<<
>>

ПИТАННЯ ДО САМОКОНТРОЛЮ


1. Пригадайте найважливіші дати процесу закріпачення українського селянства.

2. Як розподілили між собою територію українських земель учасники поділу Речі Посполитої? Покажіть на карті.

3.

Виділіть найважливіші особливості суспільного ладу України після входження її правобережних територій до складу Російської імперії в кінці XVIIIстоліття.

4. Яким був характер кодифікації права в Австрійській та Австро-Угорськійімперіях? Назвіть основні кодифікаційні роботи цієї доби.

5. Як змінилося правове становище українського селянства після реформи1861 року в Росії?

6. Виділіть особливості проведення аграрної реформи 1861 року на Україні?

7. Які зміни в державному управлінні Російської імперії відбулися в 1905-1906 роках?

8. Назвіть основні положення столипінської аграрної реформи.

9. Поясніть, чому губернаторів та генерал-губернаторів в історико-правовійлітературі часто називають „провідниками ідей російського самодержавства"?

10. Які зміни сталися в цивільному і кримінальному праві України у першійполовині XIX століття?

11. Чому політичні партії на західноукраїнських землях з'явилися значнораніше, ніж на землях, що перебували у складі Російської імперії?

12. У зошиті зобразіть схематично судову систему на Україні після проведення судової реформи 1864 року.

<< | >>
Источник: П.П. ЗАХАРЧЕНКО, О.В. КУЗЬМИНЕЦЬ. ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА УКРАЇНИ. 2005

Еще по теме ПИТАННЯ ДО САМОКОНТРОЛЮ:

  1. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  2. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  3. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  4. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  5. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  6. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  7. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  8. Запитання для самоконтролю
  9. Запитання для самоконтролю
  10. Запитання для самоконтролю