<<
>>

Стаття 251. Платники рентної плати

Платниками рентної плати є суб'єкти господарювання, які експлуатують об'єкти магістральних трубопроводів та надають (організовують) послуги з транспортування (переміщення) вантажу трубопроводами України.

Платником рентної плати за транзит природного газу територією України є уповноважений Кабінетом Міністрів України суб'єкт господарювання, який надає (організовує) послуги з його транзиту територією України.

251.

1. Згідно з п. 14.1.215 ст. 14 розділу I цього Кодексу визначені такі види рентної плати: рентна плата за транзитне транспортування трубопроводами природного газу територією України, рентна плата за транспортування нафти магістральними нафтопроводами територією України, рентна плата за транспортування нафтопродуктів магістральними нафтопродуктопроводами територією України, рентна плата за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України.

Правові, економічні та організаційні засади діяльності магістрального трубопровідного транспорту визначені Законом України від 15.05.1996 р. № 192 «Про трубопровідний транспорт» та Законом України від 12.07.2001 р. № 2665-Ш «Про нафту і газ». Згідно з нормами цих законів магістральний трубопровідний транспорт має важливе народногосподарське та оборонне значення і є державною власністю України. Державне управління у сфері

трубопровідного транспорту здійснюють центральні та місцеві органи державної виконавчої влади, представницькі органи та органи місцевого самоврядування в межах їх компетенції відповідно до чинного законодавства України.

Деякі терміни, які вживаються у ст. 251.1, визначені у ст. 14 розділу I цього Кодексу: «рентна плата» (п. 14.1.215), «платник рентної плати» (п. 14.1.149), «вантаж» (п. 14.1.21), а окремі - у значенні, наведеному у ст. 1 Закону України від 15.05.1996 р. № 192 «Про трубопровідний транспорт» та ст. 1 розділу I Закону України від 12.07.2001 р.

№ 2665-Ш «Про нафту і газ»:

магістральний трубопровід - технологічний комплекс, що функціонує як єдина система і до якого входить окремий трубопровід з усіма об'єктами і спорудами, зв'язаними з ним єдиним технологічним процесом, або кілька трубопроводів, якими здійснюються транзитні, міждержавні, міжрегіональні поставки продуктів транспортування споживачам, або інші трубопроводи, спроектовані та збудовані згідно з державними будівельними вимогами щодо магістральних трубопроводів;

транспортна послуга - виробничі операції з приймання, переміщення, здавання, тимчасового зберігання і перевантаження нафти, газу та продуктів їх переробки;

транзит нафти, газу та продуктів їх переробки трубопроводами -переміщення відповідно до укладених угод магістральними трубопроводами територією України між прикордонними пунктами приймання та здавання або на перевалювальні комплекси нафти, газу та продуктів їх переробки, що надійшли з території інших держав і призначені для споживачів за межами України, а також переміщення магістральними трубопроводами нафти, газу та продуктів їх переробки, пов' язане з наданням послуг з тимчасового їх зберігання або переробки на території України з подальшим переміщенням за її межі;

- внутрішня транспортна послуга - переміщення територією України нафти і газу та продуктів їх переробки як власного виробництва, так і тих, що надійшли з інших країн для задоволення потреб споживачів України.

До майна, що, згідно з додатком 3 до Постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 1998 р. № 747 «Про утворення Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», передане Національній акціонерній компанії «Нафтогаз України» у користування для забезпечення транспортування, зберігання та розподілу нафти, нафтопродуктів, природного газу, належать:

магістральні газонафтопроводи та споруди на них;

розподільні газонафтопроводи та споруди на них.

42

Главою 32 Господарського кодексу України встановлено, що перевезення вантажів - це господарська діяльність, пов'язана з переміщенням продукції виробничо-технічного призначення та виробів народного споживання, у тому числі й транспортування продукції трубопроводами.

Водночас таким базовим законом, як Закон України «Про

43

засади функціонування ринку природного газу» визначено, що транспортування природного газу - господарська діяльність на ринку природного газу, що підлягає ліцензуванню і пов'язана з переміщенням природного газу трубопроводами з метою його подальшого зберігання, розподілу або доставки безпосередньо споживачам та замовникам, крім транспортування внутрішньопромисловими трубопроводами (приєднаними мережами).

44

Господарським кодексом України до допоміжних видів діяльності, пов' язаних з перевезенням вантажу, віднесено транспортну експедицію.

З огляду на викладене, платниками рентної плати визнаються суб' єкти

42

Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 18. - Ст. 144; 2003. - № 19-20. - Ст. 144; 2003. - № 21-22. - Ст. 144.

43

Офіційний вісник України. - 2010. - № 55. - Ст. 1842.

44

Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 18. - Ст. 144; 2003. - № 19-20. - Ст. 144; - 2003. - № 21-22. - Ст. 144.

господарювання, які експлуатують об' єкти магістральних трубопроводів, а також суб' єкти, що надають відповідні транспортно-експедиційні послуги під час транзитного транспортування територією України.

<< | >>
Источник: М. Я. Азаров. Науково - практичний коментар до Податкового кодексу УКРАЇНИ. Том 3. 2010

Еще по теме Стаття 251. Платники рентної плати:

 1. Стаття 256. Платники рентної плати
 2. Стаття 258. Ставки рентної плати
 3. Статья 251. Загрязнение атмосферы Комментарий к статье 251
 4. Стаття 286. Порядок обчислення плати за землю
 5. Стаття 287. Строк сплати плати за землю
 6. Стаття 290. Порядок зарахування до бюджетів плати за землю
 7. Стаття 338. Особливості справляння плати за користування надрами для видобування корисних копалин
 8. Стаття 175. Невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат
 9. Стаття 251. Підсудність
 10. Стаття 251. Докази
 11. § 251. Элементы частных деликтов
 12. Статья 251. Судебный иммунитет
 13. Статья 251. Судебный иммунитет
 14. Статья 251. Участие специалиста
 15. Статья 251. Участие специалиста
 16. Стаття 251. Порушення ветеринарних правил