<<
>>

Стаття 327. Особливості обчислення збору при встановленні лімітів використання води

У разі перевищення водокористувачами встановленого річного ліміту використання води збір обчислюється і сплачується у п'ятикратному розмірі виходячи з фактичних обсягів використаної води понад встановлений ліміт використання води, ставок збору та коефіцієнтів.

За понадлімітне використання води збір обчислюється за кожним джерелом водопостачання окремо згідно з установленими ставками збору та коефіцієнтами.

За відсутності у водокористувача дозволу на спеціальне водокористування із встановленими в ньому лімітами використання води збір справляється за весь обсяг використаної води, що підлягає оплаті як за понадлімітне використання.

327.1.

Цим пунктом визначені норми щодо режиму використання води в межах ліміту та в частині його перевищення.

Для здійснення основного із завдань державного обліку вод проводиться встановлення відомостей про кількість і якість вод, а також даних про водокористування, на основі яких здійснюється розподіл води між водокористувачами та розробляються заходи щодо раціонального використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів.

Державний облік водокористування здійснюється з метою систематизації даних про забір та використання вод, скидання зворотних вод та забруднюючих речовин, наявність систем оборотного водопостачання та їх потужність, а також діючих систем очищення стічних вод та їх ефективність.

Державний облік та аналіз стану водокористування здійснюється шляхом подання водокористувачами звітів про водокористування до державних органів водного господарства за встановленою формою (ст. 25 ВКУ).

Форма звітів про водокористування, порядок їх заповнення та періодичність подання затверджуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань статистики за поданням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань водного господарства за погодженням зі спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів.

Одним із обов'язків водокористувача є здійснення спеціального водокористування лише за умови наявності дозволу на спеціальне водокористування (ст.

44, 49 ВКУ), яким, зокрема, визначений граничний обсяг використання води, тобто річний ліміт, який встановлюється водокористувачам, та ведення обліку обсягів забраної, використаної, переданої та втраченої води.

Водокористувач повинен здійснювати облік та аналіз забору, використання вод, переданої та втраченої води, обсяги яких повинні збігатися із затвердженими лімітами у дозволах.

Таким чином, при використанні води водокористувачі - платники збору за спеціальне використання води (ст. 323) зобов'язані обраховувати збір, виходячи з норм ст. 324, ст. 325 та 326 цього розділу.

У разі, коли водокористувачі - платники збору протягом року використовують певні обсяги води і у процесі виробництва, наприклад, чи зміни структури, зміни технологій, технологічних процесів чи основних

виробничих фондів, які впливають на обсяги використання води, у бік їх збільшення, то такі водокористувачі, найвірогідніше, збільшуючи обсяги використання води, не погоджують дане питання з відповідними органами щодо затвердження лімітів використання води, тобто самовільно, без дозволу, використовують певний обсяг води, який не був погоджений з відповідними органами, що видають дозволи.

У таких випадках кожен водокористувач повинен проводити моніторинг видобування (вилучення), використання, передачі води з метою прогнозування їх стану, видобутку та переробки, передачі.

327.2. У разі перевищення водокористувачами встановленого річного ліміту використання води, тобто використання води самовільно без дозволу, збір за спеціальне використання води обчислюється і сплачується у п' ятикратному розмірі, виходячи з фактичних обсягів використаної води понад встановлений ліміт використання води, ставок збору та коефіцієнтів

(ст. 325).

Якщо водокористувачі використовують воду з різних водних об'єктів (змішаного джерела) з перевищенням лімітів, то такі водокористувачі повинні обчислювати самостійно збір за використання води з водних об'єктів за використані обсяги води в межах ліміту у загальному порядку, а також обчислювати збір за понадлімітне використання води у порядку відповідно до норм цієї статті і по кожному такому джерелу водозабору/водопостачання окремо з урахуванням градації ставок по конкретних водних об' єктах відповідно до ст.

325 та коефіцієнтів.

327.3. При використанні води існує певна проблема, коли водокористувачі з причини необізнаності або неналежного ставлення до природних ресурсів або з інших причин не отримують дозволи на спеціальне водокористування, а також не можуть чи не хочуть отримати затверджені цим дозволом ліміти використання води, така відмова у вчиненні будь-яких дій з боку водокористувача не звільняє його від обов'язків обчислення збору,

подання декларацій зі збору та сплати збору за спеціальне використання води до бюджетів.

При цьому потрібно зауважити, що у разі відсутності у водокористувача дозволу на спеціальне водокористування із встановленими в ньому лімітами використання води, збір повинен справляється таким водокористувачем за весь обсяг використаної води, що підлягає оплаті, і буде обраховуватися як за понадлімітне використання води, тобто у п' ятикратному розмірі.

<< | >>
Источник: М. Я. Азаров. Науково - практичний коментар до Податкового кодексу УКРАЇНИ. Том 3. 2010

Еще по теме Стаття 327. Особливості обчислення збору при встановленні лімітів використання води:

 1. РОЗДІЛ XVI ЗБІР ЗА СПЕЦІАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ВОДИ
 2. Стаття 91/2. Перевищення лімітів та нормативів використання природних ресурсів
 3. Стаття 326. Порядок обчислення збору
 4. Стаття 332. Порядок обчислення збору
 5. Стаття 321. Порядок обчислення збору
 6. Стаття 313. Порядок обчислення і сплати збору
 7. Стаття 238. Порядок обчислення і сплати збору
 8. Стаття 317. Порядок обчислення і сплати збору
 9. Стаття 362. Дії суду при встановленні в судовому засіданні неосудності обвинуваченого
 10. Стаття 221. Особливості обчислення податку з тютюнових виробів
 11. Стаття 220. Особливості обчислення податку за адвалорними ставками
 12. Підрозділ 5. Особливості застосування ставок акцизного збору та екологічного податку
 13. Підрозділ 9. Особливості повернення сум податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, збору за забруднення навколишнього природного середовища, а також місцевих податків і зборів
 14. Статья 327. Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков Комментарий к статье 327