичної особи, ліквідація юридичної особи). У деяких випадках як підстава припинення податкового обов'язку розглядається скасування податку. Однак навряд чи тут зовсім однозначна ситуація. Дійсно, обов'язок щодо сплати податку припиняється, але тільки відносно періоду, що випливає за скасуванням податку, а не відносно минулого періоду, адже в остаточному підсумку й обов'язку щодо сплати податку з моменту його скасування не існує. У встановлених законодавством випадках припинення податкового обов'язку може здійснюватися шляхом взаємозаліків з бюджетом шляхом напряму сум переплат по одному податку в рахунок погашення недоїмки по іншому або майбутніх платежів по цьому ж податку.

<< | >>
Источник: М. Я. Азаров. Науково - практичний коментар до Податкового кодексу УКРАЇНИ. Том 1. 2010

Еще по теме Стаття 37. Виникнення, зміна і припинення податкового обов'язку:

 1. Стаття 38. Виконання податкового обов'язку
 2. Стаття 202. Підстави виникнення обов'язку повнолітніх дочки, сина утримувати батьків
 3. Стаття 198. Підстави виникнення обов'язку батьків утримувати повнолітніх дочку, сина
 4. § 4. Зміна і припинення спадкового договору
 5. Стаття 216. Дата виникнення податкових зобов'язань
 6. Глава 10. Підстави виникнення, зміни та припинення цивільних правовідносин
 7. Глава ПІДСТАВИ ВИНИКНЕННЯ, ЗМІНИ ТА ПРИПИНЕННЯ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН
 8. Стаття 187. Дата виникнення податкових зобов'язань
 9. § 6. Виникнення та припинення юридичних осіб
 10. § 3. Порядок виникнення і припинення юридичних осіб
 11. § 2. Підстави виникнення, зміни та припинення аграрних правовідносин
 12. § 3. Порядок виникнення і припинення юридичних осіб
 13. Які підстави виникнення і припинення права власності?
 14. Стаття 514. Продовження, зміна або припинення застосування примусових заходів медичного характеру