<<
>>

Стаття 126. Порушення правил сплати (перерахування) податків

126.1. У разі якщо платник податків не сплачує суми самостійно визначеного грошового зобов'язання протягом строків, визначених цим Кодексом, такий платник податків притягується до відповідальності у вигляді штрафу у таких розмірах:

при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов'язання, -у розмірі 10 відсотків погашеної суми податкового боргу;

при затримці більше 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов'язання, - у розмірі 20 відсотків погашеної суми податкового боргу.

126.1.

Ця норма передбачає відповідальність за правопорушення, що характеризується одним видом бездіяльності:

- несплата платником податків суми самостійно визначеного грошового зобов'язання протягом строків, визначених цим Кодексом.

З урахуванням змісту підпункту 14.1.39 п.14.1 ст.14 ПК та щодо даної норми грошове зобов'язання - це самостійно визначена сума коштів, яку платник податків повинен сплатити до відповідного бюджету як податкове зобов'язання та/або самостійно визначена фінансова санкція (наприклад, у порядку п. 50.1 ст. 50 ПК).

Під несплатою в цьому випадку розуміється не тільки повна відсутність платежу, а й сплата самостійно визначеної суми податку та/або штрафу в установлені строки, але не в повному обсязі грошового зобов'язання.

Порядок визначення суми податкових та/або грошових зобов'язань платника податків, порядок їх сплати врегульовані нормами глави 4 розділу I ПК. Зокрема, суми самостійно визначеного податкового зобов'язання мають бути сплачені протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого цим Кодексом для подання податкової декларації.

Суб'єктом, що вчинює правопорушення та притягується до фінансової відповідальності, є платник податків (див. коментар до ст. 15 ПК).

<< | >>
Источник: М. Я. Азаров. Науково - практичний коментар до Податкового кодексу УКРАЇНИ. Том 1. 2010

Еще по теме Стаття 126. Порушення правил сплати (перерахування) податків:

 1. Стаття 127. Порушення правил нарахування, утримання та сплати (перерахування) податків у джерела виплати
 2. Стаття 163/3. Неподання або несвоєчасне подання платіжних доручень на перерахування належних до сплати податків та зборів (обов'язкових платежів)
 3. Стаття 168. Порядок нарахування, утримання та сплати (перерахування) податку до бюджету
 4. Стаття 171.Особи, відповідальні за утримання (нарахування) та сплату (перерахування) податку до бюджету
 5. Стаття 119. Порушення платником податків порядку подання інформації про фізичних осіб - платників податків
 6. Стаття 121. Порушення встановлених законодавством строків зберігання документів з питань обчислення і сплати податків та зборів, а також документів, пов'язаних із виконанням вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи
 7. Стаття 35. Порядок сплати податків та зборів
 8. Стаття 355. Дії, спрямовані на неправомірне звільнення від сплати податків і зборів або зменшення їх розміру
 9. Стаття 212. Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)
 10. Стаття 209. Звільнення від сплати податків під час переміщення товарів у режимі тимчасового ввезення (вивезення)
 11. Стаття 354. Використання товарів, стосовно яких надано пільги щодо сплати податків і зборів, в інших цілях
 12. Стаття 87. Джерела сплати грошових зобов'язань або погашення податкового боргу платника податків
 13. ГЛАВА 4. ВИЗНАЧЕННЯ СУМИ ПОДАТКОВИХ ТА/АБО ГРОШОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ, ПОРЯДОК ЇХ СПЛАТИ ТА ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