>>

Передмова

Знання законів полягає не в тому, щоб пам'ятати їх слова, а в тому, щоб розуміти їх зміст

М.Т. Ціцерон

Кроки Уряду України щодо стабілізації економіки ще контрастніше висвітлили недоліки існуючої податкової системи. Численні зміни, що перманентно вносилися до податкового законодавства і були спрямовані на вдосконалення податкової системи України, призвели до прийняття великої кількості законів та підзаконних актів, якими керується податкова служба України. Безумовно, такий стан податкового законодавства потребував докорінних змін та створення єдиного закону - Податкового кодексу, який би гармонізував податкову складову в системі державних фінансів України.

Глобальна економічна криза, яка значно вдарила по економіці України, сформувала передумови для «перезавантаження» всієї системи державних фінансів та її податкової складової.

Цілями «перезавантаження» системи державних фінансів взагалі та її податкової складової зокрема є:

^ стабілізація економіки України;

^ підвищення її конкурентоспроможності;

^ забезпечення стійкого економічного зростання на інноваційно -інвестиційній основі за умови збільшення сукупних податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів та державних цільових фондів;

^ проведення збалансованої бюджетної політики на середньо- і довгострокову перспективу.

Реформування податкової системи України відбувається з урахуванням тенденцій розвитку систем оподаткування у країнах-сусідах та країнах -членах ЄС. Зазначені тенденції формуються під вирішальним впливом міжнародної податкової конкуренції, європейської податкової гармонізації і координації національної податкової політики. Це важливо враховувати з огляду на досягнення стратегічної цілі - інтеграції України до ЄС.

Сьогодні зрозуміло, що шлях до стійкого динамічного розвитку лежить через економіку «терпіння». Терпіння до відновлення фінансової та податкової систем України, до боргових зобов'язань держави, до очікувань другої хвилі глобальної кризи, до ліквідації «токсичних» активів банків, підвищення конкуренції на глобальних ринках. Враховуючи досвід Японії, Нідерландів, Польщі, багатьох інших країн світу, Уряд України намагається побудувати інноваційну модель системи державних фінансів, включаючи податкову складову, яка передбачає суттєве скорочення етапу «терпіння» та якомога швидкий вихід на етап стійкого розвитку. У післякризовому світі з глобальним конкурентним оточенням інституціональний розвиток залежить, безперечно, не тільки від поточного стану економіки, але й від серйозності намірів впровадження інноваційних механізмів розвитку. Безумовно, Податковий кодекс має значну кількість новацій, які формують прозорість податкової системи, спрощують адміністрування податків, зменшують податкові навантаження, гармонізують податкову складову в системі державних фінансів. Це є однією з визначальних складових програми реформ Президента України.

Прем'єр-міністр України М.Я. Азаров

| >>
Источник: М. Я. Азаров. Науково - практичний коментар до Податкового кодексу УКРАЇНИ. Том 1. 2010

Еще по теме Передмова:

 1. ПЕРЕДМОВА
 2. ПЕРЕДМОВА
 3. Передмова
 4. ПЕРЕДМОВА
 5. Передмова
 6. § 4. Суб'єктивне авторське право, його зміст та межі
 7. § 4. Суб'єктивне авторське право, його зміст та межі
 8. § 1. Поняття та структура цивільного законодавства
 9. Игнатюк Наталья Александровна, Павлушкин Алексей Владимирович. МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО. Учебное пособие. , 2007
 10. ВВЕДЕНИЕ
 11. Глава 1. МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО - ОТРАСЛЬ ПРАВА, НАУКА И УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА
 12. § 1. Понятие муниципального права. Предмет и метод муниципального права
 13. § 2. Система муниципального права
 14. § 3. Источники муниципального права.
 15. § 4. Муниципально-правовые нормы, институты, субъекты.
 16. § 5. Место муниципального права в правовой системе Российской Федерации
 17. Глава 2. ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
 18. § 1. Основные теории местного самоуправления.
 19. § 2. Зарубежные муниципальные системы.