<<
>>

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ


1. Вкажіть відомі Вам антидемократичні положення Конституції УСРР1919 року.

2. Визначте зміст і значення Декларації про утворення СРСР.

3. Правове становище УРСР у складі Союзу за Конституцією СРСР 1924року.

4.

Перелічіть центральні та місцеві органи влади УРСР за Конституцією

1929 року.

5. Назвіть основні права, гарантовані Конституцією 1937 року.

6. Які програмні завдання ставила перед собою Організація УкраїнськихНаціоналістів?

7. Яким чином була проголошена незалежність Карпатської України?

8. Розкрийте зміст Акту ОУН про відновлення Української Держави?

9. Яким чином здійснювалася перебудова державного механізму України уроки Другої Світової війни?

10. Які території відійшли до складу радянської України напередодні Другої Світової війни та після її закінчення?

11. У чому полягала суть Конституції УРСР 1978 року. Назвіть її основніположення?

12. Перелічіть вищі та місцеві органи державної влади за Конституцією1978 року.

<< | >>
Источник: П.П. ЗАХАРЧЕНКО, О.В. КУЗЬМИНЕЦЬ. ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА УКРАЇНИ. 2005

Еще по теме ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ:

  1. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  2. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  3. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  4. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  5. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  6. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  7. ПИТАННЯ ДО САМОКОНТРОЛЮ
  8. Запитання для самоконтролю
  9. Запитання для самоконтролю
  10. Запитання для самоконтролю