<<
>>

Підрозділ 7. Особливості порядку повернення торгових патентів

Торгові патенти, видані згідно з вимогами Закону України " Про патентування деяких видів підприємницької діяльності", строк дії яких не закінчився на момент набрання чинності цим Кодексом, підлягають поверненню до органів державної податкової служби за місцем їх придбання у тримісячний строк (але не пізніше закінчення строку їх дії).

Суб'єкти господарювання несуть відповідальність за дотримання порядку використання торгових патентів, виданих відповідно до Закону України "Про патентування деяких видів

підприємницької діяльності", та за дотримання строку сплати за них, передбачену главою 11 розділу II цього Кодексу.

1.

До набрання Податковим кодексом України чинності торгові патенти придбавалися суб'єктами господарювання у порядку та на умовах, встановлених Законом України «Про патентування деяких видів підприємницької діяльності» (далі - Закон про патентування). Закон про патентування втрачає чинність на підставі пункту 2 розділу XIX Кодексу із набранням цим Кодексом чинності, тобто з 1 січня 2011 року (див. коментар пункту 2 розділу XIX).

Відповідно до коментованого пункту поверненню підлягають придбані у такому порядку торгові патенти, строк дії яких не закінчився на момент набрання Кодексом чинності (1 січня 2011 року), незалежно від перебігу цього строку (чи виданий 4 роки назад, чи - 1 день).

Строк дії торгового патенту визначається законодавством окремо для кожного виду цих патентів.

Торгові патенти видаються органами державної податкової служби України з визначеним, у межах максимально дозволених часових проміжках, який залежить від виду підприємницької діяльності, строком їх дії:

60 календарних місяців - на здійснення операцій з надання послуг у сфері грального бізнесу (абзац третій частини четвертої статті 5 Закону про патентування)

- 36 календарних місяців - на здійснення операцій з торгівлі валютними цінностями (абзац другий частини четвертої статті 4 Закону про патентування);

12 календарних місяців - на здійснення торговельної діяльності, крім короткотермінового торгового патенту (абзац шостий частини четвертої статті 3 Закону про патентування), та діяльності з надання побутових послуг (абзац сьомий частини четвертої статті 31 Закону про патентування);

- від 1 до 15 днів - короткотерміновий торговий патент на здійснення

торговельної діяльності (абзац восьмий частини четвертої статті 3 Закону про патентування; підпункт 14.1.92 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу).

Строк дії торгового патенту, що видається суб' єктам господарювання у порядку та на умовах, передбачених статтею 267 «Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності» розділу ХІІ цього Кодексу, встановлених пунктом 267.7 статті 267 розділу ХІІ цього Кодексу (див.

коментар статті 267).

Термін дії торгового патенту, як обов'язковий реквізит, вказується у кожному торговому патенті, форма якого встановлюється центральним органом державної податкової служби (абзац третій і четвертий частини третьої статті 2 Закону про патентування; підпункт 267.4.9 пункту 267.4 статті 267 розділу ХІІ цього Кодексу).

Такі торгові патенти, які придбані суб'єктами господарювання у порядку та на умовах, встановлених Законом про патентування, повинні бути повернуті у тримісячний строк, тобто протягом трьох місяців з моменту набрання Кодексом чинності та не пізніше відповідного числа третього місяця (31 березня 2011 року).

У разі, коли закінчення тримісячного строку повернення припадає на місяць, у якому немає відповідного числа, то цей строк закінчується останнього дня третього місяця. Якщо останній день третього місяця припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, то днем закінчення тримісячного строку є перший за ним робочий день (стаття 254 Цивільного кодексу України).

Ці торгові патенти можуть бути повернуті до органів державної податкової служби до закінчення їх робочого дня чи до терміну, визначеного у встановленому порядку правилами, графіком чи іншим режимним документом (стаття 255 Цивільного кодексу України).

За умови повернення торгового патенту, строк дії якого не закінчився, у тримісячний строк до органу державної податкової служби, що його видав, за аналогією підпункту 267.7.5 пункту 267.7 статті 267 розділу ХІІ цього

Кодексу суб'єкту господарювання компенсується (повертається) надмірно сплачена сума збору (плати за торговий патент) (див. коментар статті 267).

У разі, якщо строк дії торгового патенту закінчується у межах перших трьох місяців з моменту набрання Кодексом чинності, то торговий патент повертається не пізніше дня закінчення строку його дії та не підлягає компенсації.

Торгові патенти повертаються за місцем їх придбання, тобто за місцем їх видання органами державної податкової служби.

