<<
>>

Стаття 256. Платники рентної плати

256.1. Платниками рентної плати (далі - платники) є суб'єкти господарювання, які здійснюють видобуток (у тому числі під час геологічного вивчення) вуглеводневої сировини на підставі спеціальних дозволів на користування надрами, отриманих в установленому законодавством порядку.

256.1.

Ключовою ознакою, що визначає приналежність суб'єкта господарювання до категорії платників рентної плати, є наявність майнових, у тому числі, але не виключно, зобов'язань, зумовлених набуттям таким суб'єктом майнових прав на користування нафтогазоносною ділянкою надр (родовищем), що засвідчуються відповідним спеціальним дозволом на користування надрами.

Відповідно до статті 13 Конституції України обов'язок реалізації права власника від імені українського народу в межах визначених повноважень покладено на органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Частиною третьою статті 38 Закону України «Про охорону

47

Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 4. - С. 546.

навколишнього природного середовища» визначено, що в порядку спеціального використання природні ресурси, як основні засоби, що забезпечують господарську діяльність, надаються суб'єктам цивільних відносин у володіння, користування або оренду на підставі спеціальних дозволів. Останні реєструються у встановленому законодавством порядку за плату, розмір якої переважно залежить від очікуваної економічної вигоди від

залучення таких ресурсів у суспільне виробництво; а у випадках, передбачених законодавством України, - на пільгових умовах.

48

Статтями 13-16 Кодексу України про надра , що є базовим законом, який регулює гірничі відносини, встановлено, що спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр складає спеціальні дозволи, згідно з якими їх власники набувають права користування визначеною у такому дозволі ділянкою надр (родовищем) шляхом (у формі) провадження господарської діяльності з:

- геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення;

- видобування корисних копалин у межах, визначених у таких дозволах.

48

Відомості Верховної Ради України.

- 1994. - № 36. - С. 340.

Забезпечення принципу економічної обґрунтованості обов'язку власника спеціального дозволу виконувати функції платника рентної плати базується на набутому праві власності на видобуті корисні копалини. Зокрема, пунктом 2 частини першої статті 24 Кодексу України про надра користувачу надр надано право розпоряджатися видобутими корисними копалинами, якщо інше не передбачено законодавством або умовами спеціального дозволу. Специфіку реалізації майнових прав для вуглеводневої сировини визначено у частині другій статті 10 Закону України «Про нафту і газ» - Закону, що регулює відносини, пов'язані з особливостями користування нафтогазоносними надрами, згідно з яким «нафта і газ, видобуті користувачем нафтогазоносних надр і повернуті в надра для зберігання, технологічних цілей або запобігання їх знищенню, належать користувачу нафтогазоносними надрами, якщо інше не передбачено Законом або угодою про умови користування нафтогазоносними надрами».

<< | >>
Источник: М. Я. Азаров. Науково - практичний коментар до Податкового кодексу УКРАЇНИ. Том 3. 2010

Еще по теме Стаття 256. Платники рентної плати:

 1. Стаття 251. Платники рентної плати
 2. Стаття 258. Ставки рентної плати
 3. Статья 256. Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов Комментарий к статье 256
 4. Стаття 286. Порядок обчислення плати за землю
 5. Стаття 290. Порядок зарахування до бюджетів плати за землю
 6. Стаття 287. Строк сплати плати за землю
 7. Стаття 338. Особливості справляння плати за користування надрами для видобування корисних копалин
 8. Стаття 175. Невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат
 9. Стаття 19. Представники платника податків
 10. Стаття 256-2. Прийомні батьки
 11. Стаття 42. Листування з платником податків