<<
>>

Стаття 124. Відчуження майна, яке перебуває у податковій заставі, без згоди органу державної податкової служби

124.1. Відчуження платником податків майна, яке перебуває у податковій заставі, без попередньої згоди органу державної податкової

служби, якщо отримання такої згоди є обов'язковим згідно з цим Кодексом, -

тягне за собою накладення штрафу в розмірі вартості відчуженого майна.

124.1.Ця норма містить склад правопорушення, що вчиняється активними діями:

- відчуження платником податків майна, яке перебуває у податковій заставі, без попередньої згоди органу державної податкової служби, якщо отримання такої згоди є обов'язковим згідно з цим Кодексом.

Умовою застосування норми (накладення штрафу) є наявність таких

ознак:

1) відчуження платником податків майна;

2) майно, що було відчужено, перебуває у податковій заставі;

3) обов'язок отримання платником податків згоди органу державної податкової служби на відчуження майна;

4) відчуження цього майна здійснене без узгодження з органом державної податкової служби.

Відчуження майна - будь-які дії платника податків, унаслідок вчинення яких платник податку втрачає право власності на майно, що належить такому платнику податків, або право користуватися ним.

Майно, яке перебуває у податковій заставі - будь-яке майно платника податків, який має податковий борг, з урахуванням обмежень, визначених п.

87.3 ст. 87 ПК, а також іншими законодавчими актами (див. коментар до ст. 87 ПК).

Обов'язок отримання платником податків згоди органу державної податкової служби на відчуження майна, яке перебуває у податковій заставі, є загальним правилом. Це обумовлено приписом абазу другого п. 92.1 ст. 92 ПК: платник податків може відчужувати майно, що перебуває у податковій заставі, тільки за згодою органу державної податкової служби.

Виключеннями з цього загального правила є випадки, коли відчуження майна відбувається після того, як орган державної податкової служби впродовж десяти днів з моменту отримання від платника податків відповідного звернення не надав такому платнику податків відповіді щодо надання (ненадання) згоди. Також відсутні ознаки цього правопорушення у випадку, якщо в податковій заставі перебуває лише готова продукція, товари та товарні запаси, і платник податків здійснив відчуження такого майна без погодження з органом державної податкової служби за кошти за цінами, що не є меншими за звичайні, та за умови, що кошти від такого відчуження направлені в повному обсязі в рахунок виплати заробітної плати, внесків на обов'язкове соціальне страхування та/або погашення податкового боргу (див. коментар до ст. 92 ПК).

Суб'єктом правопорушення і відповідальності є платник податків (див. коментар до ст. 15 ПК).

<< | >>
Источник: М. Я. Азаров. Науково - практичний коментар до Податкового кодексу УКРАЇНИ. Том 1. 2010

Еще по теме Стаття 124. Відчуження майна, яке перебуває у податковій заставі, без згоди органу державної податкової служби:

 1. Стаття 95. Продаж майна, що перебуває у податковій заставі
 2. Стаття 73. Отримання податкової інформації органами державної податкової служби
 3. Стаття 128. Неподання або подання з порушенням строку банками чи іншими фінансовими установами податкової інформації органам державної податкової служби
 4. Стаття 234/2. Органи державної податкової служби України
 5. Стаття 84. Проведення експертизи під час здійснення податкового контролю органами державної податкової служби
 6. Стаття 117. Порушення встановленого порядку взяття на облік (реєстрації) в органах державної податкової служби
 7. Стаття 49. Подання податкової декларації до органів державної податкової служби
 8. Стаття 67. Підстави та порядок зняття з обліку в органах державної податкової служби юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів та самозайнятих осіб
 9. Як здійснюється відшкодування майна, конфіскованого або зверненого в доход держави судом, вилученого органами дізнання чи досудового слідства, органами, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, а також майна, на яке накладено арешт?
 10. Стаття 71. Визначення інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності державної податкової служби
 11. ГЛАВА 7. ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