Місце придбання торгових патентів визначається (абзац перший частини третьої статті 2 Закону про патентування):

за місцезнаходженням суб' єктів підприємницької діяльності або місцезнаходженням їх структурних (відокремлених) підрозділів;

за місцезнаходженням пункту продажу товарів або пункту з надання побутових послуг - для суб' єктів підприємницької діяльності, що провадять торговельну діяльність або надають побутові послуги (крім пересувної торговельної мережі);

за місцем реєстрації суб' єктів підприємницької діяльності - для суб' єктів, що здійснюють торгівлю через пересувну торговельну мережу.

2. Поняття суб'єкта господарювання визначено у статті 55 Господарського кодексу України, на підставі якої суб'єктами господарювання визнаються учасники господарських відносин, які здійснюють господарську діяльність, реалізуючи господарську компетенцію (сукупність господарських прав та обов' язків), мають відокремлене майно і несуть відповідальність за своїми зобов' язаннями в межах цього майна, крім випадків, передбачених законодавством.

Суб' єктами господарювання є:

господарські організації - юридичні особи, створені згідно з Цивільним кодексом України, державні, комунальні та інші підприємства, створені відповідно до цього Кодексу, а також інші юридичні особи, які

здійснюють господарську діяльність та зареєстровані в установленому законом порядку;

громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані відповідно до закону як підприємці.

Господарські організації як суб'єкти господарювання мають право відкривати свої філії, представництва, інші відокремлені підрозділи без створення юридичної особи.

У коментованому пункті до суб' єктів господарювання належать юридичні особи, їх відокремлені підрозділи, та фізичні особи-підприємці, які отримують у встановленому пунктом 267.4 статті 267 цього Кодексу порядку торгові патенти та провадять такі види підприємницької діяльності:

торговельну діяльність у пунктах продажу товарів;

діяльність з надання платних побутових послуг за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України;

торгівлю валютними цінностями у пунктах обміну іноземної валюти;

діяльність у сфері розваг (крім проведення державних грошових лотерей).

Торгові патенти, які видані відповідно до Закону України «Про патентування деяких видів підприємницької діяльності» (далі - Закон про патентування) та можуть діяти до 31 березня 2011 року включно, використовуються з 1 січня 2011 року у порядку, встановленому пунктом 267.6 статті 267 цього Кодексу.

Сплата за ці торгові патенти здійснюється у визначені строки (підпункт 267.5.2 пункту 267.5 статті 267) та порядку (підпункт 267.5.1 пункту 267.5 статті 267) цим Кодексом (див. коментар статті 267).

В описаному випадку застосовуються вказані норми Податкового кодексу України (хоча торгові патенти й видалися відповідно до Закону про патентування), оскільки Закон про патентування втрачає чинність на підставі

пункту 2 розділу XIX «Прикінцеві положення» цього Кодексу з моменту набрання цим Кодексом чинності.

У даному пункті законодавець передбачає, що за часткове чи повне недотримання (тобто порушення) порядку використання торгових патентів та строку сплати за них настає відповідальність, встановлена статтею 125 глави 11 розділу II цього Кодексу (див. коментар статті 125).

<< | >>
Источник: М. Я. Азаров. Науково - практичний коментар до Податкового кодексу УКРАЇНИ. Том 3. 2010

Еще по теме Підрозділ 7. Особливості порядку повернення торгових патентів:

 1. Підрозділ 9. Особливості повернення сум податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, збору за забруднення навколишнього природного середовища, а також місцевих податків і зборів
 2. Підрозділ 6. Особливості справляння земельного податку
 3. Підрозділ 2. Особливості справляння податку на додану вартість
 4. Підрозділ 4. Особливості справляння податку на прибуток підприємств
 5. Підрозділ 1. Особливості справляння податку на доходи фізичних осіб
 6. Підрозділ 5. Особливості застосування ставок акцизного збору та екологічного податку
 7. Підрозділ 3. Особливості оподаткування підприємств суднобудівної промисловості у разі ввезення на митну територію України устаткування, обладнання та комплектуючих, що не виробляються в Україні
 8. Підрозділ 8. Особливості справляння єдиного податку та фіксованого податку
 9. Стаття 125. Порушення порядку отримання та використання торгового патенту
 10. Статья 18.1 Порядок рассмотрения антимонопольным органом жалоб на нарушение процедуры торгов и порядка заключения договоров
 11. § 5. Особливості змісту та порядку укладення господарських договорів
 12. 3.3. Проведение торгов или распоряжение участком без торгов
 13. Стаття 482. Особливості порядку притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і обрання запобіжного заходу
 14. Стаття Особливості порядку притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і обрання запобіжного заходу
 15. Статья 18.16. Нарушение правил привлечения иностранных граждан и лиц без гражданства к трудовой деятельности, осуществляемой на торговых объектах (в том числе в торговых комплексах)
 16. § 3. Торговая регистрация и торговые книги
 17. Підрозділ І Право власності
 18. Стаття 41. Оперативні підрозділи