<<
>>

Стаття 151. Ставки податку

151.1. Основна ставка податку становить 16 відсотків. Положення зазначеного пункту застосовуються з урахуванням

пункту 10 розділу ХХ "Перехідні положення" цього Кодексу.

151.2. За ставкою 0 відсотків прибутку від страхової діяльності юридичних осіб у випадках, встановлених пунктом 156.2 статті 156 цього Кодексу.

151.3. За ставками 0, 4, 6, 12, 15 і 20 відсотків доходів нерезидентів та прирівняних до них осіб із джерелом їх походження з України у випадках, встановлених статтею 160 цього Кодексу.

151.

Відповідно до пп. 7.1.4 п. 7.1 статті 7 ПКУ податкова ставка визначається основним елементом будь-якого податку. У свою чергу, стаття 25 ПКУ дає узагальнене розуміння сутності ставки податку. Відповідно до статті 28 ПКУ для податку на прибуток встановлюється відносна (адвалорна) ставка податку (розмір податкових нарахувань встановлюється у відсотковому відношенні до одиниці вартісного виміру бази оподаткування).

Залежно від складності визначення об'єкта оподаткування (враховуючи специфіку діяльності окремих платників податку на прибуток) законодавець розмежовує три групи ставок податку на прибуток, а саме: 1) основну ставку (п. 151.1 статті 151 ПКУ); 2) ставку податку для страхової діяльності (п. 151.2 статті 151 ПКУ); ставку податку для оподаткування нерезидентів (п. 151.3

статті 151 ПКУ).

16 З 01.04.2011 р.

151.1. Основна ставка податку на прибуток становить 16 % від об'єкта оподаткування, визначеного статтею 134 ПКУ, але п. 10 підрозділу 4 розділу ХХ ПКУ регламентується поетапне зниження ставки податку на прибуток з 25 % у 2010 році16 до 16 % з 01.01.2014 р. по 2 % щороку та 3 % в останньому

році (див. табл. 3.21). Така поетапність зниження ставки податку пояснюється тим, що податок на прибуток є основним бюджетоутворюючим податком і одноразове зменшення ставки податку з 25 до 16 % негативно позначиться на збалансованості дохідної і видаткової частини бюджету країни та стабільності всієї системи державних фінансів України.

151.2.

Окремою нульовою ставкою законодавець передбачив оподаткування прибутку (див. табл. 3.21), який отримують страхові компанії від страхової діяльності з довгострокового страхування життя та пенсійного страхування в межах недержавного пенсійного забезпечення, що є загальноприйнятою нормою в практиці прибуткового оподаткування юридичних осіб (детальніше див. коментар до п. 156.2 статті 156 ПКУ).

151.3. Найбільший перелік додаткових ставок податку на прибуток передбачено для оподаткування доходів нерезидентів із джерелом їх походження з України (див. табл. 3.21). Це зумовлено складністю в оподаткуванні доходів нерезидентів. Виходячи з цього, законодавець виокремив в окремий пункт розмір таких ставок (детальніше див. коментар до статті 160 ПКУ).

Таблиця 3.21

Загальна характеристика основних та додаткових ставок податку на прибуток підприємств в Податковому кодексі України

Ставки податку на прибуток, % Об'єкт оподаткування, до якого застосовується ставка податку Номер статті, пункту, підпункту, що регламентує ставку податку ПКУ Термін дії ставки податку ОСНОВНА СТАВКА: 16 % Прибуток, який визначається відповідно до пп. 134.1.1 п. 134.1 статті 134 ПКУ 151.1 З 1 січня 2014 р. 23 % Прибуток, який визначається відповідно до пп. 134.1.1 п. 134.1 статті 134 ПКУ п. 10 підрозділу 4 розділу ХХ ПКУ з 1 квітня 2011 року по 31 грудня 2011 року включно 21 % з 1 січня 2012 року по 31 грудня 2012 року включно 19 % з 1 січня 2013 року по 31 грудня 2013 року включно 16 % з 1 січня 2014 року по 31 грудня 2014 року включно СТАВКИ

0 %

3 %

4 %

6 %

1. Прибуток, який визначається відповідно до пп. 134.1.1 п. 134.1 статті 134 ПКУ

2. Суми, що перераховуються страховиками у межах договорів страхування або перестрахування ризиків, у тому числі страхування життя на користь нерезидентів:

2.1. у межах договорів із обов'язкових видів страхування за страховими виплатами, що здійснюються на користь фізичних осіб-нерезидентів, а також за договорами страхування «Зелена карта»);

2.2. під час укладання договорів страхування або перестрахування ризику із рейтинговими страховиками та перестраховиками-нерезидентами та з обов'язкового страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки

3. Прибуток від страхової діяльності з довгострокового страхування життя та пенсійного страхування у межах недержавного пенсійного забезпечення Сума страхових платежів, страхових внесків, страхових премій за договорами страхування, співстрахування та перестрахування

ризиків

Суми, що перераховуються

страховиками у межах договорів страхування або перестрахування ризиків, у тому числі страхування життя на користь нерезидентів (у межах договорів страхування ризиків за межами України, за якими страхові виплати здійснюються на користь

нерезидентів)

Сума фрахту, що сплачується резидентом нерезиденту за договорами фрахту

154.6

160.6 (абзац 2, 4)

151.2 та 156.2.2

п.

8 підрозділу 4 Розділу ХХ ПКУ

160.6 (абзац 3)

160.5 з 1 квітня 2011 року до 1 січня 2016 року

З дати набрання чинності Кодексу

12 %

Суми, що перераховуються

страховиками в інших випадках у межах—договорів—страхування—або

160.6 (абзац 5)

перестрахування ризиків ніж, ті, що зазначені в абзацах другому -

четвертому пункту 160.6 статті 160 Кодексу 15 % Отриманий нерезидентом дохід з джерелом його походження з України від провадження господарської діяльності 160.2 20 % Суми виплат резидентом на користь нерезидента за виробництво та/або розповсюдження реклами про такого резидента 160.7

<< | >>
Источник: М. Я. Азаров. Науково - практичний коментар до Податкового кодексу УКРАЇНИ. Том 2. 2010

Еще по теме Стаття 151. Ставки податку:

 1. Стаття 28. Абсолютна та відносна ставки податку
 2. Стаття 26. Базова (основна) ставка податку
 3. Стаття 25. Ставка податку
 4. Стаття 27. Гранична ставка податку
 5. Стаття 167. Ставки податку
 6. Стаття 304. Ставки податку
 7. Стаття 215. Підакцизні товари та ставки податку
 8. Стаття 220. Особливості обчислення податку за адвалорними ставками
 9. Стаття 272. Ставки податку за земельні ділянки сільськогосподарських угідь (незалежно від місцезнаходження)
 10. Стаття 245. Ставки податку за скиди забруднюючих речовин у водні об'єкти
 11. Стаття 248. Ставки податку за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк
 12. Стаття 274. Ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)
 13. Стаття 247. Ставки податку за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені)
 14. Стаття 246. Ставки податку за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах
 15. Стаття 243. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення
 16. Стаття 244. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення
 17. Стаття 275. Ставки податку за земельні ділянки, розташовані в межах населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено