<<
>>

Підрозділ 5. Особливості застосування ставок акцизного збору та екологічного податку

На спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки виноградного вина або вичавок винограду (коди згідно з УКТ ЗЕД 2208 20 12 00, 2208 20 62 00), застосовуються такі ставки акцизного податку:

20 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту - з дня набрання чинності цим Кодексом до 31 грудня 2011 року;

27 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту - з 1 січня 2012 року до 1 січня 2013 року;

з 1 січня 2013 року застосовується ставка акцизного податку, визначена підпунктом 215.3.1 статті 215 цього Кодексу.

За податковими зобов'язаннями з екологічного податку, що виникли:

з 1 січня 2011 року до 31 грудня 2012 року включно ставки податку становлять 50 відсотків від ставок, передбачених статтями 243, 244, 245 і 246 цього Кодексу;

з 1 січня 2013 року до 31 грудня 2013 року включно ставки податку становлять 75 відсотків від ставок, передбачених статтями 243, 244, 245, 246 цього Кодексу;

з 1 січня 2014 року ставки податку становлять 100 відсотків від ставок, передбачених статтями 243, 244, 245 і 246 цього Кодексу.

1.

Під спиртовими дистилятами потрібно розуміти (абз. 26 ст. 1 Закону України від 19.12.1995 р. № 481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів») дистиляти, що отримані шляхом перегонки вторинних сировинних ресурсів виноградного виноробства, який є сировиною для виробництва спирту етилового ректифікованого виноградного.

Відповідно до абз. 7 ст. 1 Закону України від 19.12.1995 р. № 481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» під спиртними (алкогольними) напоями потрібно розуміти продукти, одержані шляхом спиртового бродіння цукромістких матеріалів або виготовлені на основі харчових спиртів із вмістом спирту етилового понад 1,2 відсотка об'ємних одиниць, які відносять до товарних груп Гармонізованої системи опису та кодування товарів під кодами 22 04, 22 05, 22 06, 22 08.

УКТ ЗЕД - Український класифікатор товарів зовнішньоекономічної діяльності.

Даний класифікатор складений на основі Міжнародної конвенції про Гармонізовану систему опису та кодування товарів (від 14 червня 1983 року). УКТ ЗЕД був створений на базі ТН ЗЕД (Товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності) що діяла до 2004 року.

Згідно з коментованим положенням з дня набрання чинності цим Кодексом до 31 грудня 2011 року величина акцизного податку на наведені вище спиртовмісні речовини має становити 20 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту; з 1 січня 2012 року до 1 січня 2013 року величина акцизного податку має становити 27 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту; з січня 2013 року застосовується ставка акцизного податку,

визначена підпунктом 215.3.1 статті 215 цього Кодексу, яка становить 42,12 гривень. Розрахунок об' єму чистого 100-відсоткового спирту у загальному об'ємі спиртовмісної продукції розраховується шляхом множення масової частки спирту у відповідній продукції на загальний її об'єм.

2. Під податковим зобов' язанням необхідно розуміти суму коштів, яку платник екологічного податку повинен сплатити до бюджету на підставі, в порядку та строки, визначені податковим законодавством.

Даним положенням Податкового кодексу передбачено поетапне збільшення ставок екологічного податку (у 2011-2012 роках ставки податку становлять 50 відсотків від розміру ставок, встановлених у розділі VIII; у 2013 році - 75 відсотків; з 2014 року - 100 відсотків).

<< | >>
Источник: М. Я. Азаров. Науково - практичний коментар до Податкового кодексу УКРАЇНИ. Том 3. 2010

Еще по теме Підрозділ 5. Особливості застосування ставок акцизного збору та екологічного податку:

 1. Підрозділ 9. Особливості повернення сум податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, збору за забруднення навколишнього природного середовища, а також місцевих податків і зборів
 2. Підрозділ 8. Особливості справляння єдиного податку та фіксованого податку
 3. Стаття 276. Особливості встановлення ставок земельного податку
 4. Підрозділ 6. Особливості справляння земельного податку
 5. Підрозділ 2. Особливості справляння податку на додану вартість
 6. Підрозділ 4. Особливості справляння податку на прибуток підприємств
 7. Підрозділ 1. Особливості справляння податку на доходи фізичних осіб
 8. Стаття 193. Розміри ставок податку
 9. Стаття 223. Складення та подання декларації з акцизного податку
 10. Стаття 164/5. Зберігання або транспортування алкогольних напоїв чи тютюнових виробів, на яких немає марок акцизного збору встановленого зразка
 11. Стаття 307. Особливості обкладення платників податку окремими податками і зборами
 12. Стаття 31. Строк сплати податку та збору
 13. Стаття 32. Зміна строку сплати податку та збору
 14. Стаття 226. Виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів
 15. Стаття 6. Поняття податку та збору
 16. Підрозділ 7. Особливості порядку повернення торгових патентів