<<
>>

Стаття 254. Порядок обчислення податкових зобов'язань та строк сплати

254.1. Базовий податковий (звітний) період для рентної плати дорівнює календарному місяцю.

Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 30. - Ст. 238.

Платники рентної плати самостійно обчислюють суму податкових зобов'язань з рентної плати.

Сума податкових зобов'язань з рентної плати обчислюється як добуток відповідного об'єкта оподаткування, визначеного у статті 252 цього Кодексу, на відповідну ставку оподаткування, визначену у статті 253 цього Кодексу, та з урахуванням коригуючого коефіцієнта, визначеного в установленому порядку.

Податковий розрахунок з рентної плати за податковий (звітний) період, що дорівнює календарному місяцю, за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, подається платником рентної плати органу державної податкової служби за місцем його податкової реєстрації протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного)

періоду.

Сума податкових зобов'язань з рентної плати за податковий (звітний) період, що дорівнює календарному місяцю, сплачується платником рентної плати за місцем його податкової реєстрації авансовими платежами щодекади (15, 25 числа поточного місяця, 5 числа наступного місяця) виходячи з:

фактичних обсягів природного газу та аміаку і відстані відповідних маршрутів їх транспортування територією України у відповідних декадах місяця;

фактичних обсягів нафти і нафтопродуктів, що транспортуються територією України у відповідних декадах місяця.

254.6. Визначена у податковому розрахунку за відповідний податковий (звітний) період сума податкових зобов'язань з рентної плати з урахуванням фактично сплачених авансових платежів вноситься платниками рентної плати до державного бюджету протягом 10 календарних днів, що настають за останнім календарним днем граничного строку подання такого розрахунку.

254.7.

На суму податкових зобов'язань з рентної плати, що нарахована платником рентної плати за податковий (звітний) період, але не сплачена протягом 10 календарних днів, що настають за останнім календарним днем граничного строку подання податкового розрахунку, нараховується пеня в порядку, встановленому розділом ІІ цього Кодексу.

Згідно зі ст.

29 Бюджетного кодексу України, який набирає чинності з 1 січня 2011 року, до доходів Державного бюджету України включаються доходи бюджету, за винятком тих, що закріплені за місцевими бюджетами.

Статтею 9 розділу І цього Кодексу рентну плату за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України (пп. 9.1.7) віднесено до загальнодержавних податків та зборів.

Частиною 2 ст. 29 Бюджетного кодексу України рентну плату за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України віднесено до доходів загального фонду Державного бюджету України.

Потрібно зазначити, що до Податкового кодексу України перенесено діючі до його прийняття норми щодо справляння рентних платежів. Проте необхідно звернути увагу, що, на відміну від діючих норм, введено коригуючий коефіцієнт до ставок рентної плати у разі зміни тарифів, крім ставки рентної плати за транзитне транспортування природного газу.

Звітний (податковий) період із справляння рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України так само, як і до прийняття

Податкового кодексу України, дорівнює календарному місяцю (у тому числі залишено норму щодо сплати щодекади місячних авансових внесків).

254.2. Статтею 251 розділу ІХ платниками рентної плати визначено суб' єктів господарювання, які експлуатують об' єкти магістральних трубопроводів та надають (організовують) послуги з транспортування (переміщення) вантажу трубопроводами України (пп. 251.1).

Платником рентної плати за транзит природного газу територією України є уповноважений Кабінетом Міністрів України суб'єкт господарювання, який надає (організовує) послуги з його транзиту територією України (пп.

251.2).

Статтею 36 Податкового кодексу України визначається обов'язок платника податку обчислити, задекларувати та/або сплатити суму податку та збору в порядку і в строки, визначені податковим та митним законодавством.

Цією самою статтею визначено, що податковий обов'язок виникає у платника за кожним податком та збором і є безумовним та першочерговим стосовно інших неподаткових обов' язків платника податків, крім випадків, передбачених законом. Виконання податкового обов' язку здійснюється платником податків самостійно.

Згідно з підп. 254.2 платники рентної плати самостійно обчислюють суму податкових зобов'язань з рентної плати.

254.3. Суб'єкти господарювання, які експлуатують об'єкти магістральних трубопроводів, що надають послуги з транспортування нафти і нафтопродуктів, транзитного транспортування природного газу та аміаку, розрахунок суми податкових зобов' язань з рентної плати за звітний (податковий) період, що дорівнює календарному місяцю, обчислюють як добуток відповідного об'єкта оподаткування на відповідну ставку оподаткування, з урахуванням коригуючого коефіцієнта.

Статтею 252 розділу ІХ Податкового кодексу України визначено об'єкти оподаткування:

для нафти та нафтопродуктів - фактичні обсяги, що транспортуються територією України у податковому (звітному) періоді;

для природного газу та аміаку - сума добутків відстаней відповідних маршрутів їх транспортування (переміщення), узгоджених між платником рентної плати та замовником на відповідний податковий (звітний) період, на обсяги природного газу та аміаку, транспортованих (переміщених) кожним маршрутом транспортування.

У статті 253 розділу ІХ Податкового кодексу України визначено ставки оподаткування:

- 1,67 гривні - за транзитне транспортування 1000 куб. метрів природного газу за кожні 100 кілометрів відстані відповідних маршрутів його транспортування (пп. 253.1.1);

4,5 гривні - за транспортування однієї тонни нафти магістральними нафтопроводами (пп.

