<<
>>

Підрозділ 9. Особливості повернення сум податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, збору за забруднення навколишнього природного середовища, а також місцевих податків і зборів

Повернення сум податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, збору за забруднення навколишнього природного середовища, а також місцевих податків і зборів, які були сплачені до 1 січня 2011 року помилково або надміру, зарахування до бюджетів таких податків і зборів, які сплачуються у першому кварталі 2011 року за останній звітний (податковий) період 2010 року, та сум, які сплачуються у рахунок погашення податкового боргу, що сформувався станом на 31 грудня 2010 року, здійснюються у порядку та на умовах, які діяли до 1 січня 2011 року.

Фізичні особи, які є власниками транспортних засобів, що відповідно до законодавства підлягають технічному огляду один раз на два роки, при проходженні у 2011 році такого технічного огляду або знятті транспортних засобів з обліку зобов'язані пред'являти органам, що здійснюють зняття з обліку або технічний огляд транспортних засобів, квитанції або платіжні доручення про сплату за 2010 рік податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів за ставками, які діяли до 1 січня 2011 року, а фізичні особи, які були звільнені у 2010 році від його сплати, - документ, що дає право на користування такими пільгами.

У разі неподання таких документів технічний огляд транспортних засобів та зняття їх з обліку не провадяться.

Зазначений підрозділ ХХ розділу Податкового кодексу України регулює правовідносини, що виникають у перехідний період у сфері оподаткування. Ним встановлюється порядок повернення сум податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, збору за забруднення навколишнього природного середовища, а також

місцевих податків і зборів, які були сплачені помилково або надміру до 1 січня 2011 року, та вимоги до сплати податку з власників транспортних засобів особами, що підлягають технічному огляду один раз на два роки.

У цьому самому пункті врегульовується питання зарахування до бюджетів податків і зборів, які сплачуються у першому кварталі 2011 року за останній звітний (податковий) період 2010 р., а також правовий режим сум, які сплачуються у рахунок погашення податкового боргу, що сформувався станом на 31 грудня 2011 року.

Передбачається, що повернення помилково або надміру сплачених до 1 січня 2011 року сум податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, збору за забруднення навколишнього природного середовища, а також місцевих податків і зборів, зарахування до бюджетів таких податків і зборів, які сплачуються у першому кварталі 2011 року за останній звітний (податковий) період 2010 року, та сум, які сплачуються у рахунок погашення податкового боргу, що сформувався станом на 31 грудня 2010 року, здійснюється у порядку та на умовах, які діяли до 1 січня 2011 року, тобто до набуття чинності Податковим кодексом. Звідси випливає, що відповідні правовідносини будуть регулюватись тими нормами податкового законодавства, які діяли до зазначеної дати.

Далі у п. 2 встановлюється обов'язок пред'явлення органам, що здійснюють зняття з обліку або технічний огляд транспортних засобів, квитанції або платіжного доручення про сплату за 2010 р. податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів. Такий обов'язок покладається на платників податків - фізичних осіб, які є власниками транспортних засобів, що підлягають технічному огляду один раз на два роки згідно з законодавством і які проходять такий технічний огляд або здійснюють зняття транспортного засобу з обліку в 2011 році. Якщо відповідні платники податків мали пільги у вигляді звільнення від сплати відповідного податку у 2010 році, то вони повинні надавати документ, який підтверджує право на користування такими пільгами.

<< | >>
Источник: М. Я. Азаров. Науково - практичний коментар до Податкового кодексу УКРАЇНИ. Том 3. 2010

Еще по теме Підрозділ 9. Особливості повернення сум податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, збору за забруднення навколишнього природного середовища, а також місцевих податків і зборів:

 1. Підрозділ 5. Особливості застосування ставок акцизного збору та екологічного податку
 2. Стаття 188/5. Невиконання законних розпоряджень чи приписів посадових осіб органів, які здійснюють державний контроль у галузі охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів, радіаційної безпеки або охорону природних ресурсів
 3. Державний облік об'єктів та речовин, що негативно впливають на стан навколишнього природного середовища.
 4. Основні цілі й завдання стандартизації та нормування у сфері охорони навколишнього природного середовища.
 5. Основні функції управління у сфері охорони навколишнього природного середовища.
 6. Система органів державного управління у сфері охорони навколишнього природного середовища.
 7. Екологічні нормативи та їх значення для забезпечення охорони навколишнього природного середовища: види і порядок впровадження
 8. Підрозділ 8. Особливості справляння єдиного податку та фіксованого податку
 9. Стаття 193. Повернення сум вивізного (експортного) мита та інших коштів при реімпорті товарів
 10. Особливості відшкодування шкоди, заподіяної природному середовищу.
 11. Підрозділ 7. Особливості порядку повернення торгових патентів
 12. Підрозділ 6. Особливості справляння земельного податку
 13. Стаття 124/1. Ненадання транспортних засобів працівникам міліції та медичним працівникам, а також ненадання військових транспортних засобів посадовим особам Військової служби правопорядку у Збройних Силах України
 14. Підрозділ 2. Особливості справляння податку на додану вартість
 15. Стаття 354. Використання товарів, стосовно яких надано пільги щодо сплати податків і зборів, в інших цілях
 16. Підрозділ 4. Особливості справляння податку на прибуток підприємств
 17. Підрозділ 1. Особливості справляння податку на доходи фізичних осіб
 18. Стаття 14/1. Відповідальність власників (співвласників) транспортних засобів
 19. Стаття 121. Порушення встановлених законодавством строків зберігання документів з питань обчислення і сплати податків та зборів, а також документів, пов'язаних із виконанням вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи