<<
>>

Стаття 339. Особливості здійснення контролю за виконанням угоди про розподіл продукції

339.1. Бухгалтерський облік фінансово-господарської діяльності інвестора, пов'язаної з виконанням робіт (наданням послуг), передбачених угодою про розподіл продукції, провадиться окремо від обліку інших видів діяльності з метою уникнення подвійного відображення компенсаційних витрат інвестора.

Порядок такого обліку, зокрема з метою відшкодування витрат інвестора та розрахунку податку на прибуток, визначається угодою про розподіл продукції відповідно до вимог законодавства України.

У разі якщо за угодою про розподіл продукції роботи проводяться на кількох ділянках надр, інвестор здійснює консолідований облік своєї господарської діяльності.

Річний баланс і звітність інвестора про діяльність, пов'язану з виконанням угоди про розподіл продукції, підлягають обов'язковій щорічній аудиторській перевірці.

З метою податкового контролю інвестор, який сплачує податки та збори під час виконання угоди про розподіл продукції, зобов'язаний зберігати первинні документи, пов'язані з нарахуванням і сплатою податків, протягом терміну зберігання, передбаченого законодавством.

Документальні перевірки виконання інвестором зобов'язань перед бюджетом по сплаті податків і зборів проводяться у відповідності з законом.

339.1. Дана стаття ПК присвячена особливостям здійснення контролю за виконанням угод про розподіл продукції. У цій статті йдеться про податковий контроль і щорічну аудиторську перевірку фінансової звітності інвестора про діяльність, пов'язану з виконанням угод про розподіл продукції.

Четвертий раз у розділі ХУШ цього Кодексу йдеться про необхідність вести бухгалтерський облік окремо: по діяльності інвестора, пов'язаної з виконанням угод про розподіл продукції, і по іншій діяльності. Без цього неможливо отримати інформацію щодо результатів від виконання робіт по угоді про розподіл продукції, неможливо визначити величину компенсаційних витрат інвестора, уникнути подвійного відображення витрат (як компенсаційних, так і тих, що не є компенсаційними), правильно визначити обсяг виробленої продукції у межах виконання угод про розподіл продукції, розподілити продукцію на компенсаційну і прибуткову, визначити податкові зобов' язання.

Цей розділ Кодексу не регламентує порядок ведення

такого обліку, хоча вказано, що «порядок такого обліку, зокрема з метою відшкодування витрат інвестора та розрахунку податку на прибуток, визначається угодою про розподіл продукції відповідно до вимог законодавства України». Свого часу ДПАУ затвердила «Порядок ведення податкового обліку результатів спільної діяльності на території України без створення юридичної особи» (наказ ДПА від 30.09.2004 № 571). Рекомендаціями, наведеними в цьому документі, можна скористатися при організації обліку діяльності, пов' язаної з виконанням угод про розподіл продукції.

Якщо роботи за угодою про розподіл продукції проводяться на кількох ділянках надр, то інвестор здійснює консолідований облік своєї господарської діяльності.

339.2. Вимога цього пункту зрозуміла: аудитори обов'язково перевіряють річний баланс і звітність інвестора про діяльність, пов' язану з виконанням угод про розподіл продукції.

339.3. У цьому пункті ПК йдеться про податковий контроль. Документальна перевірка повноти і своєчасності сплати податків може відбуватися в будь-який період протягом строку дії угоди про розподіл продукції, починаючи з року набрання нею чинності. Тому інвестор, який веде облік і сплачує податки, зобов'язаний зберігати первинні документи протягом терміну зберігання, передбаченого законодавством.

<< | >>
Источник: М. Я. Азаров. Науково - практичний коментар до Податкового кодексу УКРАЇНИ. Том 3. 2010

Еще по теме Стаття 339. Особливості здійснення контролю за виконанням угоди про розподіл продукції:

 1. РОЗДІЛ XVIII. ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ В УМОВАХ ДІЇ УГОДИ ПРО РОЗПОДІЛ ПРОДУКЦІЇ
 2. Стаття 335. Порядок оподаткування інвестора під час виконання угоди про розподіл продукції
 3. § 6. Особливості концесійних договорів, угод про розподіл продукції, договорів лізингу, франчайзингу та консалтингу
 4. § 6. Загальна характеристика особливостей концесійних договорів, угод про розподіл продукції, договорів лізингу, франчайзингу та консалтингу
 5. Стаття 143. Виконання ухвали про здійснення приводу
 6. Стаття Виконання ухвали про здійснення приводу
 7. Стаття 89. Розподіл витрат у разі відмови від позову і укладення мирової угоди
 8. Стаття 41/3. Ненадання інформації для ведення колективних переговорів і здійснення контролю за виконанням колективних договорів, угод
 9. Глава 11 Загальні положення про здійснення цивільних прав і виконання цивільних обов'язків
 10. Стаття 3. Особливості розгляду справ про адміністративні правопорушення, оголошення, оскарження постанов та звернення їх до виконання
 11. Стаття 305. Контроль за виконанням постанови про накладення адміністративного стягнення
 12. Стаття 401. Контроль за виконанням постанови митного органу про накладення стягнення за порушення митних правил
 13. Стаття 339. Порушення порядку проходження митного контролю в зонах (коридорах) спрощеного митного контролю
 14. Стаття 155. Особливості оподаткування виробників сільськогосподарської продукції
 15. Глава ДОГОВОРИ ПРО РЕАЛІЗАЦІЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ
 16. Статья 339. Уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни или иными способами Комментарий к статье 339