<<
>>

Стаття 262. Плата за користування надрами

Плата за користування надрами - загальнодержавний платіж, який справляється у вигляді:

плати за користування надрами для видобування корисних копалин;

плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин.

262.

У даній статті визначено, що користування надрами є платним (див. ст. 28 КУН). Встановлено два види плати за користування надрами: плату за користування надрами для видобування корисних копалин та плату за

користування надрами в цілях, не пов' язаних з видобуванням корисних копалин. Під надрами розуміють частину земної кори, що розташована під поверхнею суші та дном водоймищ і простягається до глибин, доступних для геологічного вивчення та освоєння (див. статтю 1 КУН).

У Конституції України (див. статті 13, 14 та 16 ) визначено, що земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси України є об' єктами права власності українського народу, при цьому плата справляється за користування надрами за отримане та застосоване або не застосоване право користування об'єктом надр у межах території України, її континентального шельфу і морської економічної зони.

У коментованій статті 262 під використанням надр для видобування корисних копалин слід розуміти:

геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислова розробка родовищ корисних копалин загальнодержавного значення;

- безпосереднє видобування корисних копалин.

Корисні копалини за своїм значенням поділяються на корисні копалини загальнодержавного і місцевого значення. Віднесення корисних копалин до корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення здійснюється Кабінетом Міністрів Укаїни за поданням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр і визначено Переліком корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 грудня 1994 р. № 827.

Коментована стаття 262 встановлює плату за використання надрами в цілях, не пов' язаних з видобуванням корисних копалин, під якими слід розуміти:

будівництво та експлуатацію підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, у тому числі споруд для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захоронення шкідливих речовин і відходів виробництва, скидання стічних вод;

- створення геологічних територій та об'єктів, що мають важливе наукове, культурне, санітарно-оздоровче значення (наукові полігони, геологічні заповідники, заказники, пам'ятки природи, лікувальні, оздоровчі заклади та ін.);

- задоволення інших потреб.

<< | >>
Источник: М. Я. Азаров. Науково - практичний коментар до Податкового кодексу УКРАЇНИ. Том 3. 2010

Еще по теме Стаття 262. Плата за користування надрами:

 1. РОЗДІЛ XI. ПЛАТА ЗА КОРИСТУВАННЯ НАДРАМИ
 2. Стаття 264. Плата за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин
 3. Стаття 263. Плата за користування надрами для видобування корисних копалин
 4. Стаття 338. Особливості справляння плати за користування надрами для видобування корисних копалин
 5. Статья 262. Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов Комментарий к статье 262
 6. Що таке право користування чужою земельно ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис) та право користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій)?
 7. РОЗДІЛ XIII ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ
 8. Глава 21. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
 9. Глава 21. Заработная плата
 10. Глава 21. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
 11. Статья 262. Дела, рассматриваемые судом в порядке особого производства
 12. Статья 682. Плата за жилое помещение
 13. Статья 262. Отзыв на апелляционную жалобу
 14. Глава X. ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ И ОЦЕНКА ЗЕМЛИ
 15. 2.4. Арендная плата за землю
 16. Статья 790. Провозная плата
 17. Статья 20. Плата за пользование водным объектом