<<
>>

Стаття 119. Порушення платником податків порядку подання інформації про фізичних осіб - платників податків

119.1. Неподання або порушення порядку подання платником податків інформації для формування та ведення Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, передбаченого цим Кодексом, -

тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 85 гривень.

Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке саме порушення, -

тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 170 гривень.

119.2. Неподання, подання з порушенням встановлених строків, подання не у повному обсязі, з недостовірними відомостями або з помилками податкової звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, суми утриманого з них податку -

тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 510 гривень.

Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке саме порушення, -

тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 1020 гривень.

119.3. Оформлення документів, які містять інформацію про об'єкти оподаткування фізичних осіб або про сплату податків без зазначення

556

реєстраційного номера облікової картки платника податків, або з використанням недостовірного реєстраційного номера облікової картки платника податків, крім випадків, визначених пунктом 119.2 цієї статті,

тягне за собою накладення штрафу у розмірі 170 гривень.

119.1.

Цей пункт ст. 119 ПК встановлює відповідальність за правопорушення, яке може вчинятися як у формі бездіяльності, так і у формі активної поведінки (дії):

- неподання інформації для формування Державного реєстру фізичних осіб-платників податків;

- неподання інформації для ведення Державного реєстру фізичних осіб-платників податків;

- порушення порядку подання інформації для формування Державного реєстру фізичних осіб-платників податків;

- порушення порядку подання інформації для ведення Державного реєстру фізичних осіб-платників податків.

У будь-якому випадку для виявлення об'єктивних ознак правопорушення необхідно враховувати норми ПК, що регулюють порядок подання інформації для формування та ведення Державного реєстру фізичних осіб-платників податків.

Відтак моментом настання строку слід вважати день, з якого у особи виник статус платника податків або обов'язок бути зареєстрованим у Державному реєстрі згідно з пп. 70.1, 70.3, 70.4, 70.12, 70.13, 70.14 статті 70.

Неподання інформації для формування Державного реєстру фізичних осіб-платників податків - це неподання відповідному органу державної податкової служби фізичною особою незалежно від віку (як резидент, так і нерезидент), для якої раніше не формувалася облікова картка платника податків та яка не включена до Державного реєстру, особисто або через законного представника чи уповноважену особу облікової картки фізичної

особи-платника податків, яка є водночас заявою для реєстрації в Державному реєстрі.

Суб'єктом є платник податків-фізична особа, для якої раніше не формувалася облікова картка платника податків та яка не включена до Державного реєстру.

У ст. 70 ПК зазначений обов'язок платника податків подати заяву для реєстрації, однак не встановлені строки виконання цього обов'язку, що на практиці може утруднювати застосування відповідальності за цей вид правопорушення.

Неподання інформації для ведення Державного реєстру фізичних осіб-платників податків - це неподання відповідному органу державної податкової служби фізичною особою, яка вже включена до Державного реєстру, особисто або через законного представника чи уповноважену особу заяви за формою та у порядку, визначених центральним органом державної податкової служби України з відомостями про зміну даних, які вносяться до облікової картки, протягом місяця з дня виникнення таких змін.

Суб'єктом є фізична особа, яка включена до Державного реєстру.

Порушення порядку подання інформації для формування Державного реєстру фізичних осіб-платників податків - це подання облікової картки фізичної особи-платника податків з недостовірними даними щодо місця проживання, податкові пільги платника податків, місце провадження діяльності, телефони та інша додаткова інформація для зв'язку з фізичною особою-підприємцем чи особою, яка здійснює незалежну професійну діяльність, або повідомлення з недотриманням встановленої форми, не до того органу державної податкової служби тощо.

Перелік даних та документів визначений пп. 70.2, 70.3 та 70.5 статті 70 Кодексу.

Суб'єктом є фізична особа, для якої раніше не формувалася облікова картка платника податків та яка не включена до Державного реєстру.

Порушення порядку подання інформації для ведення Державного реєстру фізичних осіб-платників податків - це подання заяви з

недостовірними відомостями про зміну даних, які вносяться до облікової картки, протягом місяця з дня виникнення таких змін. Обов'язок щодо подання такої заяви встановлено п.70.5 статті 70 Кодексу.

Суб'єктом є фізична особа, яка включена до Державного реєстру.

Про порядок обчислення строків - див. коментар до п.117.1 ПК.

Абзацами третім і четвертим п.119.1 передбачена відповідальність за кваліфіковані (за ознакою повторності) правопорушення, зазначені в абзаці першому:

- неподання інформації для формування Державного реєстру фізичних осіб-платників податків платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке правопорушення;

- неподання інформації для ведення Державного реєстру фізичних осіб-платників податків платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке правопорушення;

- порушення порядку подання інформації для формування Державного реєстру фізичних осіб-платників податків платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке правопорушення;

- порушення порядку подання інформації для ведення Державного реєстру фізичних осіб-платників податків платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке правопорушення.

Повторність виникає не тільки у випадку вчинення аналогічного правопорушення (наприклад, двічі неподання інформації для ведення Державного реєстру), але і у випадках будь-яких варіантів послідовності правопорушень (наприклад, неподання інформації, а потім порушення порядку подання інформації для ведення Державного реєстру).

Відлік річного строку починається з дня уплати штрафу за попереднє правопорушення і закінчується через 365 (включно) календарних днів.

Якщо початок або закінчення річного строку припадає на високосний рік, цей строк закінчується через 366 (включно) календарних днів.

119.2. Цей пункт ст. 119 ПК встановлює відповідальність за правопорушення, яке може вчинятися як у формі бездіяльності, так і у формі активної поведінки (дії):

- неподання податкової звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податку, суми утриманого з них податку;

- подання з порушенням встановлених строків податкової звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податку, суми утриманого з них податку;

- подання не у повному обсязі податкової звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податку, суми утриманого з них податку;

- подання з недостовірними відомостями податкової звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податку, суми утриманого з них податку;

- подання з помилками податкової звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податку, суми утриманого з них податку.

