<<
>>

Стаття 313. Порядок обчислення і сплати збору

Базовий податковий (звітний) період для збору дорівнює календарному місяцю.

Податкові декларації збору подаються платниками збору органам державної податкової служби у строки, визначені для місячного податкового (звітного) періоду, за місцем податкової реєстрації.

Форма податкової декларації встановлюється у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу.

Податкове зобов'язання із збору за базовий податковий (звітний) період визначається виходячи з ставки збору і вартості фактично відпущеної електричної енергії, за виключенням вартості електричної енергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками і малими гідроелектростанціями потужністю до 20 МВт.

Юридичні особи - виробники електричної енергії на малих гідроелектростанціях потужністю до 20 МВт спрямовують кошти у розмірі збору на будівництво нових та реконструкцію і модернізацію діючих малих гідроелектростанцій потужністю до 20 МВт.

Контроль за цільовим використанням таких коштів здійснює орган державного регулювання діяльності в електроенергетиці.

313.6.

Збір сплачується платниками збору у строки, визначені для місячного податкового (звітного) періоду, за місцем податкової реєстрації.

Коментована стаття регулює питання стосовно порядку обчислення величини та процедури сплати даного збору. Ця стаття містить у собі декілька складових, що розкривають питання щодо його обчислення і сплати.

Відповідно до даної статті базовим податковим (звітним) періодом для нарахування і сплати даного збору є проміжок часу, що становить один календарний місяць. Відповідно до цього визначається база оподаткування, що включає в себе відповідні обсяги реалізованої електричної енергії протягом звітного календарного місяця.

Відповідно до даної статті суб'єкти господарювання - платники даного збору, зобов'язані подавати відповідні податкові декларації з цього збору, у яких вказується сума збору, нарахована у звітному податковому періоді.

Такі декларації подаються платниками збору органам державної податкової служби у строки, визначені для місячного податкового (звітного) періоду, за місцем податкової реєстрації.

Відповідно до цієї статті форма податкової декларації, за даним збором, встановлюється в порядку, який передбачений у статті 46 даного Кодексу, що регулює питання, які стосуються податкових декларацій. Відповідно до цієї статті форма податкової декларації, за даним збором, встановлюється центральним органом державної податкової служби, яким на сьогодні є Державна податкова адміністрація України, та затверджується її відповідним наказом.

Відповідно до даної статті розмір податкового зобов'язання із збору за базовий податковий (звітний) період, що визначений статтею 313 Податкового кодексу, визначається, виходячи із законодавчо встановленої

ставки збору і вартості фактично відпущеної електричної енергії, без урахування ПДВ.

Відповідно до даної статті кошти у розмірі збору, що мали б сплачувати юридичні особи - виробники електричної енергії на малих гідроелектростанціях, спрямовують на будівництво нових та реконструкцію і модернізацію таких діючих малих гідроелектростанцій. Дані кошти не перераховуються до державного бюджету, а залишаються на підприємстві, проте мають строге цільове призначення і не можуть бути використані на інші, не передбачені даною статтею цілі. Контроль за цільовим використанням таких коштів здійснює орган державного регулювання діяльності в електроенергетиці, яким на сьогодні є Національна комісія регулювання електроенергетики в Україні (НРКЕ). У разі виявлення цим органом порушень стосовно нецільового використання коштів юридичною особою, що має на них право, така особа несе відповідальність відповідно до чинного законодавства.

Відповідно до даної статті платники даного збору повинні сплачувати його у строки, визначені для місячного податкового (звітного) періоду, тобто протягом 20 днів, наступних за останнім днем звітного місячного періоду, за місцем податкової реєстрації. Виробники електроенергії здійснюють перерахування коштів даного збору на рахунки, відкриті у відповідних управліннях Держказначейства у встановленому Законом порядку. Платники збору несуть відповідальність за правильність обчислення, своєчасність подання розрахунків, повну і своєчасну сплату збору згідно із законодавством. Не внесені своєчасно суми збору стягуються з платників у встановленому законодавством порядку. За порушення цієї норми порушники несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

<< | >>
Источник: М. Я. Азаров. Науково - практичний коментар до Податкового кодексу УКРАЇНИ. Том 3. 2010

Еще по теме Стаття 313. Порядок обчислення і сплати збору:

 1. Стаття 238. Порядок обчислення і сплати збору
 2. Стаття 317. Порядок обчислення і сплати збору
 3. Стаття 321. Порядок обчислення збору
 4. Стаття 332. Порядок обчислення збору
 5. Стаття 322. Порядок сплати збору
 6. Стаття 326. Порядок обчислення збору
 7. Стаття 334. Порядок сплати збору
 8. Стаття 239. Порядок сплати збору.
 9. Стаття 328. Порядок сплати збору
 10. Стаття 254. Порядок обчислення податкових зобов'язань та строк сплати
 11. Стаття 260. Порядок обчислення податкових зобов'язань та строк сплати
 12. Стаття 31. Строк сплати податку та збору
 13. Стаття 32. Зміна строку сплати податку та збору
 14. Стаття 327. Особливості обчислення збору при встановленні лімітів використання води
 15. Статья 313. Порядок восстановления утраченного судебного производства
 16. Стаття 121. Порушення встановлених законодавством строків зберігання документів з питань обчислення і сплати податків та зборів, а також документів, пов'язаних із виконанням вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи