<<
>>

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ


1. Назвіть відомі Вам джерела формування Запорізької Січі.

2. Перерелічіть основні ланки судової системи Запорізької Січі.

3. Охарактеризуйте основні риси козацького звичаєвого права.

4.

З якою метою створювалося реєстрове козацтво і які функції воно виконувало?

5. Перелічіть основні джерела права Гетьманщини, охарактеризуйте їх.

6. Які положення Березневих статей Б.Хмельницького 1654 року обмежували автономію Української гетьманської держави?

7. Які зміни сталися у середовищі суспільних верств Гетьманщини у другійполовині XVII ст.?

8. Які органи для управління Україною створило царське самодержавство у

XVIII ст?

9. Дайте характеристику основних рис кримінального права Гетьманщини.

10. Назвіть і охарактеризуйте основні види доказів Української гетьманської держави.

11. Кому належало право власності на землю в Українській гетьманській

державі?

12. У своєму зошиті закінчіть речення: "Історико-правове значення Конституції П.Орлика полягало в...".

5. За одним із положень договору І.Мазепи зі шведським королем КарломXII Україна мала об'єднатися зі Швецією в одну державу зі збереженням першою автономного статусу.

а) так; б) ні.

6. Чи правильне наступне твердження: "Генеральна рада Війська Запорізького — це орган, якому належало право обирати гетьманів"?

а) так; б) ні.

7. У 1660-1670-х роках українська шляхта зайняла провідне місце в системісуспільних відносин Гетьманщини.

а) так; б) ні.

8. Серед системи злочинів Гетьманщини на першому місці стояли злочинипроти життя підданих московського царя.

а) так; б) ні.

9. Положеннями Андрусівського перемир'я 1667 року Україна поділяласяна Правобережну і Лівобережну.

а) так; б) ні.

10. Вперше в історії України положеннями Конституції П.Орлика передбачалося створення парламенту.

а) так; б) ні.

<< | >>
Источник: П.П. ЗАХАРЧЕНКО, О.В. КУЗЬМИНЕЦЬ. ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА УКРАЇНИ. 2005

Еще по теме ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ:

 1. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
 2. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
 3. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
 4. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
 5. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
 6. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
 7. ПИТАННЯ ДО САМОКОНТРОЛЮ
 8. Запитання для самоконтролю
 9. Запитання для самоконтролю
 10. Запитання для самоконтролю
 11. Запитання для самоконтролю
 12. Запитання для самоконтролю
 13. Запитання для самоконтролю