<<
>>

Підсумковий тест навчального модуля


1. За першим поділом Речі Посполитої у кінці XVIII століття Правобережна Україна, Галичина увійшли до складу наступних східноєвропейських держав:

а) Угорщини і Росії;

б) Прусії і Росії;

в) Австрії і Росії;

г) Литви і Польщі.

2.

Якими шляхами правлячі кола Російської імперії намагалися привестиукраїнське законодавство у відповідність до російського у кінці XVIII — першійпол. XIX ст.?

а) укладанням договорів із українськими гетьманами;

б) запровадженням загальноімперського законодавства;

в) шляхом реформування української правової системи;

г) кодифікацією законодавства.

3. Вкажіть, якими джерелами регулювалися норми кримінального права наУкраїні у першій пол. XIX ст.?

а) Литовським статутом, Зводом Законів Російської імперії;

б) „Правами, за якими судиться малоросійський народ";

в) нормами звичаєвого права;

г) „ Зібранням малоросійських прав" 1807 р.

4. Визначте головні правові наслідки реформ 1848 року в Австрійській імперії та 1861 року в Російській.

а) селянин визнавався суб'єктом судового процесу;

б) сприяли зміцненню феодалізму в сільському господарстві;

в) відмінили кріпосне право;

г) ліквідували експлуатацію людину людиною.

5. Територія з історичною назвою „Північна Буковина" нині входить доскладу

а) Закарпатської області;

б) Чернівецької області;

в) Львівської області;

г) Республіки Молдова.

6. За яким джерелом кримінального права, що діяло на Україні, особа з 7-літнього віку визнавалася суб'єктом злочину?

а) Судебником князя Казимира;

б) „Терезіаною";

в) „Уложенням про покарання кримінальне і виправне" 1846 p.;

г) „Збірником малоросійських прав" 1807 р.

7. Яка із нижчеперелічених категорій залежного селянства після реформи1861 року звільнялася без земельних наділів?

а) двірські;

б) поміщицькі;

в) державні;

г) удільні.

8. Присяжними засідателями в Росії після проведення судової реформи 1864року могли бути обрані

а) робітники;

б) вчителі;

в) члени волосних судів;

г) працівники прокуратури.

9. Знайдіть правильний відповідник до словосполучення „презумпція невинуватості".

а) це визнання особи злочинцем лише за вироком суду;

б) це доведена дізнанням винуватість особи;

в) це невизнання особою своєї вини після судового вироку;

г) це оскарження судового вироку.

10. Рішення, що виносилося судом присяжних, називалося

а) постанова;

б) ухвала;

в) вирок;

г) вердикт.

<< | >>
Источник: П.П. ЗАХАРЧЕНКО, О.В. КУЗЬМИНЕЦЬ. ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА УКРАЇНИ. 2005

Еще по теме Підсумковий тест навчального модуля:

 1. Підсумковий тест навчального модуля
 2. Підсумковий тест модуля
 3. Підсумковий тест модуля:
 4. Підсумковий тест модуля
 5. Підсумковий тест модуля
 6. підсумковий тест модуля
 7. Підсумковий тест модуля
 8. Навчальна література
 9. Г.В. Смолин. ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО УКРАЇНИ. Загальна частина.Навчальний посібник, 2008
 10. § 6. Господарське право як галузь правової науки і як навчальна дисципліна
 11. ТЕСТ-ДОПУСК
 12. ТЕСТ-ДОПУСК
 13. ТЕСТ-ДОПУСК
 14. ТЕСТ-ДОПУСК
 15. ТЕСТ-ДОПУСК
 16. ТЕСТ-ДОПУСК
 17. ТЕСТ-ДОПУСК
 18. ТЕСТ-ДОІГУСК
 19. § 6. Система навчального курсу "Цивільне право України" та його основні завдання
 20. Стаття 222. Згода закладу охорони здоров'я або навчального закладу на усиновлення дитини