<<
>>

Стаття 171.Особи, відповідальні за утримання (нарахування) та сплату (перерахування) податку до бюджету

171.1. Особою, відповідальною за нарахування, утримання та сплату (перерахування) до бюджету податку з доходів у вигляді заробітної плати, є роботодавець, який виплачує такі доходи на користь платника податку.

171.2. Особою, відповідальною за нарахування, утримання та сплату (перерахування) до бюджету податку з інших доходів, є:

а) податковий агент - для оподатковуваних доходів з джерела їх походження в Україні;

б) платник податку - для іноземних доходів та доходів, джерело виплати яких належить особам, звільненим від обов'язків нарахування, утримання або сплати (перерахування) податку до бюджету.

171.1.

Відповідно до положень ст.162 Кодексу платниками податку з доходів є: фізична особа-резидент, яка отримує доходи як з джерела їх походження в Україні, так і іноземні доходи; фізична особа-нерезидент, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні; податковий агент. Згідно з підпунктом 164.1.1 «Загальний оподатковуваний дохід складається з: 1) доходів, які остаточно оподатковуються під час їх нарахування (виплати, надання); 2) доходів, які оподатковуються у складі загального річного оподатковуваного доходу; 3) доходів, які оподатковуються за іншими правилами, визначеними Кодексом. Згідно з пп. 164.2.1 до загального місячного оподатковуваного доходу платника включаються доходи у вигляді заробітної плати, нараховані (виплачені) платнику податку відповідно до умов трудового договору (контракту). Згідно з п. 164.6 ст. 164 під час нарахування доходів у формі заробітної плати база оподаткування визначається як нарахована заробітна плата, зменшена на суму страхових внесків до Накопичувального фонду. Відповідно до норм п. 167.1 ст. 167 Кодексу ставка податку становить 15 відсотків бази оподаткування щодо доходів, одержаних, крім випадків, визначених у пунктах 167.2-167.4 цієї статті, у тому числі, але не виключно у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які виплачуються (надаються) платнику у зв' язку з відносинами трудового найму та в умовах

739

цивільно-правового договору; виграшу у державну та недержавну грошову лотерею, виграшу гравця (учасника), отриманого від організатора азартної гри.

Ставка податку становить 10 відсотків бази оподаткування щодо доходу у формі заробітної плати, визначеного згідно із пунктом 164.6 ст. 164 цього розділу, шахтарів-працівників, які видобувають вугілля, залізну руду, руди кольорових і рідкісних металів, марганцеві та уранові руди, працівників шахтобудівних підприємств, які зайняті на підземних роботах повний робочий день та 50 відсотків і більше робочого часу на рік, а також працівників державних воєнізованих аварійно-рятувальних служб (формувань), у тому числі спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань цивільного захисту, у вугільній промисловості, - за Списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, зайнятість у яких повний робочий день, дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затверджених Кабінетом Міністрів України. Обов'язки нарахування, утримання та сплату (перерахування) до бюджету податку з доходів у вигляді заробітної плати, відповідно до пп. 168.1 ст. 168 Кодексу, покладено на податкового агента, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов'язаний утримувати податок від суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку, визначену у відповідних пунктах статті 167 Кодексу.

171.2. Обов'язки нарахування, утримання та сплати (перерахування) податку до бюджету, відповідно до пп. 168.1.1 ст. 168 Кодексу, покладено на податкового агента, який нараховує (виплачує) оподатковуваний дохід на користь платника податку, утримує податок від суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку, визначену у відповідних пунктах статті 167 Кодексу. Згідно з нормами пп. 14.1.180 ст. 14 «Визначення понять» Кодексу податковий агент щодо податку з доходів фізичних осіб - юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ), самозайнята особа, представництво нерезидента - юридична особа, які незалежно від організаційно-

правового статусу та способу оподаткування іншими податками та/або форми нарахування (виплати, надання) доходу (у грошовій або негрошовій формі) зобов' язані нараховувати, утримувати та сплачувати податок, передбачений розділом ІУ Кодексу, до бюджету від імені та за рахунок фізичної особи з доходів, що виплачуються такій особі, вести податковий облік, подавати податкову звітність податковим органам та нести відповідальність за порушення його норм.

