<<
>>

Стаття 136. Представницьким органом Автономної Республіки Крим є Верховна Рада Автономної Республіки Крим.

Верховна Рада Автономної Республіки Крим у межах своїх повноважень приймає рішення та постанови, які є обов'язковими до виконання в Автономній Республіці Крим.
Урядом Автономної Республіки Крим є Рада міністрів Автономної Республіки Крим.
Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим призначається на посаду та звільняється з посади Верховною Радою Автономної Республіки Крим за погодженням із Президентом України.
Повноваження, порядок формування і діяльності Верховної Ради Автономної Республіки Крим і Ради міністрів Автономної Республіки Крим визначаються Конституцією України та законами України, нормативно-правовими актами Верховної Ради Автономної Республіки Крим з питань, віднесених до її компетенції.
Правосуддя в Автономній Республіці Крим здійснюється судами, що належать до єдиної системи судів України.
Положення цієї статті стали також закономірною реакцією на п'ятирічний досвід функціонування автономії, протягом якого кримські політики з огляду на свої державотворчі амбіції декларували реалізацію на півострові принципу поділу влади з усіма наслідками, що випливали з цього. Однак певна специфіка організації влади в Криму є лише формою її децентралізації, тому недоцільно запроваджувати на території автономії ті принципи поділу влади, які реалізуються в масштабах всієї країни. Саме тому Верховна Рада АРК визначається як вищий представницький орган автономії. Те саме стосується й Ради міністрів АРК.
У цій статті також регламентуються принципові питання функціонування цих органів (зокрема, обов'язковість до виконання в АРК рішень і постанов Верховної Ради АРК, виданих в
межах її повноважень, порядок призначення на посаду Голови Ради міністрів Верховною Радою АРК).
Згідно з ч. З цієї статті повноваження, порядок формування, діяльність Ради міністрів АРК визначається насамперед Конституцією та законами України.
Так, 10 лютого 1998 р. було прийнято Закон України «Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим», відповідно до якого вона є однопалатною і складається зі 100 депутатів. Принагідно слід зазначити, що, виступаючи як представницький орган, Верховна Рада АРК не має між тим ознак парламенту. На цьому наголошено у рішенні Конституційного Суду України від 27 лютого 2001 р. стосовно Регламенту Верховної Ради АРК.
На відміну від згаданого Закону, досі не прийнято Закон України «Про Раду міністрів Автономної Республіки Крим», який постійно згадується в усіх планах законопроекгних робіт. Сама ідея подібного закону народилась як результат буквального розуміння ч. З ст. 136 Конституції. У момент прийняття Конституції України висловлювались ідеї розробити лише закон про організацію влади в АРК, але вони не знайшли підтримки. Зараз, коли паралельно діють і Закон України «Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим», і сама Конституція АРК, які докладно регулюють в тому числі засади діяльності Ради міністрів АРК, прийняття окремого закону про нього призведе до дублювання і колізій.
Остання частина цієї статті стосується проблем правосуддя АРК, яке немає ніякої місцевої специфіки і здійснюється в межах єдиної системи судів України.
<< | >>
Источник: О. В. Петришин и др.. КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ. Науково-практичний коментар. 2003

Еще по теме Стаття 136. Представницьким органом Автономної Республіки Крим є Верховна Рада Автономної Республіки Крим.:

 1. Стаття 135. Автономна Республіка Крим має Конституцію Автономної Республіки Крим, яку приймає Верховна Рада Автономної Республіки Крим та затверджує Верховна Рада України не менш як половиною від конституційного складу Верховної Ради України.
 2. 2.1.4. Право власності Автономної Республіки Крим
 3. Стаття 138. До відання Автономної Республіки Крим належить:
 4. § 5. Відшкодування шкоди, завданої органом державної влади, органом влади Автономної Республіки Крим, органом місцевого самоврядування або їх посадовими особами
 5. § 4. Відповідальність за зобов'язаннями держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад
 6. Глава 9 Участь держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах
 7. § 2. Зміст цивільної правосуб'єктності територіальних громад та Автономної Республіки Крим
 8. § 3. Реалізація цивільної дієздатності держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах
 9. § 1. Юридичні передумови цивільної правосуб'єктності територіальної громади та Автономної Республіки Крим
 10. § 1. Загальні засади участі держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах
 11. Які правові форми участі держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у відносинах, що регулюються цивільним законодавством?
 12. § 2. Цивільна правоздатність держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах
 13. Стаття 12. Повноваження Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, сільських, селищних та міських рад щодо податків та зборів
 14. Розділ X Автономна Республіка Крим
 15. Стаття 137. Автономна Республіка Крим здійснює нормативне регулювання з питань:
 16. Глава 9 ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ ТА АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ ЯК СУБ'ЄКТИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА
 17. Стаття 134. Автономна Республіка Крим є невід'ємною складовою частиною України і в межах повноважень, визначених Конституцією України, вирішує питання, віднесені до її відання.
 18. Стаття 133. Систему адміністративно-територіального устрою України складають: Автономна Республіка Крим, області, райони, міста, райони в містах, селища і села.
 19. МОДУЛЬ № 7 1. Українська Радянська Соціалістична Республіка (УРСР) у складі Союзу Радянських Соціалістичних Республік (1917 — 1991 pp.)
 20. Модуль №7.1 Українська Радянська Соціалістична Республіка (УРСР) у складі Союзу Радянських Соціалістичних Республік (1917 — 1991 pp.)