<<
>>

Принцип територіальної цілісності держав

Принцип территориальной целостности гос-в относится к числу основных принципов МП, закрепленных в п. 4 ст. 2 Устава ООН.
Данный принцип конкретизируется в Декларации о принципах МП 1970 г., где он трактуется как часть принципа суверенного равенства гос-в и как часть принципа неприменения силы или угрозы силой. Действительно, этот принцип тесно связан с обоими указанными принципами. В Декларации говорится: «Территориальная целостность и политическая независимость гос-ва неприкосновенны».
Однако принцип территориальной целостности гос-в настолько важен, что в Заключительном акте СБСЕ он выделен как самостоятельный принцип МП: «Гос-ва-участники будут уважать территориальную целостность каждого из гос-в-участников».
<< | >>
Источник: К.В. Бережна. Шпори на іспит з дисципліни Міжнародне Публічне Право. 2013

Еще по теме Принцип територіальної цілісності держав:

  1. Стаття 65. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України.
  2. Стаття 157. Конституція України не може бути змінена, якщо зміни передбачають скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина або якщо вони спрямовані на ліквідацію незалежності чи на порушення територіальної цілісності України.
  3. Принцип суверенної рівності держав
  4. Стаття 37. Утворення і діяльність політичних партій та громадських організацій, програмні цілі або дії яких спрямовані на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства, на розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров'я населення, забороняються.
  5. Принцип обов’язкового співробітництва держав
  6. Принцип невтручання в справи, що входять у внутрішню компетенцію держав
  7. Організація Американських держав (ОАД). Асоціація держав Південно-Східної Азії (АСЕАН)
  8. Міжнародна правосуб'єктність держав. Державний суверенітет. Види держав. Прості (унітарні), складні держави та їхні союзи
  9. § 2. Соотношение принципов уголовного законодательства с принципами уголовной ответственности, принципами уголовного права, принципами уголовно-правовой политики и принципами кодификации уголовно-правовых норм
  10. § 1. Юридичні передумови цивільної правосуб'єктності територіальної громади та Автономної Республіки Крим