<<
>>

Стаття 122. Порушення правил застосування спрощеної системи оподаткування фізичною особою - підприємцем

122.1. Несплата (неперерахування) платником податків - фізичною особою сум єдиного податку в порядку та у строки, визначені законодавчим актом, тягне за собою накладення штрафу у розмірі 50 відсотків ставок податку, встановлених для фізичних осіб - платників єдиного податку, визначених законодавчим актом.

122.1.

Склад правопорушення, передбачений п. 122.1, вужче назви цієї статі, оскільки передбачає відповідальність за порушення не усіх правил, а лише за правопорушення, яке може вчинятися в одній формі бездіяльності:

- несплата (неперерахування) платником податків-фізичною особою сум єдиного податку в порядку та у строки, визначені законодавчим актом.

Порядок нарахування і строки сплати єдиного податку, порушення яких утворює склад цього правопорушення, врегульовані ст. 296 ПК. Зокрема, податок сплачується шляхом здійснення попереднього (авансового) платежу щомісяця до 20 числа (включно), до початку місяця, за який здійснюється сплата податку. Сума податку перераховується на окремий рахунок органів Державного казначейства України. До поняття порядку включаються також норми, що регулюють ставки податку та податкові (завітні) періоди (див. коментар до статей 294-296 ПК).

Під несплатою (неперерахуванням) в цьому випадку розуміється не тільки повна відсутність платежу в установлені строки, а й сплата податку за заниженими ставками, чи не в повному обсязі, чи після 20 числа до початку місяця, за який здійснюється сплата податку, тощо.

Суб'єктом, що вчинює правопорушення та притягається до фінансової відповідальності є платник податків, ознаки якого визначені у ст. 291 ПК.

<< | >>
Источник: М. Я. Азаров. Науково - практичний коментар до Податкового кодексу УКРАЇНИ. Том 1. 2010

Еще по теме Стаття 122. Порушення правил застосування спрощеної системи оподаткування фізичною особою - підприємцем:

 1. Стаття 177. Оподаткування доходів, отриманих фізичною особою-підприємцем від провадження господарської діяльності, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування
 2. Стаття 178. Оподаткування доходів, отриманих фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність
 3. § 4. Відшкодування юридичною або фізичною особою шкоди, завданоїїх працівником чи іншою особою
 4. Яка фізична особа вважається підприємцем?
 5. Стаття 195/3. Порушення правил застосування спеціальних засобів самооборони
 6. Стаття 373. Обставини, що виключають можливість здійснення посадовою особою митного органу провадження у справі про порушення митних правил
 7. Стаття 172. Порушення правил застосування засобів вимірювальної техніки
 8. 8.5. Відшкодування шкоди, завданої недієздатною фізичною особою
 9. 8.6. Відшкодування шкоди, завданої фізичною особою, цивільна дієздатність якої обмежена
 10. Стаття 83. Порушення правил застосування, зберігання, транспортування, знешкодження, ліквідації та захоронення пестицидів і агрохімікатів, токсичних хімічних речовин та інших препаратів
 11. Стаття 103. Порядок застосування міжнародного договору України про уникнення подвійного оподаткування стосовно повного або часткового звільнення від оподаткування доходів нерезидентів із джерелом їх походження з України
 12. 8.7. Відшкодування шкоди, завданої фізичною особою, яка не усвідомлювала значення своїх дій та (або) не могла керувати ними
 13. Стаття 122. Перевищення водіями транспортних засобів встановлених обмежень швидкості руху, проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху та порушення інших правил дорожнього руху
 14. Статья 9.21. Нарушение правил технологического присоединения к электрическим сетям, правил подключения к системам теплоснабжения либо правил подключения к системам водоснабжения и водоотведения
 15. Стаття 363. Порушення правил експлуатації електронно-обчислюваль- них машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку або порядку чи правил захисту інформації, яка в них оброблюється