<<
>>

Стаття 127. Порушення правил нарахування, утримання та сплати (перерахування) податків у джерела виплати

127.1. Ненарахування, неутримання та/або несплата (неперерахування) податків платником податків, у тому числі податковим агентом, до або під час виплати доходу на користь іншого платника податків, -

тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 25 відсотків суми податку, що підлягає нарахуванню та/або сплаті до бюджету.

Ті самі дії, вчинені повторно протягом 1095 днів, -

тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 50 відсотків суми податку, що підлягає нарахуванню та/або сплаті до бюджету.

Дії, передбачені частиною першою цього пункту, вчинені протягом 1095 днів втретє та більше, -

тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 75 відсотків суми податку, що підлягає нарахуванню та/або сплаті до бюджету.

Відповідальність за погашення суми податкового зобов'язання або податкового боргу, що виникає внаслідок вчинення таких дій, та обов'язок щодо погашення такого податкового боргу покладається на особу, визначену цим Кодексом, у тому числі на податкового агента.

При цьому платник податку - отримувач таких доходів звільняється від обов'язків погашення такої суми податкових зобов'язань або податкового боргу.

127.1. Абзаци перший та другий пункту 127.1 ст. 127 ПК передбачають (як свідчить граматична конструкція абазу першого) відповідальність за правопорушення, що характеризується такими формами бездіяльності:

- не нарахування податків платником податків, у тому числі податковим агентом, до або під час виплати доходу на користь іншого платника податків;

- не нарахування та несплата (неперерахування) податків платником, у тому числі податковим агентом, податків до або під час виплати доходу на користь іншого платника податків;

- несплата (неперерахування) податків платником податків, у тому числі податковим агентом, до або під час виплати доходу на користь іншого платника податків.

Суб'єктом, що вчинює правопорушення, є платник податків або податковий агент.

Оскільки наявність обов'язку та перерахування податків до відповідного бюджету від імені та за рахунок коштів платника податків є ознакою податкового агенту, фактично суб'єктом цього правопорушення є саме податкові агенти.

Підпунктом 162.3.1. п. 162.3 ст. 162 Кодексу визначено, що платником податку на доходи фізичних осіб є також податковий агент.

Абзаци третій та четвертий п. 127.1 передбачають відповідальність за «ті самі дії, вчинені повторно протягом 1095 днів».

Формулювання «ті самі дії» відсилає до ознак правопорушення, передбаченого абзацом першим пункту 127.1. Однак вказане правопорушення, як показано вище, характеризується виключно бездіяльністю. Наприклад, повторна протягом 1095 днів несплата (неперерахування) податків податковим агентом до або під час виплати доходу на користь іншого платника податків є повторною бездіяльністю, у той час, як абзацом третім п. 127.1 передбачена відповідальність за дії (повторні). Див. також коментар до п. 109.1 ст. 109 цієї глави ПК. Зазначені особливості редакції абзацу третього п. 127.1 унеможливлюють його застосування на практиці.

Повторність утворюють будь-які варіанти послідовності форм бездіяльності, зазначені в абзаці першому п. 127.1 ПК.

Відлік строку для визначення повторності починається з дня уплати штрафу за попереднє правопорушення і закінчується в останній 1095 включно день.

Абзаци п'ятий та шостий п. 127.1 передбачають відповідальність за дії передбачені частиною першою цього пункту, вчинені протягом 1095 днів втретє та більше.

(В інших випадках аналогічні елементи пунктів ПК іменуються абзацами).

Формулювання «ті самі дії» відсилає до ознак правопорушення, передбаченого абзацом першим пункту 127.1. Однак вказане правопорушення, як показано вище, характеризується виключно бездіяльністю. Наприклад, несплата (неперерахування) податків податковим агентом втретє протягом 1095 днів є фактом допущеної втретє бездіяльності, у той час, як абзацом четвертим п.127.1 передбачена відповідальність за вчинення втретє чи більше дій. Див. також коментар до п. 109.1 ст. 109 цієї глави ПК.

Зміст поняття «втретє та більше протягом 1095 днів» в основному у збігається із змістом «повторності» (відрізняючись лише кількістю порушень, зафіксованих протягом 1095 днів). Тому щодо відповідних ознак та правил відліку встановленого строку - див. коментар до абзацу третього п. 127.1 цієї статті ПК.

<< | >>
Источник: М. Я. Азаров. Науково - практичний коментар до Податкового кодексу УКРАЇНИ. Том 1. 2010

Еще по теме Стаття 127. Порушення правил нарахування, утримання та сплати (перерахування) податків у джерела виплати:

 1. Стаття 126. Порушення правил сплати (перерахування) податків
 2. Стаття 171.Особи, відповідальні за утримання (нарахування) та сплату (перерахування) податку до бюджету
 3. Стаття 168. Порядок нарахування, утримання та сплати (перерахування) податку до бюджету
 4. Стаття 163/3. Неподання або несвоєчасне подання платіжних доручень на перерахування належних до сплати податків та зборів (обов'язкових платежів)
 5. Стаття 87. Джерела сплати грошових зобов'язань або погашення податкового боргу платника податків
 6. Стаття 163/5. Порушення порядку утримання та перерахування податку на доходи фізичних осіб і подання відомостей про виплачені доходи
 7. Стаття 170. Особливості нарахування (виплати) та оподаткування окремих видів доходів
 8. Стаття 142. Порушення землекористувачами правил утримання ділянок, прилеглих до автомобільних шляхів
 9. Стаття 118. Порушення правил утримання баз (споруд) для стоянки маломірних суден
 10. Стаття 119. Порушення платником податків порядку подання інформації про фізичних осіб - платників податків
 11. Стаття 121. Порушення встановлених законодавством строків зберігання документів з питань обчислення і сплати податків та зборів, а також документів, пов'язаних із виконанням вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи
 12. Стаття 127. Порушення правил дорожнього руху пішоходами, велосипедистами та особами, які керують гужовим транспортом, і погоничами тварин
 13. Стаття 306. Порядок нарахування та строки сплати податку
 14. Стаття 35. Порядок сплати податків та зборів
 15. Стаття 249. Визначення вартості товарів, які переміщуються громадянами через митний кордон України, для цілей нарахування податків і зборів
 16. Стаття 88/1. Порушення порядку придбання чи збуту об'єктів тваринного або рослинного світу, правил утримання диких тварин у неволі або в напіввільних умовах
 17. Стаття 164. Ухилення від сплати аліментів на утримання дітей
 18. Стаття 165. Ухилення від сплати коштів на утримання непрацездатних батьків
 19. Стаття 355. Дії, спрямовані на неправомірне звільнення від сплати податків і зборів або зменшення їх розміру
 20. Стаття 212. Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)