<<
>>

Стаття 270. Об'єкти оподаткування

270.1. Об'єктами оподаткування є:

земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;

земельні частки (паї), які перебувають у власності.

270.1. Щодо особливостей загального визначення поняття «об'єкт оподаткування» - див.

коментар до ст. 22 ПК України.

Розглядаючи об'єктом оподаткування земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні, слід звернутися до загального визначення „земельна ділянка", яке закріплене у п. 14.1.74 ст. 14 ПК України (див. коментар до цієї статті).

Об'єктом плати за землю є земельна ділянка (частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, цільовим (господарським) призначенням та з визначеними щодо неї правами), а також земельна частка (пай), що перебуває у власності чи користуванні, у тому числі на умовах оренди. Розмір орендної плати, як і податку на землю, не залежить від наслідків господарської діяльності орендаря, а обчислення розміру орендної плати здійснюється з урахуванням індексації нормативної грошової оцінки земель (див. коментар до ст. 289 ПК України).

Відповідно до Земельного кодексу України від 10.25.2001 р. є кілька категорій земель.

У цьому пункті коментованої статті закріплено, що об'єктом оподаткування є земельні частки (паї), які перебувають у власності. Зміст та особливості права власності щодо земельних часток (паїв) - див. коментар до п. 269.1.1. ст. 269 ПК України.

<< | >>
Источник: М. Я. Азаров. Науково - практичний коментар до Податкового кодексу УКРАЇНИ. Том 3. 2010

Еще по теме Стаття 270. Об'єкти оподаткування:

 1. Стаття 213. Об'єкти оподаткування
 2. Стаття 232. Об'єкти оподаткування збором
 3. Статья 270. Неоказание капитаном судна помощи терпящим бедствие Комментарий к статье 270
 4. § 3. Суб'єкти, об'єкти та підстави виникнення права інтелектуальної власності
 5. Стаття 177. Оподаткування доходів, отриманих фізичною особою-підприємцем від провадження господарської діяльності, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування
 6. Стаття 103. Порядок застосування міжнародного договору України про уникнення подвійного оподаткування стосовно повного або часткового звільнення від оподаткування доходів нерезидентів із джерелом їх походження з України
 7. Статья 270. Утратила силу. - Федеральный закон от 04.12.2006 N 201-ФЗ.
 8. Статья 270. Содержание заявления об усыновлении
 9. Стаття 270. Зміст заяви
 10. § 270. Обязательства по односторонним обещаниям
 11. Стаття 270. Законні представники