<<
>>

Стаття 337. Особливості сплати податку на додану вартість

337.1. Постачання на митній території України продукції, набутої інвестором у власність в результаті її розподілу за угодою про розподіл продукції, є об'єктом оподаткування податком на додану вартість, що обчислюється і сплачується у порядку і строки, встановлені розділом V цього Кодексу.

337.2.

За умови ввезення на митну територію України товарів (супутніх послуг) та інших матеріальних цінностей, призначених для використання в рамках виконання угоди про розподіл продукції, у митному режимі імпорту податки (крім акцизного податку), які підлягають сплаті під час митного оформлення товарів (послуг), не справляються.

Під ввезенням товарів (супутніх послуг) на митну територію України у митному режимі імпорту розуміється постачання нерезидентом інвестору (його постійному представництву) товарів (супутніх послуг), місцем постачання яких є митна територія України відповідно до законодавства України

Ввезення на митну територію України продукції (вуглеводної сировини, нафти і газу), видобутої у виключній (морській) економічній зоні України, здійснюється без сплати податків (включаючи податок на додану вартість), за умови ввезення такої сировини відповідно до угоди про розподіл продукції.

З урахуванням вимог статті 22 Закону України "Про угоди про розподіл продукції " у разі вивезення з митної території України продукції, набутої відповідно до умов такої угоди інвестором у власність, податки, які підлягають сплаті під час митного оформлення товарів (супутніх послуг), не справляються.

У разі вивезення за межі митної території України для виконання угоди зазначених товарів та інших матеріальних цінностей, які раніше були придбані інвестором на митній території України, митні платежі, акцизний податок, інші податки та обов'язкові платежі не справляються, крім податку на додану вартість, який справляється за нульовою ставкою.

При отриманні інвестором послуг, призначених для виконання угоди про розподіл продукції, які постачаються нерезидентом на митній території України, податок на додану вартість не справляється.

Передбачені в цьому пункті умови оподаткування поширюються в межах діяльності, пов'язаної з угодою про розподіл продукції, також на юридичних осіб (підрядників, субпідрядників, постачальників, перевізників та інших контрагентів), які беруть участь у виконанні робіт, передбачених угодою про розподіл продукції, на основі договорів (контрактів) з інвестором.

У разі використання зазначених товарів (робіт, послуг) та інших матеріальних цінностей не за призначенням з інвестора (підрядників, субпідрядників, постачальників, перевізників та інших контрагентів) стягуються суми податків і зборів, не внесені у зв'язку з наданням пільг, якщо таке невиконання зобов'язань сталося з вини інвестора (підрядників, субпідрядників, постачальників, перевізників та інших контрагентів).

337.3.

Якщо інвестор (його постійне представництво), зареєстрований як платник податку на додану вартість подає податковому органу декларацію (податковий розрахунок) з цього податку, яка (який) свідчить про відсутність оподатковуваних поставок/придбання протягом дванадцяти послідовних податкових місяців, анулювання реєстрації платника податку на додану вартість не відбувається.

337.1. Дана стаття ПК висвітлює порядок оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання на митній території України продукції, набутої інвестором у власність у результаті її розподілу за угодою про розподіл продукції, особливості оподаткування такої продукції при експорті за межі України і ввезенні (імпорті) на територію України товарів (супутніх послуг), призначених для використання у межах виконання угод про розподіл продукції.

Що стосується оподаткування ПДВ операцій з постачання на митній території України, набутої інвестором у власність у результаті її розподілу за

угодою про розподіл продукції, то такі операції на загальних підставах є об'єктом оподаткування ПДВ. Таким чином, такі операції не мають особливостей при оподаткуванні ПДВ тому, що за своїм характером вони є звичайною реалізацією готової продукції на митній території України. У зв' язку з цим обчислення податку на додану вартість, порядок і терміни сплати встановлені розділом V цього Кодексу.

337.2. Операції з ввезення на митну територію України товарів (супутніх послуг) та інших матеріальних цінностей, призначених для використання у межах виконання угоди про розподіл продукції, у митному режимі імпорту, мають особливості оподаткування, які направлені на створення сприятливих умов для виконання угод про розподіл продукції. Такі операції звільняються від сплати всіх податків (крім акцизного збору), які підлягають сплаті під час митного оформлення товарів (послуг). Слід звернути увагу на те, що при ввезенні підакцизних товарів ПДВ й інші податки, які справляються під час митного оформлення товарів, не справляються, а сплачується тільки акцизний податок.

Цей пункт ст. 337 пояснює, що розуміється під ввезенням товарів (супутніх послуг) на митну територію України у митному режимі імпорту. Це постачання нерезидентом інвестору (його постійному представництву) товарів (супутніх послуг), місцем постачання яких є митна територія України відповідно до законодавства України.

Якщо згідно з угодою про розподіл продукції на митну територію України ввозиться вуглеводна сировина, нафта і газ, які видобуто у виключній (морській) економічній зоні України, то податки, в т. ч. ПДВ, які, як правило, справляються при митному оформленні товарів, не сплачуються. Не справляється податок на додану вартість і при отриманні інвестором послуг, призначених для виконання угоди про розподіл продукції, які постачаються нерезидентом на митній території України.