Згідно зі пп. 168.1.2 ст. 168 Податок сплачується (перераховується) до бюджету під час виплати оподатковуваного доходу єдиним платіжним документом. Банківські установи не мають права приймати платіжні документи на виплату доходу, які не передбачають сплати (перерахування) цього податку до бюджету. Відповідно до норм пп. 168.1.3 ст. 168 окремі види оподатковуваних доходів (прибутків) не підлягають оподаткуванню під час їх нарахування чи виплати, але не є звільненими від оподаткування, платник податку зобов'язаний самостійно включити суму таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу податку та подати річну декларацію з цього податку.

Якщо оподатковуваний дохід виплачується у негрошовій формі чи виплачується готівкою з каси податкового агента, то, відповідно до п. 168.1.4 кодексу, податок сплачується (перераховується) до бюджету протягом банківського дня, що настає за днем такого нарахування (виплати, надання).

Для цілей цього розділу та пункту 54.2 статті 52 розділу ІІ Кодексу під терміном «граничний термін сплати до бюджету податку» розуміються строки сплати податку, визначені цим пунктом.

Порядок сплати (перерахування) податку до бюджету передбачено п. 168.4 ст. 168 Кодексу, відповідно до якого податок, утриманий з доходів резидентів та нерезидентів, підлягає зарахуванню до бюджету згідно з нормами Бюджетного кодексу України.

Порядок сплати (перерахування) податку до бюджету, визначений пп. 168.4.2 Кодексу, застосовується всіма юридичними особами, у тому числі такими, що мають філії, відділення, інші відокремлені підрозділи, що розташовані на території іншої територіальної громади, ніж така юридична

741

особа, а також відокремленими підрозділами, яким в установленому порядку надано повноваження щодо нарахування, утримання і сплати (перерахування) до бюджету податку (далі - відокремлений підрозділ). У разі прийняття рішення про створення відокремленого підрозділу, юридична особа повідомляє про це органи державної податкової служби за своїм місцезнаходженням та місцезнаходженням таких новостворених підрозділів у встановленому порядку.

Згідно з нормами пп.

168.4.2 ст. 168 суми податку на доходи, нараховані відокремленим підрозділом на користь фізичних осіб, за звітний період перераховуються до місцевого бюджету за місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу. У разі, коли відокремлений підрозділ не уповноважений нараховувати (сплачувати) податок на доходи фізичних осіб за такий відокремлений підрозділ, усі обов'язки податкового агента виконує юридична особа. Податок на доходи, нарахований працівникам відокремленого підрозділу, перераховується до місцевого бюджету за місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу.

Відповідно до норм пп. 168.4.4 ст. 168 Кодексу юридична особа за своїм місцезнаходженням та місцезнаходженням не уповноважених сплачувати податок відокремлених підрозділів, відокремлений підрозділ, який уповноважений нараховувати, утримувати і сплачувати (перераховувати) до бюджету податок, за своїм місцезнаходженням одночасно з поданням документів на отримання коштів для виплати належних платникам податку доходів сплачує (перераховує) суми утриманого податку на відповідні розподільні рахунки, відкриті в територіальних управліннях Державної казначейської служби України за місцезнаходженням відокремлених підрозділів.

Територіальні управління Державної казначейської служби України в установленому Бюджетним кодексом України порядку розподіляють зазначені кошти згідно з нормативами, визначеними Бюджетним кодексом України, та спрямовують такі розподілені суми до відповідних місцевих бюджетів.

