Підрозділ 6. Особливості справляння земельного податку


Протягом дії ратифікованих Верховною Радою України міжнародних договорів (угод) України з питань космічної діяльності щодо створення космічної техніки (включаючи агрегати, системи та їх комплектуючі для космічних комплексів, космічних ракет-носіїв, космічних апаратів та наземних сегментів космічних систем), але не пізніше 1 січня 2015 року, резиденти - суб'єкти космічної діяльності, які отримали ліцензію на право її здійснення та беруть участь у реалізації таких договорів (угод), за земельні ділянки виробничого призначення згідно з переліком, який затверджується Кабінетом Міністрів України, звільняються від сплати земельного податку.
До 1 січня 2016 року звільняються від сплати земельного податку суб'єкти літакобудування, що підпадають під дію норм статті 2 Закону України "Про розвиток літакобудівної промисловості", земельні ділянки яких безпосередньо використовуються для цілей виробництва кінцевої продукції, а саме: літальних апаратів, їх корпусів, двигунів, включаючи місця, призначені для їх зберігання (склади, ангари, місця
для відстоювання), посадково-злітні смуги, а також місця, в яких розташовані пункти заправки (дозаправки) моторних літальних апаратів та контролю над польотами.
До 1 січня 2016 року звільняються від сплати земельного податку суб'єкти кінематографії (виробники національних фільмів), перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України, за земельні ділянки, що використовуються для забезпечення виробництва національних фільмів.
До 1 січня 2016 року звільняються від сплати земельного податку суб'єкти суднобудівної промисловості, визначені відповідно до статті 1 Закону України "Про заходи щодо державної підтримки суднобудівної промисловості в Україні".
Підрозділ 6 розділу ХХ «Перехідні положення» передбачає ряд звільнень від сплати земельного податку. Пункт 1 таку пільгу надає резидентам - суб' єктам космічної діяльності, які володіють необхідною ліцензією на право її здійснення та беруть участь у реалізації чинних міжнародних договорів України з питань космічної діяльності щодо створення космічної техніки. Така пільга надається до 1 січня 2015 року. Під такими суб'єктами космічної діяльності розуміють підприємства, установи та організації, у тому числі міжнародні та іноземні, які здійснюють космічну діяльність (ст. 1 Закону України від 15.11.1996 р. № 502/96-ВР «Про космічну діяльність»). Зазначений закон до космічної техніки відносить матеріальні предмети штучного походження, що проектуються, виготовляються та експлуатуються як у космічному просторі (космічний сегмент, космічна інфраструктура), так і на поверхні Землі (наземний сегмент, наземна інфраструктура) з метою дослідження та використання космічного простору. Податковий кодекс поширює дію відповідної податкової пільги лише на суб'єктів космічної діяльності - резидентів та вміщує в поняття «космічна техніка» агрегати, системи та їх комплектуючі
для космічних комплексів, космічних ракет-носіїв, космічних апаратів та наземних сегментів космічних систем. Законодавець обмежив застосування відповідного звільнення зі сплати земельного податку лише земельними ділянками виробничого призначення згідно з переліком, який затверджується
КМУ.
У п. 2 звільнення від сплати земельного податку надається також суб' єктам літакобудування, що підпадають під дію норм ст. 2 Закону України від 12.07.2001 р. № 2660-ІІІ «Про розвиток літакобудівної промисловості». Застосування відповідної пільги обмежується земельними ділянками, які безпосередньо використовуються для виробництва кінцевої продукції, а також її зберігання, посадково-злітними смугами, а також місцями розташування пунктів заправки (дозаправки) моторних літальних апаратів та контролю за польотами. Відповідно згаданої статті Закону «Про розвиток літакобудівної промисловості» до суб'єктів літакобудування належать юридичні особи - резиденти України, які здійснюють діяльність у галузі літакобудівної промисловості та згідно із законом мають відповідні ліцензії, а також відповідні сертифікати на право розробки або виробництва, або ремонту, або переобладнання, або модифікації, або технічного обслуговування авіаційної техніки та авіаційних двигунів та відповідають хоча б двом з таких критеріїв:
а) здійснюють розробку авіаційної техніки та авіаційних двигунів, виробництво авіаційної техніки та авіаційних двигунів, ремонт авіаційної техніки та авіаційних двигунів;
б) виконують державне або оборонне замовлення на розробку авіаційної техніки та авіаційних двигунів, виробництво авіаційної техніки та авіаційних двигунів, ремонт авіаційної техніки та авіаційних двигунів;
в) забезпечують виконання Україною міжнародних зобов'язань з реалізації міжнародних контрактів з розробки авіаційної техніки та авіаційних двигунів, постачання авіаційної техніки та авіаційних двигунів,
виробництва авіаційної техніки та авіаційних двигунів, ремонту авіаційної техніки та авіаційних двигунів.
Таке звільнення для суб'єктів літакобудівної промисловості має тимчасовий характер і застосовується лише до 1 січня 2016 року.
Пункт 3 підрозділу 6 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу надає також тимчасове (до 1 січня 2016 року) звільнення від сплати земельного податку суб'єктам кінематографії стосовно земельних ділянок, що використовуються для забезпечення виробництва національних фільмів.
Під суб'єктом кінематографії розуміється фізична або юридична особа, яка займається будь-яким видом професійної діяльності у галузі кінематографії (ст. 3 Закону від 13.01.1998 р. № 9/98-ВР «Про кінематографію»), проте відповідний підпункт Податкового кодексу обмежує їх лише виробниками національних фільмів. До таких фільмів належать створені суб'єктами кінематографії України фільми, виробництво яких здійснено в Україні та авторське право чи право власності на які повністю або частково належить суб' єктам кінематографії України, а також основна (базова) версія мовної частини звукового ряду яких створена українською мовою.
В окремому п. 4 підрозділу 6 розділу ХХ передбачене тимчасове звільнення від сплати земельного податку передбачене також і для суб' єктів суднобудівної промисловості, визначених згідно зі ст. 1 Закону від 18.11.1999 р. № 1242-XIV «Про заходи щодо державної підтримки суднобудівної промисловості в Україні». Зазначена стаття передбачає, що перелік суднобудівних підприємств, для яких запроваджуються окреслені заходи, затверджується Кабінетом Міністрів України за наслідками їх діяльності за попередній період у порядку, визначеному ним. Такий порядок затверджений постановою КМУ від 12 липня 2005 року № 555 «Про затвердження Порядку включення суднобудівних підприємств до переліку підприємств, для яких запроваджуються заходи державної підтримки суднобудівної промисловості». Основними критеріями, за якими здійснюється відбір підприємств для включення їх до відповідного переліку, є такі:
відповідність профілю (основними видами економічної діяльності є будівництво суден, інших плавзасобів та виконання робіт з виготовлення суднового комплектувального обладнання за кодами згідно з КВЕД);
завантаженість підприємства (наявність чинних контрактів, договорів, опціонів та інших угод за профільними видами діяльності з показниками їх обсягів);
забезпечення поточних розрахунків з бюджетами всіх рівнів, Пенсійним фондом України та фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування;
освоєння випуску нової конкурентоспроможної на світовому ринку суднобудівної продукції та розширення відповідних секторів внутрішнього та зовнішнього ринку;
наявність у техніко-економічному обґрунтуванні показників щодо:
фінансово-економічної ефективності стосовно збільшення обсягів власних обігових коштів та забезпечення прибутковості;
підвищення ефективності виробництва, а також зростання обсягів комплектації суден матеріалами, устаткуванням і обладнанням вітчизняного виробництва у загальному обсязі товарів.
<< | >>
Источник: М. Я. Азаров. Науково - практичний коментар до Податкового кодексу УКРАЇНИ. Том 3. 2010

