<<
>>

Стаття 108. Нарахування пені та штрафних санкцій на суму податкового боргу в міжнародних правовідносинах

108.1. Пеня не нараховується на суму податкового боргу в міжнародних правовідносинах при виконанні документа іноземної держави, за яким здійснюється стягнення суми податкового боргу в міжнародних правовідносинах.

108.2. Штрафні санкції на суму податкового боргу в міжнародних правовідносинах не накладаються при виконанні документа іноземної

держави, за яким здійснюється стягнення суми податкового боргу в міжнародних правовідносинах.

Наявне в даній статті застереження щодо звільнення платника податку від нарахування штрафу та пені стосується саме виконання (точніше -неналежного виконання) документа іноземної держави, за яким здійснюється стягнення суми податкового боргу в міжнародних правовідносинах, а не можливих штрафів та пені, що можуть бути нараховані у відповідній державі за порушення її податкового законодавства.

Пеня і штраф є специфічними інститутами публічного права кожної окремої країни.

Отже, вирішити це питання на рівні міжнародного договору практично неможливо, а застосовувати заходи адміністративного примусу, до яких відносяться і пеня і штраф у податкових відносинах, до зобов'язань, які виникли в іншій країні, не вбачається можливим.

<< | >>
Источник: М. Я. Азаров. Науково - практичний коментар до Податкового кодексу УКРАЇНИ. Том 1. 2010

Еще по теме Стаття 108. Нарахування пені та штрафних санкцій на суму податкового боргу в міжнародних правовідносинах:

 1. Стаття 105. Узгодження суми податкового боргу в міжнародних правовідносинах
 2. Стаття 107. Заходи щодо стягнення суми податкового боргу в міжнародних правовідносинах
 3. Стаття 104. Порядок надання допомоги у стягненні податкового боргу в міжнародних правовідносинах
 4. Стаття 106. Відкликання податкових повідомлень в міжнародних правовідносинах або податкових вимог
 5. ГЛАВА 10. ЗАСТОСУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ ТА ПОГАШЕННЯ ПОДАТКОВОГО БОРГУ ЗА ЗАПИТАМИ КОМПЕТЕНТНИХ ОРГАНІВ ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ
 6. Стаття 130. Зупинення строків нарахування пені
 7. Стаття 116. Рішення про застосування штрафних (фінансових) санкцій (штрафів)
 8. Стаття 114. Строки давності для застосування штрафних (фінансових) санкцій (штрафів)
 9. Стаття 115. Застосування штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) у разі вчинення кількох порушень
 10. Стаття 131. Порядок сплати пені, нарахованої за невиконання податкового зобов'язання
 11. Стаття 101. Списання безнадійного податкового боргу
 12. Стаття 132. Порядок нарахування пені у разі порушення умов, за яких надавалося звільнення (умовне звільнення) від оподаткування при ввезенні товарів на митну територію України