Пільги по податках, які справляються при митному оформленні товарів, передбачені і в разі вивезення товарів за межі митної території України. Так, без податків, які підлягають сплаті під час митного оформлення товарів,

вивозиться продукція, набута інвестором у власність відповідно до умов угоди про розподіл продукції. Слід звернути увагу, що в такому випадку не сплачується і ПДВ, але нульової ставки не передбачається. А при вивезенні інших товарів і матеріальних цінностей, які раніше були придбані на митній території України для виконання угоди про розподіл продукції, митні платежі, акцизний збір та інші податки й обов' язкові платежі не справляються, крім податку на додану вартість, який справляється за нульовою ставкою.

Таким чином, й експортні, й імпортні операції, пов' язані з виконанням угод про розподіл продукції, пільгуються. Ці пільги поширюються на юридичних осіб (підрядників, субпідрядників, постачальників, перевізників та інших контрагентів), які беруть участь у виконанні робіт, передбачених угодою про розподіл продукції, на основі договорів (контрактів) з інвестором, але тільки у межах діяльності, пов' язаної з виконанням цих договорів (контрактів). Слід звернути увагу на те, що пільги при імпорті надаються тільки за умови, що ввезені цінності використовуються для виконання угод про розподіл продукції.

Якщо ввезені товари (супутні послуги) та інші матеріальні цінності використані не за призначенням, з інвестора (підрядників, субпідрядників, постачальників, перевізників та інших контрагентів) стягуються суми податків, які пільгувалися під час митного оформлення цих товарів, але це у випадку, якщо використання не за призначенням відбулося з вини інвестора (підрядників, субпідрядників, постачальників, перевізників та інших контрагентів).

Перелік документів, подання яких потрібне для застосування пільгового режиму оподаткування при митному оформленні товарів, що ввозяться на митну територію України:

- Копія угоди про розподіл продукції, укладеної відповідно до Закону України «Про угоди про розподіл продукції», завірена міжвідомчою комісією, створеною в порядку, передбаченому Законом України «Про угоди про розподіл продукції».

- Копія договору (контракту) з інвестором, предметом якого є виконання окремих видів робіт, зазначених в угоді про розподіл продукції (для юридичних осіб, що беруть участь у виконанні робіт, передбачених угодою про розподіл продукції) (постанова Кабінету Міністрів України від 29.11.2000 № 1756 «Про затвердження Порядку реєстрації проектів угоди про розподіл продукції та державної реєстрації угоди про розподіл продукції»).

Наказ Державної митної служби України від 22 червня 2006 року № 514 «Про затвердження Порядку подання документів, які підтверджують право суб' єктів підприємницької діяльності на користування встановленими законодавством податковими пільгами під час митного оформлення товарів, що ввозяться на митну територію України або вивозяться з митної території України».

Код пільги в 011 у Класифікатор пільг в обкладенні товарів увізним митом (відповідно до наказу Державної митної служби України від 9 липня 1997 року № 307.

337.3. Для інвестора (його постійного представництва) законодавством передбачено ще одне виключення: не відбувається анулювання реєстрації платника податку на додану вартість, якщо він протягом дванадцяти послідовних податкових місяців у декларації з ПДВ заявляє про відсутність податкових поставок/придбання. Це пов'язано з особливими умовами виконання угод про розподіл продукції.

<< | >>
Источник: М. Я. Азаров. Науково - практичний коментар до Податкового кодексу УКРАЇНИ. Том 3. 2010

Еще по теме Стаття 337. Особливості сплати податку на додану вартість:

 1. Підрозділ 2. Особливості справляння податку на додану вартість
 2. Стаття 336. Особливості сплати податку на прибуток
 3. РОЗДІЛ V ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ
 4. Стаття 141. Особливості визначення складу витрат платника податку в разі сплати процентів за борговими зобов'язаннями
 5. Стаття 307. Особливості обкладення платників податку окремими податками і зборами
 6. Підрозділ 8. Особливості справляння єдиного податку та фіксованого податку
 7. Стаття 31. Строк сплати податку та збору
 8. Стаття 224. Контроль за сплатою податку
 9. Стаття 32. Зміна строку сплати податку та збору
 10. Стаття 222. Порядок і строки сплати податку
 11. Стаття 237. Строки сплати податку
 12. Стаття 306. Порядок нарахування та строки сплати податку
 13. Стаття 250. Порядок подання податкової звітності та сплати податку
 14. Стаття 281. Пільги щодо сплати податку для фізичних осіб
 15. Стаття 171.Особи, відповідальні за утримання (нарахування) та сплату (перерахування) податку до бюджету
 16. Стаття 168. Порядок нарахування, утримання та сплати (перерахування) податку до бюджету
 17. Стаття 282. Пільги щодо сплати податку для юридичних осіб
 18. Підрозділ 6. Особливості справляння земельного податку