<<
>>

Стаття 114. Строки давності для застосування штрафних (фінансових) санкцій (штрафів)

114.1. Граничні строки застосування штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) до платників податків відповідають строкам давності для нарахування податкових зобов'язань, визначеним статтею 102 цього Кодексу.

114.1.

У пункті 102.1 ст.102 ПК, до якого відсилає ця норма, зазначено, що контролюючий орган, крім випадків, визначених пунктом 102.2 цієї статті, має право самостійно визначити суму грошових зобов'язань платника податків у випадках, визначених цим Кодексом, не пізніше закінчення 1095 дня, що настає за останнім днем граничного строку подання податкової декларації та/або граничного строку сплати грошових зобов'язань, нарахованих контролюючим органом, а якщо така податкова декларація була надана пізніше, за днем її фактичного подання.

На практиці це означає, що контролюючий орган одночасно з визначенням суми грошових зобов'язань платника податків застосовує штрафні санкції до такого платника податків (за наявності законних підстав для таких санкцій). Якщо рішення про визначення суми грошових зобов'язань платника податків прийнято з додержанням строків давності, застосування штрафних санкцій також відбувається в межах встановлених строків.

Однак не виключається ситуація, коли грошове зобов'язання нараховане контролюючим органом без застосування штрафних санкцій. У таких випадках зберігається право контролюючого органу застосувати штрафні санкції пізніше - але до закінчення строку давності, передбаченого ст.102 ПК.

Початок спливання строку давності починається з наступного дня після одного з термінів, чи події, вказаних у п.102.1. Тобто строк давності починає вираховуватися з наступного дня після останнього дня строку, відведеного для подання податкової декларації чи сплати грошових зобов'язань. Або - з наступного дня після фактичного подання податкової декларації.

Останнім днем, коли можна застосувати штрафні санкції, є останній день строку давності, тобто 1095-й день.

На строки давності для застосування штрафних санкцій поширюються правила ст.

102 ПК щодо зупинення відліку строку давності (п. 102.3).

У ст. 114 ПК не врегульовані питання щодо строків давності для застосування штрафних санкцій за порушення, які не пов'язані з нарахування податкових зобов'язань. Так, наприклад, неподання банками та іншими фінансовими установами відповідним органам державної податкової служби в установлений цим Кодексом строк повідомлення про відкриття або закриття рахунків платників податків не є підставою для нарахування податкових зобов'язань банків та інших фінансових установ, однак тягне відповідальність за ст.118 ПК. Строк давності для застосування штрафних санкцій за такі порушення слід вважати таким, що дорівнює загальному правилу, встановленому ст. 102 ПК - 1095 днів після вчинення правопорушення.

За прямою нормою абз. 2 підпункту 102.6.5 ст. 102 ПК на строки давності для застосування штрафних санкцій поширюються норми п.102.6 про продовження строків подання податкової декларації, а саме - штрафні санкції, визначені цим Кодексом, не застосовуються протягом строків продовження граничних строків подання податкової декларації. Порядок застосування норм про продовження строків давності встановлюється центральними контролюючими органами відповідно до їх компетенції (п. 102.8 ст. 102 ПК).

<< | >>
Источник: М. Я. Азаров. Науково - практичний коментар до Податкового кодексу УКРАЇНИ. Том 1. 2010

Еще по теме Стаття 114. Строки давності для застосування штрафних (фінансових) санкцій (штрафів):

 1. Стаття 116. Рішення про застосування штрафних (фінансових) санкцій (штрафів)
 2. Стаття 115. Застосування штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) у разі вчинення кількох порушень
 3. Стаття 102. Строки давності та їх застосування
 4. Стаття 108. Нарахування пені та штрафних санкцій на суму податкового боргу в міжнародних правовідносинах
 5. Стаття 72. Застосування позовної давності до вимог про поділ майна подружжя
 6. Стаття 20. Застосування позовної давності до вимог, що випливають із сімейних відносин
 7. Які є підстави для зупинення і переривання перебігу позовної давності?
 8. Статья 114. Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление Комментарий к статье 114
 9. Стаття 128. Неподання або подання з порушенням строку банками чи іншими фінансовими установами податкової інформації органам державної податкової служби
 10. Стаття 186. Строки розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу
 11. Стаття 385. Строки для звернення із скаргою
 12. Стаття 371. Поновлення пропущеного строку для пред'явлення виконавчого документа до виконання
 13. Стаття 498. Підстави для застосування примусових заходів виховного характеру