<<
>>

Стаття 203. Порядок надання податкової декларації та строки розрахунків з бюджетом

203.1. Податкова декларація подається за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному місяцю, протягом 20

календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця.

203.2.

Платник податку зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом десяти календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого пунктом 203.1 цієї статті для подання податкової декларації.

203. При застосуванні норм цієї статті необхідно враховувати норми ст. 46 глави 2 розділу II Кодексу (див. коментар до ст. 46). Податкова декларація - це документ, що подається платником ПДВ контролюючому органу протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця. Додатки до податкової декларації є її невід'ємною частиною.

<< | >>
Источник: М. Я. Азаров. Науково - практичний коментар до Податкового кодексу УКРАЇНИ. Том 2. 2010

Еще по теме Стаття 203. Порядок надання податкової декларації та строки розрахунків з бюджетом:

 1. Стаття 179. Порядок подання річної декларації про майновий стан і доходи (податкової декларації)
 2. Стаття 200. Порядок визначення суми податку, що підлягає сплаті (перерахуванню) до Державного бюджету України або відшкодуванню з Державного бюджету України (бюджетному відшкодуванню), та строки проведення розрахунків
 3. Стаття 49. Подання податкової декларації до органів державної податкової служби
 4. Стаття 48. Складення податкової декларації
 5. Стаття 128. Неподання або подання з порушенням строку банками чи іншими фінансовими установами податкової інформації органам державної податкової служби
 6. Статья 203. Порядок работы согласительной комис-сии в случае отклонения Государственной Думой в первом чте-нии проекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период
 7. § 6. Порядок та форми розрахунків у господарському обороті
 8. Стаття 203. Строки, на які зупиняється провадження у справі
 9. Стаття 73. Отримання податкової інформації органами державної податкової служби
 10. Статья 187. Порядок рассмотрения проекта закона (реше-ния) о бюджете, бюджете государственного внебюджетного фонда и их утверждения
 11. Стаття 250. Порядок подання податкової звітності та сплати податку
 12. Статья 203. Превышение полномочий служащими частных охранных или детективных служб Комментарий к статье 203