<<
>>

Про революційну правосвідомість як джерело радянського права


Про революційну правосвідомість як джерело радянського права:

Джерелом права України цієї доби був закон та так звана революційна правосвідомість. Уже першим декретом про суд (24.

XI. 1917 р.) радянська влада дозволяла застосовувати норми дореволюційних законів лише у випадку, коли вони не були скасовані або не суперечили революційній правосвідомості і революційному сумлінню. Суд через свою революційну правосвідомість мав право відмовитися від діяльності у відповідності до закону. Статутом про народні суди від 10 грудня 1918 р. було остаточно заборонено застосовувати старі закони. Судді при прийнятті рішень мали керуватися власним сумлінням і революційною правосвідомістю. Отже, почало формуватися так зване радянське революційне право, яке було різноманітним у кожній губернії, повіті, волості, місті, селі. За твердженнями тогочасних правників, кожне окреме явище в армії, селі, місті тощо породжувало певну галузь права. Вважалося, що будь-яка військова частина дає матеріал для військового права, колонія — для виправно-трудового права, суд — для судового права, житлотовариство — для житлового права і т. ін.. Витяг із посібника: Історія українського права /За редакцією: О.О. Шевченка/— К.— 2001. — СІ45.
<< | >>
Источник: П.П. ЗАХАРЧЕНКО, О.В. КУЗЬМИНЕЦЬ. ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА УКРАЇНИ. 2005

Еще по теме Про революційну правосвідомість як джерело радянського права:

 1. Про додатковий секретний протокол до німецько-радянського пакту про ненапад від 23 серпня 1939 р.
 2. МОДУЛЬ № 7 1. Українська Радянська Соціалістична Республіка (УРСР) у складі Союзу Радянських Соціалістичних Республік (1917 — 1991 pp.)
 3. Модуль №7.1 Українська Радянська Соціалістична Республіка (УРСР) у складі Союзу Радянських Соціалістичних Республік (1917 — 1991 pp.)
 4. Поняття джерел міжнародного права. Види джерел міжнародного права
 5. Джерела права.
 6. Розділ II. Джерела аграрного права
 7. § 2. Джерела приватного права
 8. § 1. Поняття та джерела авторського права
 9. § 1. Поняття та джерела авторського права
 10. ГЛАВА 1 ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ І ДЖЕРЕЛА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА
 11. § 4. Внутрішньогосподарські локальні акти як джерела аграрного права
 12. § 1. Поняття і види джерел аграрного права
 13. Спеціальні закони як джерела екологічного права.
 14. § 3. Підзаконні акти як джерела аграрного права
 15. § 2. Закони як джерела аграрного права
 16. § 3. Джерела цивільного і торгового права зарубіжних країн
 17. Визначення поняття й особливості змісту джерел екологічного права.
 18. § 3. Джерела цивільного і торгового права зарубіжних країн
 19. § 3. Радянське цивільне право в Україні
 20. Радянське спадкове право.