РОЗДІЛ XI. ПЛАТА ЗА КОРИСТУВАННЯ НАДРАМИ


Положення коментованого розділу ХІ «ПЛАТА ЗА КОРИСТУВАННЯ НАДРАМИ» ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ визначають порядок справляння плати за користування надрами.
Плата за користування надрами є одним із видів ресурсних платежів та відповідно до підпункту 9.1.9 пункту 9.1.
статті 9 даного Кодексу її віднесено до загальнодержавних податків.
Зміст статей 262, 263 та 264 вказаного розділу цього Кодексу складено з урахуванням норм Кодексу України про надра (далі - КУН) від 27 липня 1994 р. № 132/94 та Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища».
У положеннях розділу ХІ закріплюються обов'язкові елементи плати за користування надрами (платники, об'єкти та база оподаткування, ставки), порядок розрахунку даного податку, відповідальність за їх повне і своєчасне внесення до бюджетів та систематизуються загальноприйняті звільнення від їх сплати.
<< | >>
Источник: М. Я. Азаров. Науково - практичний коментар до Податкового кодексу УКРАЇНИ. Том 3. 2010

Еще по теме РОЗДІЛ XI. ПЛАТА ЗА КОРИСТУВАННЯ НАДРАМИ:

 1. Стаття 262. Плата за користування надрами
 2. Стаття 264. Плата за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин
 3. Стаття 263. Плата за користування надрами для видобування корисних копалин
 4. Стаття 338. Особливості справляння плати за користування надрами для видобування корисних копалин
 5. РОЗДІЛ XIII ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ
 6. РОЗДІЛ XV. ЗБІР ЗА КОРИСТУВАННЯ РАДІОЧАСТОТНИМ РЕСУРСОМ УКРАЇНИ
 7. РОЗДІЛ X РЕНТНА ПЛАТА ЗА НАФТУ, ПРИРОДНИЙ ГАЗ І ГАЗОВИЙ КОНДЕНСАТ, ЩО ВИДОБУВАЮТЬСЯ В УКРАЇНІ
 8. РОЗДІЛ IX РЕНТНА ПЛАТА ЗА ТРАНСПОРТУВАННЯ НАФТИ І НАФТОПРОДУКТІВ МАГІСТРАЛЬНИМИ НАФТОПРОВОДАМИ ТА НАФТОПРОДУКТОПРОВОДАМИ, ТРАНЗИТНЕ ТРАНСПОРТУВАННЯ ТРУБОПРОВОДАМИ ПРИРОДНОГО ГАЗУ ТА АМІАКУ ТЕРИТОРІЄЮ УКРАЇНИ
 9. Що таке право користування чужою земельно ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис) та право користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій)?
 10. Глава 21. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
 11. Глава 21. Заработная плата