Еще по теме Підрозділ 6. Особливості справляння земельного податку:

 1. Підрозділ 8. Особливості справляння єдиного податку та фіксованого податку
 2. Підрозділ 2. Особливості справляння податку на додану вартість
 3. Підрозділ 4. Особливості справляння податку на прибуток підприємств
 4. Підрозділ 1. Особливості справляння податку на доходи фізичних осіб
 5. Підрозділ 5. Особливості застосування ставок акцизного збору та екологічного податку
 6. Підрозділ 9. Особливості повернення сум податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, збору за забруднення навколишнього природного середовища, а також місцевих податків і зборів
 7. Стаття 276. Особливості встановлення ставок земельного податку
 8. Стаття 307. Особливості обкладення платників податку окремими податками і зборами
 9. Стаття 338. Особливості справляння плати за користування надрами для видобування корисних копалин
 10. Підрозділ 7. Особливості порядку повернення торгових патентів
 11. Підрозділ 3. Особливості оподаткування підприємств суднобудівної промисловості у разі ввезення на митну територію України устаткування, обладнання та комплектуючих, що не виробляються в Україні
 12. Стаття 221. Особливості обчислення податку з тютюнових виробів
 13. Стаття 336. Особливості сплати податку на прибуток
 14. Стаття 337. Особливості сплати податку на додану вартість
 15. Стаття 220. Особливості обчислення податку за адвалорними ставками
 16. Стаття 141. Особливості визначення складу витрат платника податку в разі сплати процентів за борговими зобов'язаннями
 17. 4.1. Особливості права власності на землю (земельну ділянку)