253.1.2);

4,5 гривні - за транспортування однієї тонни нафтопродуктів магістральними нафтопродуктопроводами (пп. 253.1.3);

5,1 гривні - за транзитне транспортування однієї тонни аміаку за кожні 100 кілометрів відстані відповідних маршрутів його транспортування

(пп. 253.1.4).

У разі зміни тарифів на транспортування до ставок рентної плати пп. 253.2 передбачається застосування коригуючого коефіцієнта, який обчислюється у порядку, встановленому КМУ, крім ставки рентної плати за транзитне транспортування природного газу.

254.4. Платник податків відповідно до обов'язків, покладених на нього у ст. 16 Податкового кодексу України, зобов'язаний подавати до контролюючих органів у порядку, встановленому податковим та митним законодавством, декларації, звітність та інші документи, пов' язані з обчисленням і сплатою податків та зборів у строки та в обсягах, визначених податковим законодавством.

Підпунктом 254.4 визначено, що розрахунок суми податкових зобов' язань з рентної плати за звітний (податковий) період, що дорівнює календарному місяцю, за формою, затвердженою ДПА, подається платником органу державної податкової служби за місцем його податкової реєстрації протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) періоду (окремо за кожний місяць).

Згідно з цим підпунктом суми податкових зобов'язань з рентної плати за звітний (податковий) період, що дорівнює календарному місяцю, вносяться платником за місцем його податкової реєстрації авансовими платежами щодекади (15, 25 числа поточного місяця, 5 числа наступного місяця), виходячи з:

фактичних обсягів природного газу та аміаку і відстані відповідних маршрутів їх транспортування територією України;

фактичних обсягів нафти і нафтопродуктів, що транспортуються територією України, у відповідних декадах місяця.

У ст. 31 розділу І Податкового кодексу України визначено загальні положення щодо строків сплати податків та зборів.

Відповідно до пункту 57.1 статті 57 розділу II цього Кодексу, платник податків зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового зобов'язання протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку подання податкової звітності.

Сума податкових зобов'язань з рентної плати з урахуванням фактично сплачених авансових платежів, визначена у податковому розрахунку за відповідний податковий (звітний) період, вноситься (пп.

254.6) платниками рентної плати до державного бюджету протягом 10 календарних днів, що настають за останнім календарним днем граничного строку подання такого розрахунку.

Розділом ІІ Податкового кодексу України визначається порядок адміністрування податків та зборів, визначених у першому розділі цього

Кодексу, а також порядок контролю за дотриманням вимог податкового законодавства.

Так, ст. 111 розділу ІІ передбачається такий вид юридичної відповідальності, як фінансова, що застосовується переважно відповідними органами виконавчої влади.

Під час притягнення до фінансової відповідальності юридичних осіб передбачається застосування штрафних санкцій, штрафів та пені.

Стягнення пені (глава 9 розділу I «Загальні положення») є одним із інструментів забезпечення виконання зобов'язань у цивільних правовідносинах.

Пеня нараховується після закінчення визначених цим Кодексом строків погашення узгодженого грошового зобов'язання на суму податкового боргу (пп. 129.1.1 ст. 129).

Кодексом установлено, що при самостійному нарахуванні суми грошового зобов'язання платником податків нарахування пені розпочинається від першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати грошового зобов' язання, визначеного цим Кодексом.

Закінчується нарахування пені (пп. 129.3.1 ст. 129 розділу ІІ) у день зарахування коштів на відповідний рахунок Державного казначейства України та/або в інших випадках погашення податкового боргу та/або грошових зобов'язань або у інших випадках, передбачених пп. 129.3 ст. 129 розділу ІІ.

Цією самою статтею Податкового кодексу України встановлюється, що у разі часткового погашення податкового боргу сума такої частки визначається з урахуванням пені, нарахованої на таку частку. Пеня нараховується на суму податкового боргу (включаючи суму штрафних санкцій за їх наявності та без урахування суми пені) із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, діючої на день виникнення такого податкового боргу або на день його (його частини)

погашення, залежно від того, яка з величин таких ставок є більшою, за кожний календарний день прострочення у його сплаті.

<< | >>
Источник: М. Я. Азаров. Науково - практичний коментар до Податкового кодексу УКРАЇНИ. Том 3. 2010

Еще по теме Стаття 254. Порядок обчислення податкових зобов'язань та строк сплати:

  1. Стаття 260. Порядок обчислення податкових зобов'язань та строк сплати
  2. ГЛАВА 4. ВИЗНАЧЕННЯ СУМИ ПОДАТКОВИХ ТА/АБО ГРОШОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ, ПОРЯДОК ЇХ СПЛАТИ ТА ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ
  3. Стаття 57. Строки сплати податкового зобов'язання
  4. Стаття 192. Особливості визначення бази оподаткування в окремих випадках (порядок коригування податкових зобов'язань та податкового кредиту)
  5. Стаття 87. Джерела сплати грошових зобов'язань або погашення податкового боргу платника податків
  6. Стаття 131. Порядок сплати пені, нарахованої за невиконання податкового зобов'язання
  7. Стаття 98. Порядок погашення грошових зобов'язань або податкового боргу у разі реорганізації платника податків
  8. Стаття 216. Дата виникнення податкових зобов'язань
  9. Стаття 313. Порядок обчислення і сплати збору
  10. Стаття 187. Дата виникнення податкових зобов'язань