<<
>>

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ


1. Охарактеризуйте державний механізм Великого князівства Литовського.

2. Назвіть основні верстви населення українських земель Великого князівства Литовського.

3.

Перелічіть та дайте характеристику основним категоріям селян Великогокнязівства Литовського.

4. У чому полягав основний зміст судової реформи Литви у середині XVIстоліття? Які нові суди створювалися?

5. Охарактеризуйте основні джерела права Великого князівства Литовського. Виділіть серед них українські.

6. Які види договорів цієї епохи Вам відомі?

7. Які види доказів застосовувалися у кримінальному праві Литви?

8. Перелічіть та охарактеризуйте основні суспільні стани Польщі.

9. У чому суть Люблінської унії 1569 року?

10. Що являли собою „Генрикові артикули"? Як вони вплинули на еволюцію державного ладу Речі Посполитої Польської?

11. Дайте характеристику видам злочину у Великому князівстві Литовському.

12. Розтлумачте політико-правову категорію „станово-представницька монархія".

14. Знайдіть і письмово занотуйте відмінності між органами станово— представницької монархії (вальними сеймами) Литви і Польщі.

<< | >>
Источник: П.П. ЗАХАРЧЕНКО, О.В. КУЗЬМИНЕЦЬ. ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА УКРАЇНИ. 2005

Еще по теме ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ:

 1. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
 2. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
 3. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
 4. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
 5. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
 6. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
 7. ПИТАННЯ ДО САМОКОНТРОЛЮ
 8. Запитання для самоконтролю
 9. Запитання для самоконтролю
 10. Запитання для самоконтролю
 11. Запитання для самоконтролю
 12. Запитання для самоконтролю
 13. Запитання для самоконтролю
 14. Запитання для самоконтролю
 15. Вопросы для самоконтроля