Стаття 255. Контроль та відповідальність платників


Платник несе відповідальність за правильність обчислення рентної плати, повноту і своєчасність її внесення до бюджету, а також за своєчасність подання органам державної податкової служби відповідних розрахунків згідно із нормами цього Кодексу та інших законів України.
Контроль за правильністю обчислення, своєчасністю і повнотою справляння рентної плати до бюджету здійснюють органи державної податкової служби.
255.1.
У розділі І ст. 16 визначено загальні умови щодо обов'язків платників податків. Згідно з цими обов'язками платник повинен вести в установленому порядку облік доходів і витрат, складати звітність, що стосується обчислення і сплати податків та зборів (п. 16.3), подавати до контролюючих органів у визначеному податковим та митним законодавством порядку декларації, звітність та інші документи, пов' язані з обчисленням і сплатою податків та зборів (п. 16.4), сплачувати податки та збори у строки та у розмірах, встановлених податковим та митним законодавством (пп. 16.4.1).
Положеннями розділу ІХ передбачається, що суб' єкти господарювання, які експлуатують об'єкти магістральних трубопроводів, що надають послуги з транспортування нафти і нафтопродуктів, транзитного транспортування природного газу і аміаку вносять за місцем податкової реєстрації суми зобов'язань з рентної плати за звітний (податковий) період - календарний місяць, авансовими платежами щодекади (15, 25 числа поточного місяця і 5 числа наступного місяця).
Розрахунок суми податкових зобов'язань з рентної плати за звітний (податковий) період подається платником органу державної податкової служби за місцем його податкової реєстрації протягом 20 календарних днів,
що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) періоду (окремо за кожний місяць).
Сума податкових зобов' язань з рентної плати з урахуванням фактично сплачених авансових платежів вноситься (п. 254.6) платниками рентної плати до державного бюджету протягом 10 календарних днів, що настають за останнім календарним днем граничного строку подання такого розрахунку.
Відповідальність за правильність обчислення рентної плати, повноту і своєчасність її внесення до бюджету, а також за своєчасність подання органам державної податкової служби відповідних розрахунків, згідно із нормами цього Кодексу та інших законів України, несе платник.
255.2.
У статті 40 встановлено, що розділ II Податкового кодексу України визначає порядок адміністрування податків і зборів, встановлених у розділі I цього Кодексу, а також порядок контролю за дотриманням вимог податкового та іншого законодавства у випадках, коли здійснення такого контролю покладене на контролюючі органи.
У пункті 61.1 статті 61 розділу ІІ Податкового кодексу України приведено визначення терміна «податковий контроль» - це система заходів, що вживаються контролюючими органами з метою контролю правильності нарахування, повноти і своєчасності сплати податків і зборів, а також дотримання законодавства з питань проведення розрахункових та касових операцій, патентування, ліцензування та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи. Згідно зі ст. 41 органи державної податкової служби визначено контролюючими органами щодо податків, які справляються до бюджетів та державних цільових фондів.
Таким чином, контроль за правильністю обчислення, своєчасністю і повнотою справляння рентної плати до бюджету здійснюють органи державної податкової служби.
Податковий контроль, відповідно до норм глави 5 розділу ІІ цього Кодексу, здійснюватиметься шляхом:
- ведення обліку платників податків;
інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів ДПС;
перевірок і звірок згідно з вимогами Податкового кодексу України, а також перевірок щодо дотримання законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, у порядку, встановленому іншими спеціальними законами, регулюючими відповідну сферу правовідносин;
інших способів контролю, передбачених цим Кодексом.
<< | >>
Источник: М. Я. Азаров. Науково - практичний коментар до Податкового кодексу УКРАЇНИ. Том 3. 2010

Еще по теме Стаття 255. Контроль та відповідальність платників:

  1. Стаття 261. Контроль та відповідальність платників
  2. Стаття 309. Відповідальність платників податку
  3. Статья 255. Нарушение правил охраны и использования недр Комментарий к статье 255
  4. Стаття 255. Порядок митного контролю та митного оформлення товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності
  5. ГЛАВА 6. ОБЛІК ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ
  6. ГЛАВА 9. ПОГАШЕННЯ ПОДАТКОВОГО БОРГУ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ
  7. Розділ XVIII ПОРУШЕННЯ МИТНИХ ПРАВИЛ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НИХ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОСІБ, ЯКІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ У ПРОВАДЖЕННІ В СПРАВАХ ПРО ПОРУШЕННЯ МИТНИХ ПРАВИЛ
  8. Стаття 182. Добровільна реєстрація платників податку
  9. Стаття 66. Внесення змін до облікових даних платників податків
  10. Стаття 63. Загальні положення щодо обліку платників податків