Для виявлення об'єктивних ознак правопорушення, зокрема про поняття податкової звітності, її обсяги, строки її подання, - див. норми глави 2 ПК та коментар до неї.

Неподання податкової звітності означає відсутність звітності після закінчення встановлених строків і на момент застосування контролюючим органом штрафних санкцій.

Подання з порушенням встановлених строків означає подання податкової звітності після закінчення встановлених строків, але до застосування контролюючим органом штрафних санкцій.

Недостовірні відомості податкової звітності - відомості, що не підтверджені чи суперечать даним первинних документів, регістрам бухгалтерського обліку, бухгалтерської звітності, іншим документам,

пов'язаним з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством (див. абзац перший п. 44.1 ст. 44 ПК).

Помилки податкової звітності - арифметичні та інші технічні помилки як у первинних документах, що вказані в абзаці першому п.

44.1 ст. 44, і на підставі яких складена податкова звітність, або/та такі ж помилки безпосередньо в податковій звітності.

Диспозиція п. 119.2 щодо недостовірності та помилок податкової звітності не відрізняє випадки зменшення чи збільшення сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податку, а також сум утриманого з них податку в результаті такої недостовірності чи помилки.

Суб'єктом цього виду правопорушення є фізична особа-платник податків.

Абзацами третім і четвертим п. 119.2 передбачена відповідальність за кваліфіковані (за ознакою повторності) правопорушення, зазначені в абзаці першому цього пункту:

- неподання податкової звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податку, суми утриманого з них податку, вчинене платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке порушення;

- подання з порушенням встановлених строків податкової звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податку, суми утриманого з них податку, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке порушення;

- подання не у повному обсязі податкової звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податку, суми утриманого з них податку, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке порушення;

- подання з недостовірними відомостями податкової звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податку, суми

утриманого з них податку, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке порушення;

- подання з помилками податкової звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податку, суми утриманого з них податку, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке порушення.

Повторність виникає не тільки у випадку вчинення аналогічного правопорушення (наприклад, двічі подання звітності з помилками), але і у випадках будь-яких варіантів послідовності правопорушень (наприклад, подання звітності з помилками, а потім подання звітності не у повному обсязі).

Відлік річного строку починається з дня уплати штрафу за попереднє правопорушення і закінчується через 365 (включно) календарних днів.

Якщо початок або закінчення річного строку припадає на високосний рік, цей строк закінчується через 366 (включно) календарних днів.

Суб'єктом порушення та відповідальності є фізична особа-платник податків, до якої протягом року було застосовано штраф за таке правопорушення.

119.3. Цей пункт ст. 119 ПК встановлює відповідальність за правопорушення, яке вчиняється у формі активної поведінки (дії) або бездіяльності:

- оформлення документів, які містять інформацію про об'єкти оподаткування фізичних осіб або про сплату податків без зазначення реєстраційного номера облікової картки платника податків;

- оформлення документів, які містять інформацію про об'єкти оподаткування фізичних осіб або про сплату податків з використанням недостовірного реєстраційного номера облікової картки платника податків.

При оформленні документів, які містять інформацію про об'єкти оподаткування фізичних осіб або про сплату податків без зазначення

реєстраційного номера облікової картки платника податків, відповідальність фактично настає за бездіяльність - за незазначення реєстраційного номера.

Документами, які містять інформацію про об'єкти оподаткування фізичних осіб або про сплату податків, можуть бути будь-які документи, до яких нормативні акти вимагають включати відомості про об'єкти оподаткування фізичних осіб або про сплату фізичними особами податків.

Якщо такими документами є податкова звітність, умовою притягнення до відповідальності за пунктом 119.4 є відсутність ознак правопорушення, передбаченого пунктом 119.2 статті 119 ПК. Це означає, що у випадках, наприклад, подання податкової звітності, яка містить недостовірні відомості як про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податку і суми утриманого з них податку, так і про недостовірний реєстраційний номер облікової картки платника податків, застосовується лише п. 119.2 ПК.

Під оформленням документів розуміється їх складання і видача (надання) в передбачений законодавством спосіб відповідному суб'єкту, незалежно від того, повинні чи ні такі документи надаватись органами державної податкової служби.

Суб'єктом порушення та відповідальності є фізична особа-платник податків.

<< | >>
Источник: М. Я. Азаров. Науково - практичний коментар до Податкового кодексу УКРАЇНИ. Том 1. 2010

Еще по теме Стаття 119. Порушення платником податків порядку подання інформації про фізичних осіб - платників податків:

  1. Стаття 51. Подання відомостей про суми виплачених доходів платникам податків - фізичним особам
  2. Стаття 70. Державний реєстр фізичних осіб - платників податків
  3. Стаття 163/5. Порушення порядку утримання та перерахування податку на доходи фізичних осіб і подання відомостей про виплачені доходи
  4. Стаття 118. Порушення строку та порядку подання інформації про відкриття або закриття банківських рахунків
  5. РОЗДІЛ XVIII. ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ В УМОВАХ ДІЇ УГОДИ ПРО РОЗПОДІЛ ПРОДУКЦІЇ
  6. ГЛАВА 6. ОБЛІК ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ
  7. Стаття 184/2. Порушення порядку або строків подання інформації про дітей-сиріт і дітей, які залишилися без опіки (піклування) батьків
  8. Стаття 166/11. Порушення законодавства про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців
  9. Стаття 66. Внесення змін до облікових даних платників податків
  10. Стаття 19. Представники платника податків