<<
>>

Принцип вирішення міжнародних спорів мирними засобами

Согласно принципу мирного разрешения международных споров, гос-ва должны разрешать споры между собой только мирными средствами.
Старое МП не знало этого принципа. Оно исходило из того, что споры между гос-вами можно решать не только мирными, но и немирными средствами, включая войну.
В Гаагских конвенциях 1899 и 1907 гг. содержалась лишь рекомендация обращаться к добрым услугам или посредничеству, «прежде, чем прибегнуть к оружию», «насколько позволят обстоятельства».
И лишь в 1928 г. принцип мирного разрешения был зафиксирован в многостороннем договоре — в Парижском пакте об отказе от войны (пакт Бриана — Келлога). В ст. 2 этого Договора стороны признали, что урегулирование или разрешение всех разногласий или конфликтов, независимо от характера их происхождения, должно осуществляться только мирными средствами.
Таким образом, еще до Второй мировой войны в МП вошел новый принцип — принцип мирного разрешения международных споров. После войны он был подтвержден в Уставе ООН (п. 3 ст. 2) и впоследствии вновь и вновь фиксировался в различных международно-правовых актах.
Принцип мирного разрешения споров означает обязанность гос-в решать все возникающие между ними споры и конфликты исключительно мирными средствами. При этом не играет роли, угрожает спор международному миру и безопасности или нет. Всякий спор между гос-вами независимо от того, глобальный он или региональный, затрагивает он жизненные интересы гос-ва или второстепенные, угрожает международному миру и безопасности или не угрожает, подлежит только мирному разрешению.
В то же время Устав ООН оставляет за гос-вами свободу выбора мирных средств в решении конкретного спора.
В Декларации о принципах МП 1970 г. подчеркивается, что «международные споры разрешаются на основе суверенного равенства гос-в и в соответствии с принципом свободного выбора средств мирного разрешения споров». В ней указывается также, что, если стороны не достигнут урегулирования одним из мирных средств, они обязаны «продолжать стремиться к урегулированию другими согласованными между ними мирными средствами».
<< | >>
Источник: К.В. Бережна. Шпори на іспит з дисципліни Міжнародне Публічне Право. 2013

Еще по теме Принцип вирішення міжнародних спорів мирними засобами:

 1. Вирішення спорів стосовно застосування флористичного законодавства та юридична відповідальність за порушення його вимог .
 2. Стаття 263. Вирішення судом спорів щодо участі баби, діда, прабаби, прадіда, братів, сестер, мачухи, вітчима у вихованні дитини
 3. 9. Порядок судового вирішення спорів, пов'язаних з відшкодуванням шкоди, завданої незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури, суду
 4. Стаття 18. Зовнішньополітична діяльність України спрямована на забезпечення її національних інтересів і безпеки шляхом підтримання мирного і взаємовигідного співробітництва з членами міжнародного співтовариства за загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права.
 5. Особливості вирішення спорів в сфері забезпечення охорони лісів і лісових ресурсів: юридична відповідальність за порушення законодавства про охорону лісів.
 6. Принцип сумлінного виконання зобов'язань по міжнародному праву
 7. Міжнародна правосуб'єктність міжнародних організацій
 8. Стаття Відмова від інших засобів урегулювання спорів
 9. Стаття 126. Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом або не пред'явила їх для перевірки
 10. § 6. Порядок розгляду трудових спорів працівників сільського господарства
 11. § 2. Соотношение принципов уголовного законодательства с принципами уголовной ответственности, принципами уголовного права, принципами уголовно-правовой политики и принципами кодификации уголовно-правовых норм
 12. Історичні аспекти створення міжнародних організацій. Поняття і класифікація міжнародних організацій
 13. Компетенція, повноваження та функції міжнародних організацій. Членство в міжнародних організаціях
 14. Поняття норми міжнародного права. Структура норм міжнародного права
 15. Система міжнародного права. Галузі й інститути міжнародного права.
 16. Стаття 117. Недопустимість спорів про підсудність
 17. § 7. Порядок розгляду спорів, що виникають з договірних відносин, однією із сторін у яких є суб'єкт аграрного господарювання
 18. Стаття 11. Врахування звичаїв при вирішенні судом сімейних спорів
 19. Міжнародне публічне право і міжнародне приватне право.
 20. Стаття 129. Допуск до керування транспортними засобами або суднами водіїв чи судноводіїв, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, або осіб, які не мають права керування транспортним засобом