Відповідно до п.162.2 ст. 162 платниками податку є:

- фізична особа-резидент, яка отримує доходи як з джерела їх походження в Україні, так і іноземні доходи;

- фізична особа-нерезидент, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні. Згідно з пп. 168.2 статті 168 оподаткування доходів, нарахованих (виплачених, наданих) платнику податку особою, яка не є податковим агентом, та іноземних доходів здійснюється: платником податку, що отримує доходи від особи, яка не є податковим агентом, та іноземні доходи, зобов' язаний включити суму таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу та подати податкову декларацію за наслідками звітного податкового року, а також сплатити податок з таких доходів; особою, яка не є податковим агентом, вважається нерезидент або фізична особа, яка не має статусу суб'єкта підприємницької діяльності, або не є особою, яка перебуває на обліку в органах державної податкової служби як особа, що провадить незалежну професійну діяльність.

Згідно з пп.

168.4.5 статті 168 фізична особа, відповідальна, відповідно до вимог цього розділу, за нарахування та утримання податку, сплачує (перераховує) його до відповідного бюджету:

а) у разі, коли така фізична особа є податковим агентом - за місцем реєстрації в органах державної податкової служби;

б) в інших випадках - за її податковою адресою.

Нормою пп. 168.4.6 ст. 168 передбачено, що контроль за правильністю та своєчасністю сплати податку здійснює орган державної податкової служби за місцезнаходженням юридичної особи або її відокремленого підрозділу. Згідно з нормами пп. 168.4.7 ст. 168 ст. Кодексу відповідальність за своєчасне та повне перерахування сум податку до відповідного місцевого бюджету несе юридична особа або її відокремлений підрозділ, що нараховує (виплачує) оподатковуваний дохід. Визначення відповідальності за своєчасне та повне перерахування сум податку до відповідного місцевого бюджету несе фізична особа у випадках, визначених цим розділом (зазначено у пп. 168.4.8 ст. 168 Кодексу).

<< | >>
Источник: М. Я. Азаров. Науково - практичний коментар до Податкового кодексу УКРАЇНИ. Том 2. 2010

Еще по теме Стаття 171.Особи, відповідальні за утримання (нарахування) та сплату (перерахування) податку до бюджету:

 1. Стаття 168. Порядок нарахування, утримання та сплати (перерахування) податку до бюджету
 2. Стаття 127. Порушення правил нарахування, утримання та сплати (перерахування) податків у джерела виплати
 3. Стаття 306. Порядок нарахування та строки сплати податку
 4. Стаття 163/5. Порушення порядку утримання та перерахування податку на доходи фізичних осіб і подання відомостей про виплачені доходи
 5. Стаття 200. Порядок визначення суми податку, що підлягає сплаті (перерахуванню) до Державного бюджету України або відшкодуванню з Державного бюджету України (бюджетному відшкодуванню), та строки проведення розрахунків
 6. Стаття 126. Порушення правил сплати (перерахування) податків
 7. Стаття 163/3. Неподання або несвоєчасне подання платіжних доручень на перерахування належних до сплати податків та зборів (обов'язкових платежів)
 8. Стаття 224. Контроль за сплатою податку
 9. Стаття 31. Строк сплати податку та збору
 10. Стаття 164. Ухилення від сплати аліментів на утримання дітей
 11. Стаття 32. Зміна строку сплати податку та збору
 12. Стаття 165. Ухилення від сплати коштів на утримання непрацездатних батьків
 13. Стаття 222. Порядок і строки сплати податку
 14. Стаття 237. Строки сплати податку
 15. Стаття 336. Особливості сплати податку на прибуток
 16. Стаття 175. Визначення суми процентів, сплачених платником податку за користування іпотечним житловим кредитом з метою нарахування податкової знижки
 17. Стаття 337. Особливості сплати податку на додану вартість
 18. Стаття 250. Порядок подання податкової звітності та сплати податку
 19. Стаття 281. Пільги щодо сплати податку для фізичних осіб
 20. Стаття 282. Пільги щодо сплати податку для юридичних осіб